דף הבית / חכמת הקבלה / מקורות ותקצירים / נבואתו של בעל הסולם – תקציר

נבואתו של בעל הסולם – תקציר

thumbs_bs_100_wp.jpgויהי בתוך שני המלחמה בימי הטבח האיום. והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני. ואיש אחד מרחף ביניהם בראש חרבו על ראשיהם, מצליף כלפי ראשיהם, והראשים פורחים למרום וגוויותיהם נופלים לבקעה גדולה מאוד, ויהיו לים של עצמות.

והנה קול אלי: "אני אל ש-די, המנהיג לכל העולם כולו ברחמים מרובים. שלח ידך ואחוז בחרב, כי עתה נתתי לך עצמה וגבורה. ואעשך לחכם גדול ועצום ונברכו בך כל גאוני הארץ, כי אותך בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה, למען תרפא את שבר האנושי בישועה של קיימא. ואת החרב הזה תיקח בידך, ותשמור עליה בכל נפשך ומאודך, כי היא האות ביני ובינך, אשר כל הדברים הטובים האלו יתקימו על ידיך, כי עד עתה עוד לא היה לי איש נאמן כמותך, למסור לו החרב הזאת, שימסור אותה לכל דורות העולם, כי אז ידעו שיש נועם ה' בארץ".

ואשא עיני, והנה ה' ניצב עלי ויאמר אלי: " שא נא עיניך מהמקום אשר אתה עומד לפני, ותראה כל המציאות אשר המצאתי יש מאין, עליונים ותחתונים יחד, מראש מתחילת יציאתם לגילוי המציאות ועד כל המשך זמן בסדרי התפתחותם, עד יבואו על גמר מלאכתם, כראוי למעשה ידי להתפאר".

ואראה ואשמח מאוד על הבריאה הנהדרה וכל מלואה. והעונג והטוב אשר כל באי הארץ מתענגים עליה. ואודה לה'. ונמלאתי חכמה נהדרה. ועל כולם חכמת השגחתו הפרטית בתכלית. כן הלכתי והוספתי חכמה יום יום, ימים רבים שמונים ומאת יום.

ובמלאת הימים האלה הקשבתי קשב רב לכל היעודים וההבטחות שנועדתי מאת ה', ולא מצאתי בהם סיפוק ולשון, איך לדבר אל בני העולם ולהביאם לחפץ ה', אשר הודיעני. ולא יכולתי להתאפק לטייל בין בני אדם, הריקים מכל, ודוברים סרה על ה' ועל בריאתו. ואני שבע והלל הולך ושמח, וכמו מצטחק על האומללים האלה.

ונגעו אלי הדברים עד הלב. אז הוסכם בלבי: יהיה מה שיהיה, ואפילו ארד ממדרגתי הרמה, הנני מוכרח לשפוך תפילה חמה לה', ליתן לי השגה ודעת בדברי נבואה וחכמה ולשון, להועיל את בני העולם האומללים, להעלותם לדרגת החכמה והנועם כמותי.

ויהי בבוקר ואשא עיני וראיתי יושב בשמים ישחק עלי ועל דברי ויאמר לי: "אם תוכל ליתן צורה לכל הגויים האלה ולהפיח בהם רוח חיים, אז אביאך אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיך, לתת לך וכל יעודי יתקיימו על ידך".

לקריאת הנבואה המלאה

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/uquaj

7 comments

 1. תלמידה מתמידה

  רב יקר,

  שבוע טוב! אשמח אם תוכל לבאר לנו את דבר נבואת בעל הסולם?

  בברכה

 2. זהר חדש/תדשא הארץ דשא/אות תקנב – תקנד

  תקנב) ת"ר עשה הקב"ה וכו': שנו חכמים, עשה הקב"ה גן עדן למטה בארץ, והוא מכוון כנגד כסא הכבוד, שהוא המלכות, ופרוכת הנורא, שהיא הרקיע כעין הקרח הנורא (כנ"ל אות ש"פ) שממעל המלכות. ולמדנו, מקום ידוע יש עליו בגן עדן, אשר לא שלטה בו עין נביא וחוזה לראות, לא במחזה, ולא במראה, ועדן שמו. שה"ס חכמה העליונה, שכתוב, ה] עין לא ראתה אלקים זולתך. שעל שמו נקרא גן עדן.

  ה] (ישעיה סד)

  תקנג) וא"ר שמעון, מאותו וכו': ואר"ש, מאותו עדן שלמעלה ממנו, שהיא חכמה העליונה, ניזון אותו הגן שהוא המלכות, שלמטה ממנו, ומתדשנים משם כל האילנות וכל היבולים וכל הצמחים שבגן, שהם מדרגות האורות והנשמות והמלאכים שבגן.

  תקנד) וא"ר שמעון שלשה וכו': ואר"ש, שלש פעמים בכל יום מנטף אותו עדן שלמעלה מעל הגן מכל ריחין טבין , וזוהרים עליונים, והנאות וחמודות. ומאותו הריח, והחמדה, וההנאה, שיורדים עליו, ניזון ממנו כל העולם.

  פירוש. החכמה מושפעת אל המלכות על ידי ג' קוין דז"א. וז"ש ג' פעמים בכל יום, ה"ס ג' קוין, מנטף אותו עדן שלמעלה וכו', ה"ס החכמה. ומההוא ריחא וכו מקבלים כל התחתונים שבבי"ע.

 3. הנבואה מאוד מרגשת. אי אפשר לתאר במילים.

  האם לבעל הסולם היה מעיין דו שיח עם הבורא?

 4. הרב לייטמן על ספרי קבלה

  http://www.youtube.com/watch?v=vGBeQVETwk8&NR=1

 5. זהר וירא/ויאמר אחותי היא/אות שמט

  שמט) מהי טעמא וכו': שואל מהו הטעם , שהשכינה נקראת אחות. ואומר, לפי שאברהם הוא מצד הימין. אמר אחותי היא. והסוד, כמו שאתה אומר ה] אחותי רעיתי יונתי תמתי, וע"כ כן קראה אברהם תמיד אחותי משום שנתדבק בה, ולא ימושו זה מזה לעולם. פירוש. לפי שאברהם הוא בחינת חסד, אשר בגדלות עולה החסד, ונעשה חכמה, שה"ס או"א עלאין שזווגם תמידי בלי הפסק, וכשהשכינה עולית שם היא נמצאת גם עם אברהם בזווג דלא פסיק. וז"ש דלא יתעדון דא מדא לעלמין. ואז נקראת השכינה בשם אחותי, ולא בשם אשתי. כי אחות, היא מצד ימין, ואשה מצד שמאל היא, בסוד אש ה', (כנ"ל פרשת נח דף פ"א אות רל"ב ע"ש).

  ה] (שיר השירים ה)

  לרב ולבני ברוך באהבה רבה לשיעור בוקר, בהשראת פסוקו של הרב, ההסתרה בעולם אינסוף

 6. שיעור בוקר/ שמעתי ח.

  לצפיה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest