דף הבית / קבלה ומדע / טבע / ניסויים בבעלי חיים

ניסויים בבעלי חיים

nu_ty_brat_daesh_100_wp.jpg

שאלה שראיתי שחלק מכם היו מאוד מוטרדים ממנה: האם ניתן להגיע לידע ללא ניסויים בבעלי חיים? האם השגה רוחנית היא תחליף לניסוי? מדוע בעלי חיים סובלים בעולם הגשמי? מהי המטרה? אני לא מבינה מדוע הדבר המזעזע הזה קורה?

תשובה: כתוב שכל העולם חוץ מהאדם, דומם, צומח וחי עולה ויורד בהתאם לפעולות האדם. בעלי החיים הם חלק מאיתנו, כמו כל העולם, אשר האדם מכיל אותו בתוך עצמו. כך אנחנו לומדים בשיטת השגת היקום.

האגו המתפתח של האדם הורג את הטבע כולו ואותו עצמו. על האדם להכיר בכך שהמשך התפתחות האגו תביא אותנו לאבדון – הקבלה מציעה את עצמה כשיטת תיקון
האגו. רק תיקון האדם יתקן את יחסו לעצמו, לאנשים אחרים, לבעלי חיים, לכל העולם הסובב.

מלבד תיקון התכונות, השגת העולם העליון נותנת לנו את כל הידע הדרוש על העולם, ואז אין צורך בניסויים בבעלי חיים. חוץ מזה, במידת התיקון הכללי של אנשים, המחלות אשר מהוות תוצאה ממחלות האגואיזם שלנו, ייעלמו – ואז לא יהיה צורך בניסויים בבעלי חיים.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/dMiFW

18 comments

 1. ככה יראו עולם החי בגמר התיקון:
  יהודי מטייל ביערות כשלפתע מתקרב לעברו דוב גדול. כולו מבועת הוא נס על נפשו ומסתתר במערה אבל הדוב נכנס לשם אחריו. האיש לכוד. הוא עוצם עיניים ומתחיל למלמל "שמע ישראל.." כשהוא פוקח את עיניו, הוא נדהם לראות את הדוב מולו גם כן עם עיניים עצומות וגם הוא מתפלל "ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם…"
  ""איזה נס זה", צוהל האיש בהקלה, "להיות לכוד על ידי דוב יהודי יחידי בעולם… ניצלתי!!!!!!!! אנחנו משפחה!"
  ואז שומע את הדוב מסיים את תפילתו "…בורא מיני מזונות"…..

 2. מעשה
  ברבי אליעזר
  ורבי יהושע
  ורבי אלעזר בן עזריה
  ורבי עקיבא
  ורבי טרפון
  שהיו מסובין בבני ברק
  והיו מספרים ביציאת מצרים
  כל אותו הלילה
  עד שבאו תלמידיהם
  ואמרו להם, רבותינו,
  הגיע זמן קריאת שמע של שחרית
  אמר להם רבי אלעזר בן עזריה
  הרי אני כבן שבעים שנה
  ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות
  עד שדרשה בן זומא
  שנאמר
  למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים
  כל ימי חייך
  ימי חייך הימים
  כל ימי חייך הלילות
  וחכמים אומרים
  ימי חייך העולם הזה
  כל ימי חייך להביא לימות המשיח

 3. מדרש הנעלם:

  בהו. עד דהוו יתבי, עאלו חכימי דרא למבקר ליה, אוליט להו על דלא אתו לשמשא ליה, דתנינן גדולה שמושה יותר מלימודה, עד דאתא רבי עקיבא, אמר ליה עקיבא עקיבא למה לא אתית לשמשא לי, (דהא אתא עתא לאצרפא), אמר ליה, רבי לא הוה לי פנאי, ארתח, אמר אתמהה עלך אי תמות מיתת עצמך, לטייה דיהא קשה מכלהון מיתתיה, בכי רבי עקיבא, ואמר ליה, רבי אוליף לי אורייתא. אפתח פומיה רבי אליעזר במעשה מרכבה, אתא אשא ואסחר לתרויהון, אמרו חכימיא שמע מינה דלית אנן חזיין וכדאין לכך, נפקו לפתחא דברא ויתיבו תמן, הוה מה דהוה, ואזל אשא, ואוליף בבהרת עזה תלת מאה הלכות פסוקות, ואוליף ליה רי"ו טעמים דפסוקי דשיר השירים, והוו עינוי דרבי עקיבא נחתין מיא, ואתחזר אשא כקדמיתא, כד מטא להאי פסוקא (שיר ב ה) סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני, לא יכיל למסבל רבי עקיבא, וארים קליה בבכייתא וגעי, ולא הוה ממלל מדחילו דשכינתא דהות תמן, אורי ליה כל עמיקתא ורזין עלאין דהוה ביה בשיר השירים, ואומי ליה אומאה, דלא לישתמש בשום חד פסוק מניה, כי היכי דלא ליחריב עלמא קודשא בריך הוא בגיניה, ולא בעי קמיה דישתמשון ביה:

 4. רב לייטמן שלום
  האם הבורא מחפש יורש?
  כאשר אבא ואמא שלנו מביאים ילדים לעולם הם עושים מעשה טבעי לחלוטין והם רוצים כביכול שיהיו להם יורשים.
  כמובן שבגשמיות האבא והאמא בסופו של דבר נפטרים ונעלמים ומשאירים אחריהם יורשים.
  האם הבורא בעצם רוצה שיחליפו אותו ואז הוא יעלם?.
  המקובלים רושמים לנו בספרים שלא ניתן להגיע לעצמותו.
  אבל אולי בגלל שאין מילים ואותיות במדרגת עצמותו אז אין להם את היכולת לרשום זאת בספרים אבל הם כן משיגים את עצמותו.
  ואם אי אפשר להגיע לעצמותו אז יוצא מצב של חוסר שלמות בכל הבריאה.
  בבקשה ענה לי
  תודה רבה מראש רבי לייטמן
  משה

 5. תתפ. ראה חיים מאת רב"ש

  ראה חיים עם האשה אשר אהבת, כי היא חלקך בחיים. שצריך האדם לכלול חיים מעץ חיים, שהוא ז"א, במקום זה, שהוא מלכות, הנקראת אשה. וצריך האדם לכלול מדת יום בלילה, דהיינו ז"א במלכות, משום "כי היא חלקך בחיים", כי הארת חכמה אינה שורה אלא במלכות (זהר קרח דף י"א אות כח').

  "כל אשר בידך לעשות עשה". פירוש, האדם צריך לכלול השמאל בימין, "תמצא ידך", זהו שמאל, "לעשות בכוחך", זהו ימין.

  "מוריד שאול ויעל". אאמו"ר זצ"ל אמר, בזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא בשאול, זה גורם לו "ויעל", שפירוש, שהאדם בא לידי מצב ואומר, שיותר גרוע מזה אי אפשר להיות, אז האדם נותן תפלה מעומק הלב. "ויעל", אז הוא עולה לקדושה

 6. מתוך הקדמה לט, שער הגלגולים, האר"י
  ספר לי ה"ר יצחק הכהן ז"ל, כי בעת פטירת מורי ז"ל, כשיצאתי מאצלו, נכנס הוא אצלו, ויבכה לפניו ויאמר, וכי זו היא התקוה שהיינו כלנו מתאוים בחייך, לראות טובה ותורה וחכמה גדולה בעולם וישיבהו אלו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סלקוני מהעה"ז קודם זמני, ועודנו מדבר עמו, שאל עלי ואמר היכן הלך חיים, וכי בשעה כזאת הלך מאצלי, ויצטער מאד, והבין מדבריו כי היה ברציני למסור לו איזה דבר סתר, אז אמר לו מה נעשה מכאן ואילך, ויאמר תאמר לחברים משמי שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחכמה זו שלמדתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבאו ח"ו לידי כפירה ואבוד נפש. ואמנם הרח"ו לבדו יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר, ויאמר וכי ח"ו אין עוד לנו תקוה, ויאמר לו, אם תזכו אני אבא לכם ואלמדכם, ויאמר לו איך תבא ותלמדנו אחר שאתה נפטר עתה מהעה"ז, ויאמר לו אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם, אם בחלום אם בהקיץ, אם במראה, ותכף א"ל קום צא מהר, כי אתה כהן, והגיע זמני, כי אין פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, וטרם שיצא ממפתן הבית, פתח פיו, ויצאה נשמתו בנשיקה זלה"ה:

 7. שלום לרב לייטמן
  ברצוני לשאול אותך כיצד אתה מתייחס ל"חזון הצמחונות" של הרב קוק אשר כתב שבעתיד אנשים יחזרו להיות צמחונים.
  תודה מראש.

 8. על היחס בין אנשים עיינו בשאלות הבאות.
  במאמר "כשחלה רבי אליעזר" זוהר פרשת וירא, אותיות לב'-מד'
  שואל רבי אליעזר את רבי עקיבא, "למה לא באת לשמשני?"
  ובהקדמה לט, שער הגלגולים, המובא לעיל,
  שואל האר"י
  "היכן הלך חיים, וכי בשעה זאת הלך מאצלי?"

 9. אחת שאלתי,
  האם בני ברוך יכולים להוציא לאור לקראת חג הפסח הקרוב
  הגדה עם פירוש פנימי ?
  וכי לפני מי אנו מבקשים ?
  לפני מי שמקיים שני תנאים.
  התנאי האחד, שיש לו מה שאנו מבקשים.
  התנאי השני, שיש ביכולתו לתת את מה שאנו מבקשים.
  ודי לחכימא,

  תודה בשם המחכים.

 10. אסתר המלכה

  ובסוף הוא בא בדמות אשלג?
  ואותם התלמידים? היכן הם כיום…..

 11. אסתר המלכה

  תודה רבה על התשובה, נקווה שנזכה לחזות במחזה זה:)

 12. אסתר המלכה

  זיו מהיכן כל ההברקות האלה:)

 13. חחחחחח…גדוווללללל!!!!! אהבתי..

 14. אני כבר חזרתי השבוע, ואני לא יודעת אם היתיי יכולה לעשות את זה אם לא חכמת הקבלה…אני גדלתי בבית רגיל שבו אוכלים בשר, אבל לא יודעת פתאום התחלתי לרחם על החיות המסכנות האלה כמה יסורים הן עוברות בדרך לסיר..ו..לא יודעת החלטתי להימנע מזה..

 15. אסתר המלכה

  שלום לניסתר:) אני בטוחה שאתה מכיר את הקטע הבא מתוך "חזון הצמחונות" של הרב קוק:
  "חסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרש הטוב והנעלה לבלתי קחת חיי כל חי בשביל צרכיו והנאותיו… אי אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשים המרחם על כל בריותיו ישים חק נצחי כזה בבריאותו הטובה מאוד שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים, כי אם בעברו את רגש מוסרו על ידי שפוך דם, יהיה גם דם בעלי החיים."
  מעניין האם הרב אשלג והרב קוק שהיה ביניהם קשר חזק ביותר, דיברו על נושא בעלי החיים.
  כמו כן, מעניין אותי, למה בדיוק מתכוון 'בעל הסולם' בהקדמה לספר הזוהר בקטע הבא:
  "….ואין לשאול כלל על מצב שאר בריות העולם, חוץ מהאדם, משום שהאדם הוא מרכז כל הבריאה, כמ"ש להלן (באות ל"ט) וכל שאר הבריות אין להן חשבון וערך של כלום לעצמן זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו, ועל כן הנה עולות ויורדות עמו, בלי שום חשבון לעצמן" (אות יח')

 16. אסתר המלכה

  הגדה לפסח:)
  אני כל כך אוהבת את פסח………זה החג האהוב עלי ביותר.
  הגדה קבלית נשמע רעיון מלהיב ביותר:)

 17. הניסויים בבעלי חיים לא נעשים לתועלת האדם, אלא מכיוון שבגלל מגוון המינים והשוני התגובות לחומרים בין כל מין ומין, הם מאפשרים לחוקרים לספק כל תוצאה שרצויה לממני המחקר, ו"להוכיח" שחומרים שידועים כמזיקים לאדם הם "בטוחים": סיגריות, אסבסט, קרינה רדיואקטיבית/אלקטרומגנטית, חומרי הדברה וכו'.

 18. אסתר המלכה:)

  מה טוב בלהוכיח דבר כזה???

  למי זה באמת מועיל?

  האם ניסויים לא נעשים במטרה לגלות את מקור המחלות של האנושות, גם?

  תשמע, מבחינתי, זה רק עוד אגו ששוקע מתחת לתודעה של כח עליון סובב:)

  יום טוב:)

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest