מן המקורות 17.12.09

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

חלק א – זוהר, פרשת נוח

נושא: כל פעולה של איחוד במישור העולם הזה, אם מטרתה לא לצורך איחוד עם הבורא (תכונת ההשפעה), אין לה תקנה, וסופה – כישלון (03:25)

"אולם חטא אחד חטאה האומה (הרוסית) והשי"ת לא יסלח להם, והוא כי כל העבודה הזאת היקרה והנשאה שהיא "ההשפעה לזולתו" שהחלו לעבוד בה, צריכה שתהיה לשם השי"ת ולא לשם האנושות. ומתוך שעושים עבודתם שלא לשמו ית', לפיכך אין להם זכות קיום מצד הטבע עצמה"

(כתבי בעל הסולם, מאמר השלום)

"אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם זולת אם יקבלו על עצמם מצות ההשגחה, שהיא "השפעה לזולתו" כדי לעשות נחת רוח להשי"ת, בשיעור ב' הכתובים: האחד הוא "ואהבת לרעך כמוך" שהיא תכונת העבודה גופה, דהיינו ששיעור היגיעה להשפעת זולתו לאשרם של החברה צריכה להיות לא פחות מזה השיעור המוטבע באדם לדאוג לצרכי עצמו, ולא עוד אלא שצריכים להקדים צרכי זולתו על צרכי עצמו. וכתוב השני הוא "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" שזוהי המטרה המחויבת להמצא לעיני כל בשעת היגיעה לצרכי חבירו, שהוראתו, שעושה ומתייגע רק כדי למצוא חן בעיני הבורא ית' שאמר ועושים רצונו ית'"

(כתבי בעל הסולם, מאמר השלום)

נושא: כל המציאות נמצאת בתוך האדם (56:00)

"איתא בזוהר ויקרא פרשת תזריע דף מ' "תא חזי דכל מה די בעלמא לא הוי אלא בגיניה דאדם, וכלהו בגיניה מתקיימי וכו', הדא הוא דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם, בשם מלא, כמה דאוקימנא, דאיהו שלימותא דכלא וכללא דכלא וכו', וכל מה דלעילא ותתא וכו' כלילן בהאי דיוקנא".
הרי מפורש, שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינם רק בשביל האדם"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה, אות א)

חלק ב- כתבי בעל הסולם, פתיחה לחוכמת הקבלה, אות עט

נושא: מטרת השבירה היא להביא את האדם לדביקות בבורא (28:00)

"סוד נשמות בני ישראל ה"ס חלק אלוקי ממעל, אשר הנשמה היא נשתלשלה על דרך עילה ועלול, וירדה מדרגא לדרגא, עד שהיא ראויה לבא לעולם הזה, ולהתלבש בגוף הגשמי המזוהם. ואשר על ידי שמירת התורה וקיום מצותיה, נמצאת מתעלית מדרגא לדרגא, עד שנשלמת קומתה, וראויה לקבל שכרה משלם, המוכן לה מכל מראש, דהיינו השגת התורה הקדושה בבחינת שמותיו של הקב"ה"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר "פי חכם")

"תכלית כל הבריאה היא, אשר הברואים השפלים יוכלו ע"י קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח, עד שיזכו להדבק בבוראם"

(כתבי בעל הסולם, מאמר מתן תורה, עמ' 386)

"מה שכתוב, שכל אדם מחוייב להשיג שורש נשמתו, פירוש: שתכלית הנרצה והמקווה מהנברא, היא הדביקות במידותיו בו ית', כמו שכתוב "ולדבקה בו" "

(כתבי בעל הסולם, מאמר "שכל הפועל")

"המטרה הסופית שלנו היא הכשרתינו לדבקותו ית' שישכון בתוכנו"

(כתבי בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה, עמ' 400)
לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/ysK1J

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest