מן המקורות 11.01.10

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

חלק א – זוהר לעם, פרשת שמיני, אות א

נושא: "תרי"ג עיטין" ו- "תרי"ג פקודין" (26:00)

"יש ב' חלקים בתורה ומצוות:
א. הוא תורה ומצוות על דרכם הנגלה לעיני כל, שהם בחינת קיום המצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג עיטין, שסגולתם לזכך ולצרף את הגוף, ולהגדיל מעלת הנשמה, שתהיה ראויה וכדאית לקבל אור פני מלך חיים, כמו שהיתה הנשמה בשורשה, טרם מיעוטה וביאתה לגוף השפל בעולם השפל.
ב. הוא קיום המצוות ולימוד התורה על דרך תרי"ג פקודין, שהוא ענין השגת שמותיו ית', וכל שכר הנשמות.
וערך חלק הב' על חלק הא', כערך השמים על הארץ. כי חלק הא' הוא רק בחינת הכנה. וחלק הב' הוא עצם ההשלמה ותכלית הבריאה"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר "פי חכם", ע"מ 808)

נושא: על ההבדל המהותי בין ספר הזוהר לשאר הספרים הקדושים (41:20)

"רשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קכ"ה המדריגות בשלימות, אעפ"י שהיו לפני ימות המשיח. שעליו ועל תלמידיו ז"ל, נאמר: "חכם עדיף מנביא". וע"כ, נמצא הרבה פעמים בזהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך עשה חבורו הגדול, רושם חזק כל כך בעולם. כי סודות התורה שבו, תופסים קומת כל קכ"ה(125) המדריגות.

(כתבי בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר)

נושא: חייב האדם, בזמן העסק בתורה, לתת את לבו ודעתו לזכות להמשיך את המאור שבה, המביא לידי האמונה(תכונת ההשפעה) (52:40)

"מוכרח כל אדם,בשעת העסק בתורה להתייגע בה ולתת דעתו וליבו,למצוא בה את אור"פני מלך חיים".דהיינו השגת ההשגחה הגלויה,שנקראת "אור הפנים".וכל אדם מוכשר לזה,כמ"ש "ומשחרי ימצאונני".וכלום חסר לו לאדם בדבר זה,רק היגיעה בלבדה"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע'ס, אות צז)

"ואם מי שהוא עסק בתורה ולא הצליח להעביר היצה"ר ממנו, אין זה אלא או שהתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב ליתן בעסק התורה, כמ"ש "לא יגעתי ומצאתי אל תאמין". או יכול להיות שמילאו את "כמות" היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו ב"איכות". כלומר שלא נתנו דעתם ולבם במשך זמן העסק בתורה לזכות להמשיך את המאור שבתורה, המביא האמונה בלב האדם, אלא שעסקו בהסח הדעת מאותו העיקר הנדרש מהתורה, שהוא המאור המביא לידי האמונה. ואע"פ שכיוונו לו מתחילה, הסיחו דעתם ממנו בעת הלימוד"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, אות יח)

חלק ג – כתבי בעל הסולם, מבוא לספר הזוהר, אות לז, ע"מ 114

נושא: יש תנאי חמור בעיסוק בחכמת הקבלה, שלא להגשים את הכתוב בענינים מדומים וגשמיים. כי אז אדרבה מקבלים היזק במקום תועלת. מכאן ניתן להבין את גודל החשיבות של פירוש הסולם על על ספר הזוהר, המלא ממשלים גשמיים (21:30)

"ספרי הקבלה והזוהר מלאים ממשלים גשמיים, על כן נפל הפחד על כל אחד, שלא יצא שכרו בהפסדו, כי חס ושלום קרוב להכשל בפסל ודמות. והיא שהעירני לעשות ביאור, מספיק, על כתבי האר"י ז"ל, ועתה על הזוהר הקדוש והסרתי הפחד הזה לגמרי. כי ביארתי והוכחתי בעליל, את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיינים, למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר, ולהתחמם באורו הקדוש"

(בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות נח)

"היות, שעומק החכמה, שבספר הזהר הקדוש, סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר, מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק, כדי לפרש דבר אחד, שבספר הזה עד סופו. והביאור, שעשיתי, אינו אלא סולם, לעזור להמעיין, לעלות לגובהם של הדברים. ולהסתכל, ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן, מצאתי לנחוץ, להכין את המעיין, וליתן לו דרך ומבוא, בגדרים נאמנים, איך להגות ולהשכיל בהספר"

(כתבי בעל הסולם, מאמר ,מבוא לספר הזוהר", אות א')
לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/lt7n0

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest