דף הבית / אקטואליה / ישראל היום / על הורים, ילדים וצונאמי של אגו

על הורים, ילדים וצונאמי של אגו

על הורים, ילדים וצונאמי של אגושאלה: השבוע פורסם בחדשות שאבא אחד ניסה לרצוח את שלושת ילדיו עם שוקולד מורעל. אמא אחת נטשה תינוק בן כמה שעות בחדר מדרגות של אחד הבניינים בעיר. מה קורה לנו? נראה שאפילו הרגש האבהי והאימהי הטבעי הולך לאיבוד.
תשובה: נכון מאוד. מדור לדור האגו מתגבר, וכיום אנו מגיעים למצב שהאגו פורץ בדרגתו האחרונה והגדולה ביותר (הקבלה מסבירה שיש חמש דרגות בסיסיות). זו הסיבה לכך שהאדם מרגיש שהוא לא יכול לחיות במשפחה, שאין לו כוח לילדים, וגם הילדים מצידם לא רוצים לחיות עם ההורים.
המשפחה שעד לפני זמן מה הייתה כמעין חמולה, כמשפחה גדולה, עם סבא, סבתא, אמא, אבא, ילדים, תינוקות, נכדים – כמה דורות יחד – עברה מן העולם. אפילו עם בן זוג כבר לא רוצים להיות, ואנשים זקוקים לכדורי הרגעה כדי להצליח לסבול את עצמם. כל זה נובע מהאגו המתגבר שלנו, שמגיע מבפנים, והורס לנו כך את כל החיים.
האירועים הללו המופיעים בחדשות נראים כדברים מטורפים ממש, אבל לאמתו של דבר הנביאים דיברו על תופעות הרבה הרבה יותר קשות. כשהאגו מתפרץ, אפילו אותה אהבה טבעית שיש לאמא כלפי ילדיה נהרסת.

ואיך כל זה קשור לקבלה? חכמת הקבלה רוצה ללמד אותנו לפני שנרגיש על בשרנו את החדשות המזוויעות הללו, שאפשר וצריך אחרת. היא מסבירה איך לקחת את הכוח האדיר של האגו, ולסובב אותו לכיוון הנכון. האגו הוא "עזר כנגדו": כשלא יודעים כיצד להשתמש בו הוא קובר אותנו, אך אם כן יודעים – מגיעים על ידו לאין סוף.
אסביר את הדברים. נדמה לנו שאם מושכים לעצמנו, אנו מקבלים, אבל הריקנות כל הזמן מתגברת, גם מדור לדור וגם במהלך חיינו הפרטיים. הכול בורח. היום רכשתי משהו, מחר אין לי שום תענוג מזה. מכאן רואים שהשיטה לקויה במשהו.
וישנה שיטה אחרת, שאתה יוצא מעצמך, באהבה ונתינה – זה לא פשוט ודאי, וצריכים ללמוד איך לעשות זאת. זה לא סתם ללכת ולחלק לכולם, זו חכמת הקבלה, חכמת הנסתר.
אחרי שאדם מבין ויודע איך לעבוד עם האגו שלו, הוא מגיע לנצחיות ושלמות. למה? כי אם אתה לא רוצה לספוג הכול בפנים, אלא רוצה דווקא עם כל כוחות האגו שלך להיות האוהב, הנותן – אתה יוצא מעצמך, רוכש את החיים הנצחיים של הטבע שנמצא מחוצה לך. האגו אז נפתח ומתחיל לעבוד בצורת אהבה ונתינה, מתחבר למקור כל השפע – לבורא, ומשם, בצינור גדול, הוא באמת יכול למלא את עצמו באין סוף.
אם לא נלמד לעשות זאת, גל אדיר, ממש צונאמי של אגו עומד לשטוף הכול ולהביא לקריסת מערכות כללית. ואיזהו חכם? הרואה את הנולד!

(מתוך התוכנית "שאל את המקובל" מה – 6.3.08. לצפייה בתוכנית המלאה)

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/bXnIw

19 comments

 1.   
  תקצו. והסירותי את לב האבן

   דרגות הסולם, רב"ש

  פורים תשל"ז

  ענין לב האבן הוא מה שהאדם רוצה להבין, אם כדאי לו לעסוק שלא על מנת לקבל פרס. את זה אין בידי האדם להבין, מטעם שזהו נגד הטבע שלנו, שנולדנו ברצון לקבל לעצמו. לכן האדם מוכרח את עבודתו באמונה למעלה מהדעת. היינו, אף על פי שלא מבין איך אפשר להגיע למדרגה זו, אלא זהו מתנת ה'.

  וזה נקרא, "אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו". וזה נקרא "והסירותי את לב האבן", היינו רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו הכוח הזה, שהגוף יסכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אבל מצד האדם, יש לו רק להתחיל, היינו אם האדם משתוקק להגיע למדרגה זו, ועושה מעשים של תורה, ומצוות, ותפילה, שיגיע לזה, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו.

  אבל מטרם זה, היינו אם אין אתערותא דלתתא, לא בא על זה עזרה מלמעלה. וזה נקרא עבודת האדם, היינו מה שיש לאדם לעשות, כי עניית התפילה שייך, אם יש איזה תפילה מלמטה, שזהו נקרא עליית מ"ן, היינו שהאדם מעלה את החסרון, מה שחסר לו, ומבקש מה', שימלא לו את חסרונו.

  לכן, אם יש לו חסרון, בזה שלא יכול לעבוד בשלא על מנת לקבל פרס, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את המיין דוכרין, שהוא מלוי החסרון, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה. אבל אם אין האדם מבקש את זה, זאת אומרת מה שלא יכול לעסוק שלא על מנת לקבל פרס, ממילא לא שייך לומר מלוי חסרון.

  ובכדי שהאדם ירגיש שזה נקרא חסרון, על זה מוכרח להיות חינוך מיוחד, אחרת לא מרגישים שזה נקרא חסרון. ורק חסרון של מיעוט אור האדם מרגיש, היינו שאין לו התענוג בתורה ובתפילה, כמו שהוא מבין שצריך להיות. אבל חסרון כלי, ושזה החסרון האמיתי, את זה לא ניתן לכל אדם להרגיש.

  לכן לא מחנכים את העולם רק על חסרון אור ולא על חסרון כלי, כי לאור שיאיר בו, יש לו כלי, כי הרצון לקבל אינו מרגיש אלא חסרון תענוג, משום שזה יש לו שייכות לכלי קבלה, מה שאין כן חסרון כלי, זהו הופכי לכלי קבלה, לכן אין האדם מרגיש את זה מצד הטבע. לכן לא יכולים לחנך את הכלל על חסרון זה, אלא מחנכים אותם על חסרון אור.

  לכן לחסרון זה צריך להיות חינוך מיוחד, וגם לא לכולם יכול לחנך על דרך זה, אלא לאנשים שיש להם תכונת של אמת, רק לאלו אנשים אפשר לחנך.

 2.  האר"י, שער הגלגולים, הקדמה י'

  בבחי' הבנים שאדם מוליד, וגם בענין התלמידים עם הרב שלהם. ועתה נדבר בבחי' הבנים שאדם מוליד, דע, כי בין אם האדם לוקח בת זוגו, בין אם לוקח אשה שאינה בת זוגו, אין חלוק ביניהם לענין זה, והוא כי יכול הוא להוליד בנים מן הנצוצות של הנשמות של שרשו עצמו, או להוליד מנשמות שרשים אחרים. עוד דע, כי האב הוא נותן חלק מנשמתו אל בניו, ואותה החלק נעשה לבוש אל נשמת הבן, ומסייעו ומדריכו בדרך הטובה, ולסבה זו חייב הבן בכבוד אביו. ואמנם אם אין חלוק בין נשמת האב לנשמת הבן, רק פחות מת"ק מדרגות, הנה אז נשאר חלק נשמת האב עם נשמת הבן אפילו לימות המשיח. אבל בתחית המתים או לעולם הבא, כל דבר חוזר לשרשו, ונפרדים לגמרי. האמנם אם יש הפרש ביניהם שעור ת"ק מדרגות, או יותר מת"ק, אז מתבטלת הגרועה בגדולה, ומתחברים חבור גמור לעולם, ועד לא יפרדו, ושניהם הם בשרש אחד:

  והנה זה הוא מבחי' האב עם הבן, אבל ענין הרב עם התלמיד, כבר נתבאר אצלינו לקמן, כי הרב נותן רוחא גו תלמידיה, ע"ד האב לבנו, אלא שהוא חבור יותר נמרץ, כי לעולם ועד נשאר ההוא רוחא עם התלמיד קיים לעולם לא יפרדו, בסוד ותדבק נפש דוד ביהונתן. וזהו טעם יתרון כבוד הרב מכבוד האב. והנה אם הרב של התלמיד הוא בנו ממש, יש לו ב' דבוקים, אחד לפי שהוא רבו. ואחד לפי שהוא בנו. ולכן אם יש ביניהם יותר מת"ק מדרגות, אז שניהם מתדבקים זה עם זה, האב עם בנו, לפי שהוא רבו. והבן עם אביו, לפי שהוא אביו. ושניהם מתדבקים יחד זה בזה וזה בזה מב' אלו הבחי' הנז':

  עוד נדבר בענין הבנים הנולדים מן האב, דע, כי בהיות האיש מזדווג עם אשתו להוליד בנים, הנה מכח האב נמשך בחי' אור מקיף בבן, ומכח האם נמשך בבן ג"כ בחי' אור פנימי. והנה אפשר שבעת זווגם יתקדשו עצמם שניהם בכונות מצוה וקדושה. או יהיה כונת שניהם שלא לשם מצוה, אלא להנאת עצמם ולרעה. או יהיה כונת האב לטובה והאם לרעה, או להפך. ואמנם אם שניהם נתכוונו לדבר מצוה, יהיה הולד ההוא צדיק גמור באור המקיף ובאור פנימי. ואם שניהם נתכוונו לרעה, יהיה הבן ההוא רשע גמור באור מקיף ובאור פנימי. ואם האב נתכוון לטובה, ואמו לרעה, אז יהיה אור המקיף של הבן צדיק. ואור הפנימי, רשע. ובהמשך הזמן יכוף המקיף את הפנימי, ויהיה צדיק גמור, לפי שהמקיף כולל בתוכו את הפנימי, ומהפכו לזכות. ואם האב נתכוון לרעה והאם לטובה, אז המקיף רע והפנימי טוב, ובהמשך הזמן יכוף המקיף הרע את הפנימי הטוב, ויהיה רשע גם הוא:

  והנה אם תרצה לידע, מי גובר בו, כח האב או האם, תוכל להכיר זה כפי קלותו של הבן או כבדותו, לפי כי האור הפנימי מוגבל, ואינו יכול להתנועע. אבל האור המקיף מבחוץ, מתנועע, ומניע את האדם למקום שהוא חפץ. ונמצא כי אם תראה איזה אדם קל כנשר ורץ כצבי בכל מעשיו, ומהיר במלאכתו, נמצא שגבר עליו אור המקיף אשר מכח אביו. ואם הוא עצל וכבד התנועה, יורה תגבורת אור הפנימי בו מצד האם, והכל כפי מעשיהם. רוצה לומר, כי אם האב נתכוון לשם מצוה בעת התשמיש, הנה הבן הזה יהיה מהיר במלאכת שמים, וגדול מאד בתורה. ואם אביו נתכוון להנאת עצמו, יהיה הבן הזה מהיר במלאכת העה"ז. וכן להפך אם יהיה כבד התנועה, אם אמו נתכוונה לשם מצוה, יהיה עצל במלאכת העה"ז. ואם לא נתכוונה לשם מצוה, יהיה הבן עצל במלאכת שמים:

  ובזה תבין טעם כי נמצאים לידים קטנים חריפים לא יוכלו השקט, ויש ילדים עצלים כבדי התנועה מאד:

  וז"ס עשאל אחי יואב שהיה קל ברגליו עד לאין תכלית, כנודע לרז"ל (שמואל ב' ב') שהיה רץ על ראשי השבלים ולא היו נכפפים, ובודאי אין מדרש חז"ל יוצא מידי פשוטו ממש, והענין מובן עם הנזכר כי כל בחינתו היתה, מתגבורת כח האב, ולא היה בו כח האם כלל, וגדל בו אור המקיף לגמרי, והיה מעופפו באויר:

  אמר שמואל, עוד מצאתי דרוש אחר מחודש על הגלגול, וכמדומה לי שהוא קצור מכל האמור, ואמרתי להעתיקו פה אחר הדרושים הנזכרים וכמעט שהוא סלת מכל האמור:

 3. זוהר, פרשת כי תישא, מאמר "ועתה הניחה לי", אות נ"ד

  נד) …. כל החברים בימיו של רבי שמעון, אהבת נפש ורוח היתה ביניהם. ומשום זה בדורו של רבי שמעון היו הסתרי תורה בגלוי, שהיה רבי שמעון אומר, כל החברים שאינם אוהבים זה את זה, גורמים לעצמם שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בה (בתורה) כי התורה, אהבה ואחווה ואמת יש בה. אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, שהיו מתחבקים זה עם זה. יעקב, שניהם היו אחוזים בו באהבה ובאחוה, ונותנים רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם…

 4. תלמוד בבלי, סדר נזיקין, בבא מציעא, דף פה ע"ב

   אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי אליהו היה מצוי בישיבה של רבי

   יומא חד ריש ירחא הוה יום אחד ראש חודש היה

   נגה ליה ולא אתא התעכב לו(אליהו) ולא בא (לישיבה)

  א"ל, מאי טעמא נגה ליה למר אמר לו רבי, מה הטעם התעכב לו מר ?

  אמר ליה אמר לו (אליהו )

  אדאוקימנא לאברהם עד שהקמתי את אברהם

  ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה ורחצתי את ידיו, והתפלל, והשכבתי אותו

  וכן ליצחק וכן ליעקב

  ולוקמינהו בהדי הדדי ?  (שואל רבי את אליהו) וכולם עומדים ביחד -[ שלושת האבות מתפללים ביחד ? זה  עם זה ?]

   (משיב אליהו)

  סברי תקפי ברחמי סוברים (מניחים) שאם יתחזקו שלושתם באהבה, ורחמים

  ומייתי ליה למשיח בלא זמניה יביאו אותו, את המשיח, בלי זמן [ בתודעה של אהבה בטל החומר, ואם בטל החומר, בטל הזמן שהוא פונקציה שלו, כאמור. 

 5. שימו לב לדבר הבא,

  השרש ר.ח.מ בארמית פירושו א.ה.ב בעברית . אותן אותיות ר,ח,מ בסדר שונה הן ח,מ,ר כלומר, חומר שפירושו הרצון לקבל לעצמו בלבד,מה שאם כן רחמים = אהבה , היא השפעה ונתינה.

  נמצא, שכל מה שיש בידינו לעשות הוא לשנות את סדר האותיות, להפוך חומר

  לרחמים, או יותר נכון לראות דרך החומר(של הרצון לקבל לעצמו) את האהבה והרחמים.

  אם ננהג באהבה ורחמים יהיה לנו מחר….

  והנה השיר

  מחר

  מחר אולי נראה שהקבוצה

  פועלת רק בהשפעה

  ועל המחשבות הישנות

  נרכיב מסך עם כוונה

  מחר

  כל זה אינו משל ולא חלום

  זה נכון כאור בצהריים

  כל זה יבוא מחר אם לא היום

  ואם לא מחר אז מחרתיים

  מחר נרגיש את כל העולמות

  בלב ללא שום הגבלה

  תאהב את הבורא והחבר

  ממש כמו את עצמך

  כל זה אינו משל ולא חלום

  מחר יבוא האושר לעולם

  בזכות העבודה שלך

  נגדל על הבסיס של האמרה

  "ואהבת לרעך"

  כל זה אינו משל ולא חלום

  http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/48651

 6. יש רגעים כמו הרגע הזה ממש, שאני מעבר לצונאמי , כלום לא ברור, אפשר להמשיך ללמוד וללמוד קבלה , ואני בהרגשה שזה יביא צונאמי חיובי למשפחה, אבל לא!!! מה קורה בבית ספר שמורים מתנכלים כל אחד בתורו לילד, ילד גאון של אמא ואהוב ביותר על הילדים, מאיפה כל הרוע הזה? הוא אכן דעתן ומלוא החופן ערכים מהבית, בשום אופן אין אלימות רק דעתנות ויודע לעמוד על שלו בצדק שלו, איך לרכך אותו ולומר לו להנמיך להבות, שלא יפגעו בו עוד?

  זהו, אני אמשיך ללמוד ולקרוא ואחכה לתגובה ולברכה של כבוד הרב שיש לו השפעה רבתי אצלנו בבית והלואי ויכולנו ללמוד יותר קבלה כדי למשוך יותר אור ולתקן עצמנו,  אולי הכל בגללי שלא התמדתי בגלל הפרעות גם לי וגם לבעלי, אבל זו הדרך לא נרפה יש בי אמונה רבה במה שאני ובעלי לומדים בעזרתכם ואלוהים איתנו ובקרבנו ויאיר לנו כדי שניווכח רק בטוב ולא ברע,

  תודה על ההקשבה , הדס

 7. כבוד הרב שלום

   האם  כח הרצון/המחשבה  יכול לקדם את הכלי העולמי?

  אנחנו איתכם בלב ובנפש

 8. מה זה "חולה נפש"?

  למה יש חולי נפש בעולם?

  מה תפקידם?

  האם הם באמת חולים?

 9. אתי מה יהיה?

  לא השארת לנו מקום לתגובות…

  שאלה לי רב יקר.

  אם ההורים לומדים קבלה ומנסים ליישם את שיטת הקבלה בביתם, האם בכך הם חוסכים את כל האסונות הללו?

  האם גם ילדיי יתנכלו לי ואני להם, או ששיטת הקבלה מגנה עלינו מפני זה?

  ואני מתכוונת "מגנה" לא קמיעות וכאלה, אלא אם אני באמת רוצה תיקון לי ולמשפחתי – האם כל האסונות האלו יפסחו מעלינו?

 10. ועוד שאלה לי כבוד הרב,

  אם אני מחנכת את ילדיי על פי הקבלה, אז היכן חופש הבחירה שלהם??

  אומרים שאדם צריך להגיע לקבלה מבחירתו החופשית, ואני כביכול עושה להם "שטיפת מוח" כבר בגיל קטן.. אז איפה הבחירה שלהם?

 11. האם גם ילד שגדל בבית שבו לומדים קבלה יתמרד נגד הוריו?

  האם זה בטבע שלו ואין מה לעשות, או שהאור המקיף פועל עליו וגורם לו זירוז הזמנים – הווה אומר – שהוא יעבור את גיל ההתבגרות שלו מבלי לעשות "צרות" להוריו…

  תודה על פוסט מדהים!!

 12. תשמעי, יקירה

  זה פשוט חומר גדול

  אבל אני יודעת שאם אתחיל להתעמק בזה, אסטה מההקדמה לתע"ס, מהחומר של הקבוצה הוירטואלית ויתר הספרים.

  ובכל זאת, זה בהחלט מראה לאן הגעת יקירה,

  בקרוב עלינו ועל ביתנו Innocent

 13. ועוד איך גבי

  כח המחשבה , יכול לקדם ולהשפיע גם על הכלי העולמי, גם על הקבוצות בהם אנו לומדים, שלא לדבר על העולם כולו.

   כבר הרב כבר אמר באחת מהרצאותיו מתוך : הקדמה לספר הזהר, שהבעיה בעולם הזה, היא לא ההתחממות הגלובלית, חור באוזון וכו', אלא המחשבות השליליות / רעות שלנו. הן יותר גרועות אפילו מפצצות מימן או אטום !!!

  הן המזרימות אנרגיה שלילית לכל העולם ותראה למה הן גורמות:

  אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה, שלא לדבר על פגיעה בחי / צומח / דומם שבעולמנו: מיני בעלי חיים נכחדים, פגיעה בצומח (באיכות , בטיב, בתוצרת של היבול /פירות/ירקות) וכמובן על יתר הטבע.

 14. הי נעמי

  ממה שהבנתי, כתוצאה ממערכת העולמות שפועלת בעולם אין סוף, נוצרים גם קלקולים המגיעים לעולמנו כתוצאה מהתנהגותנו בעולם הזה, התנהגות שמשפיעה לרעה על טיבן של הנשמות המגיעות לעולמנו.

   כמו כן, יש נשמות שהבורא מחליט שדווקא בגלגול הזה, הן יגיעו עם פגם שלא יוכל לאפשר להן לתקן את עצמן (אם זה מכיוון שבגלגול הקודם למשל, האדם שהיה בנשמה זו התאבד , ועוד).

  יש אנשים שכן חיים עם כדורים נגד דיכאון ויכולים להמשיך ללמוד קבלה. זה לא עושה אותם חולי נפש – למשל דיכאון אחרי לידה, ששכיח בימינו אצל יותר ויותר נשים , ועוד.

   אנשים שנמצאים במצב נפשי קיצוני לגמרי, שבו לא יוכלו ללמוד קבלה , הבורא קבע להם שבגלגול הזה לא יוכלו לתקן את עצמם.

 15. הי שוב,

  זו שאלה שגם אני שאלתי את עצמי. ממה שהבנתי – ברגע שאנו לומדים קבלה ומתעמקים בזה מהלב, אוטומטית אנו מתחילים להגיע למרחק מסויים מהבורא , וזאת בניגוד למצב הראשון בו היינו  – הפכיות מהבורא.

  כוח הבורא מגיע אלינו, האור המקיף, והוא משפיע גם על הסביבה שלנו, אך לא יוכל לתקן אותם !

  אם ההורים כן מלמדים את ילדיהם קבלה – ואני ממליצה על כך בתור מי שכן עושה זאת – אתם חוסכים להם ייסורים רבים וגלגולים רבים, מהסיבה הפשוטה: גם אם הם לא יגיעו בגלגול הזה לגמר תיקון, הרי הם ידעו איך להסתדר עם הטבע (אלהים).

  הרב נתן דוגמא לגבי בנו הבכור שבגיל 14 נאלץ לעזוב את הבית לחוץ לארץ עקב סיבה בריאותית. למרות הגיל הצעיר , הוא כן הסתדר למרות הכל, בזכות הלימוד שהרב נתן והשקיע בו.

  לגבי אסונות, אני מבטיחה לך שברגע שתתחברי יותר ויותר ללימוד וגם להפצה – תאמיני לי , ההפצה מקדמת אותך לעבר הרוחניות !!!!!! ובנוסף נותנת לך זריקת אדרנלין שחבל על הזמן – אז יקירתי, לכשתתקדמי בדרך זו 

  א ת   ל א   ת פ ח ד י   מ- כ  ל  ו  ם !!!

 16. נעמי יקירה לאדם / ילד   – אין שום חופש בחירה.

  החופש הבחירה היחידי שיש הוא: לאדם שכבר הבורא מוביל אותו אל חכמת הקבלה ואז האדם מחליט אם להכנס לתוך הסביבה/קבוצה ולקדם את עצמו בלימוד ובכך להאיץ את זמן ההתפתחות, או לא.

  ואז לבסוף הוא יגיע לזה שוב …כי הצרות שהבורא יזמן לו, לא ישאירו לו שום ברירה 🙂

 17. אסתר המלכה:)

  יפה מאוד:)

 18. אסתר המלכה:)

  זה מה שאני מקווה לגלות בעתיד הלא רחוק, בעזרת השם יתברך:)

 19. נהיה מפחיד לחיות בחיים האלה… עכשיו גם מדברים על רעידת אדמה שתבוא בקרוב ותשמיד חצי מדינה…

  בלוג פצצה אגב

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest