דף הבית / קבלה לעם / יהדות וקבלה / מקובלים אחרים

מקובלים אחרים

מקובלים אחרים
שאלה:
למה מקובלי ירושלים כל כך העציבו את בעל הסולם כשהגיע ארצה בשנות העשרים?

תשובה: בואו נראה יחד מה כותב על כך בעל הסולם בהקדמה לספר "פי חכם":

"אחרי בלותי במדינת פולין בעיר וארשא סגור ומסוגר בד' אמותיי, דבר לא היה לי עם חשכת סביבותיי, הייתה לי עדנה, ונתיישבתי בירושלים עיה"ק תובב"א.

וכבואי פה עם הבריות ראו ראיתי בעוני עמי, עניות הדעת ושחוק הכסילים עלה עלי כקול הסירים תחת העיר לשקץ ולרמש על נשמת בית מאווינו, מדברים סרה על ה' ועל תורתו ועל עמו קול גדול, שבחכמת הקבלה כולה אין כאן בינה ודעת וסברה כלל וכלל. אלא המה קיבוץ של מלות ושמות, לא משל ולא נמשל, רק דברים ככתבם.

וזכות הוא לפטפט פיטומי מלים בדברים ככתבם באמונה שלמה, שהם דברים קדושים, שבזה תושלם עלינו כונת הבריאה. וכשיתרבו העוסקים בהדברים ככתבן באמונה שלמה, מיד ייתי מלכא משיחא (יבוא מלך המשיח), כי יושלם בזה כל התיקון ותו לא מידי.

עד שפגשתי את המפורסמים שבהם. המה אנשים שכבר כילו שנותיהם על הלימוד בכתבי האר"י והזהר. והצליחו שכל ספרי האר"י שגורים בפיהם עד להפליא. ושם להם כקדושים שהיו בארץ. ושאלתים, אם למדו אצל רב, שהייתה לו השגה בפנימיות הדברים. וענו לי: "חס מלהזכיר! אין כאן שום פנימיות, זולת דברים ככתבם מסורים לנו ותו לא מידי, חס ושלום!" ושאלתים: "אם הרח"ו ז"ל השיג פנימיות הדברים?" וענו לי: "ודאי לא השיג יותר ממה שאנו משיגים". ושאלתים על האר"י ז"ל עצמו. וענו לי: "ודאי לא ידע פנימיות יותר הימנו כלום. וכל מה שידע, מסר לתלמידו הרח"ו ז"ל, וכן הגיעו אצלנו".

וצחקתי מאד עליהם: "שאם כך איך נתחברו העניינים בלב האר"י ז"ל בלי שום הבנה ודעת?" וענו לי: "אשר חיבור העניינים קיבל מפי אליהו ז"ל. והוא ידע הפנימיות באשר שהוא מלאך". וכאן שפכתי חמתי עליהם, כי אפס בי כח הסבלנות לעמוד אצלם.

והנה בראותי, אשר שטותם זה מצא שורשים כמעט בכל העוסקים בחכמה זו בזמן הזה, אוי לאוזניים שכך שומעות, "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית". וכבר שפך הזהר הקדוש מרה על כחש החטאים בנפשותם, לומר שאין סודות פנימיות בתורה, כמו שכתוב בפרשת "וירא": "דאם אורייתא אתי לאחזאה סיפורין ודברי הימים (האם התורה באה להראות לנו סיפורים ודברי הימים) הרי נמצא גם כן בין יתר האומות סיפורים ודברי הימים כאלה". ואמרו ז"ל, שהמה מקצצים בנטיעות, דנוטלין מלכות בלחודוי (ולוקחים מלכות בלבד) ע"ש.

ומה היו אומרים בעלי הזהר, בראותם תרבות אנשים חטאים הנ"ל, להכחיש שאין שום חכמה וסברא בדברי הזהר וחכמת האמת עצמם. שברזין דאורייתא עצמם אומרים, שאין שם דעת וסברא מגולה בעולם הזה, אלא פיטומי מילים בעלמא. הרי באו לכבוש השכינה הקדושה, חס ושלום, בבית המלך פנימה. אוי להם, כי גמלו רעה לנפשותם".

קחו זאת בחשבון!

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/i8siA

3 comments

  1. משהו כאן לגמרי לא ברור לי, הרי אם המדובר במקובלים, אז הם אמורים להיות בהשגה רוחנית ולדעת שהגיעו כבר ימות המשיח ויש להפיץ את החוכמה לכל העם, אז מה פשר התנהגותם זו??????

  2. הם לא באמת מקובלים אלא סתם קוראים לעצמם כך

  3. אסתר המלכה:)

    הם חשבו שהם מקובלים, מכיוון שחשבו שגם האר"י לא השיג כלום, אלא קיבל את דבריו מנביא……, ולכן, באומרם את הכתבים, חשבו שהם מקבלים ידיעות מנביא וכו'….:)

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest