דף הבית / משבר עולמי / תפקיד ישראל / מפות האו"ם: ישראל הוחלפה בפלשתין

מפות האו"ם: ישראל הוחלפה בפלשתין

מפות האוישראל הוחלפה בפלשתין
סדרה חוזרת של בעיות שמכוונות נגד מדינת ישראל מצד עובדים באו"ם – ראשי המשלחת הישראלית גילו כי באתר האינטרנט של הארגון, בעמוד המתייחס ללבנון, מתעלם הארגון מקיומה של מדינת ישראל ומציין שבגבולה הדרומי של לבנון שוכנת פלשתין (פורסם ב 7.3).

התייחסותי: העולם מרגיש שהקיום של ישראל ושל יהודים הוא מיותר, ואנו מהווים בעיניו מקור למתיחויות.

למעשה, אף אומה אחרת אינה נדרשת להצדיק את קיומה לבד מאיתנו. למה? כי אנו נושאים בקרבנו את שיטת תיקון העולם, ויש לנו זכות קיום רק בתנאי שנממש את ייעודנו – גילוי חכמת הקבלה לעולם כולו.

בהקדמה לספר הזוהר (אות ע' ואילך) מוסבר כי אם אנו לא מממשים את ייעודנו, האחרים מרגישים שאנו לא רק מיותרים אלא פשוט מזיקים לעולם כולו. שאם ייפטרו מאיתנו, העולם יהפוך למקום טוב יותר. הסיוע שהוגש לנאצים, בגלוי או בסתר, הינו הוכחה לכך והוא נובע מהטבע האגואיסטי הטמון בכל אדם על פני כדור הארץ.

רק התפשטות של שיטת שיפור העולם – שיטת הקבלה, תהיה הוכחה ליעילותנו ולנחיצותנו, וכבר לא נצטרך לשכנע פעם אחר פעם את פקידי האו"ם שיש לנו זכות קיום!

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/yzNZ5

5 comments

 1. התקשיתם להתמודד עם עומס החום בימים האחרונים? ייתכן שזו רק ההתחלה. מומחים מעריכים כי חרף שלגי החורף המפתיעים, 2008 עשויה לככב ברשימת השנים הלוהטות ביותר שידע העולם האביב, שהחל רשמית ב-20 במרץ, מביא עימו הקלה לחצי כדור הארץ הצפוני, אחרי אחד החורפים הקשים שידע בעשור האחרון. לכאורה, החורף המקפיא שנרשם בכל רחבי העולם – מסין ועד יוון – 'מפשיר' את הטענות בדבר ההתחממות הגלובלית. אולם חרף החודשים הצוננים, מומחים מעריכים כי 2008 עשויה להיות אחת מעשר השנים החמות ביותר בהיסטוריה המתועדת.

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3522445,00.html

  עכשיו אני באמת מודאג…

  הייתי רוצה לשמוע את דעתך על העניין והאם אתה צופה לנו עוד "אסונות" כאלה..?

 2. איזה ישראלי נוסע לצרפת לחופשה, תוך כדי שהוא מטייל ברחובות פריז בלילה הוא רואה כלב אמסטף ענקי שמתנפל על ילדה קטנה. הוא לא חושב פעמים וקופץ על הכלב כמו שהוא למד בסיירת, חונק אותו מאחורה והורג אותו ומציל את הילדה.

  פתאום משום מקום קופץ איזה עיתונאי, מצלם אותו ובא לראיין אותו ואומר לו "שמע, מחר אני כבר רואה את הכותרת הראשית בענק: צרפתי הציל ילדה קטנה ממות בטוח"

  אז הישראלי אומר לו: "אני לא צרפתי".

  אז העיתונאי אומר לו: "או.קי, אז הכותרת תיהיה: אירופאי הציל ילדה צרפתיה קטנה ממות"

  הישראלי אומר לו: "אני גם לא אירופאי"

  העיתונאי: "אז מאיפה אתה?"

  ישראלי: "אני יהודי ישראלי בחופשה בצרפת".

  העיתונאי: " אה, טוב…"

  למחרת הישראלי יורד ללובי במלון ורואה עיתון עם כותרת ענק, יותר מחצי מהדף: "יהודי ישראלי הרג כלב של ילדה קטנה"

 3. הקדמה לספר הזוהר אות ע

  ע) וזה שאמרו בתיקונים (תיקון ל' נתיב תנינא) וז"ל קומו ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנו למנדע בה, ואיהי בינייכו. קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה, שהרי יש לכן לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה. אע"פ שהיא בתוככם. ורזא דמלה קול אומר קרא, כגון קרא נא היש עונך, ואל מי מקדושים תפנה. והיא אומרת, מה אקרא, כל הבשר חציר, כלא אינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, וסוד הדבר, כמ"ש (ישעיה מ') קול אומר קרא, שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות של כל ישראל (ומביא ראיה מהכתוב קרא נא היש עונך, שקריאה פירושו תפילה) אבל השכינה אומרת מה אקרא, כלומר אין בי כח להרים את עצמי מעפר, בשביל שכל בשר חציר, כולם המה כבהמות אוכלי עשב וחציר, כלומר שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות, וכל חסדו כציץ השדה, כל החסדים שעושים, לעצמם הם עושים, כלומר שאין כונתם במצות שעושים, שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצות. ואפילו כל אינון דמשתדלי באורייתא, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה, אלא לתועלת גופם עצמם. בלי כונה הרצויה, בכדי להשפיע נ"ר ליוצרם. בההוא זמנא, וכו' רוח הולך ולא ישוב, לעלמא, ודא איהו רוחא דמשיח. בעת ההיא, נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב, להעולם, דהיינו רוח המשיח. הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלמה לקיים הכתוב, ומלאה הארץ דעה את ה' וגו' הרוח הזה נסתלק לו והלך, ואינו מאיר בעולם. וי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מן עלמא, ולא יתוב לעלמא, דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה, ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה. אוי להם לאותם אנשים הגורמים, שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם, ולא יוכל לשוב לעולם, שהמה, הם העושים את התורה ליבשה, כלומר, בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה. ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצוה. ווי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא. אוי להם, שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות בעולם. עכ"ל.

 4. הקדמה לספר הזוהר אות עא

  עא) וטעם דבריהם הוא, כמו שבארנו, שבהיות כל עוסקי התורה, מזלזלים בפנימיות שלהם, ובפנימיות התורה, ומניחים אותה, כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה, והמה בה, כעורים מגששים קיר. שבזה, המה מגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה, המה מחשיבים על פנימיות התורה, ואז המה גורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה, כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. וכן חיצוניות כל העולם, שהם אוה"ע, מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג) אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. דהיינו כמ"ש בתיקונים הנ"ל שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו.

  ואחר שבעונותנו הרבים נעשינו עדי ראיה לכל האמור בתיקונים הנ"ל. ולא עוד אלא שמדת הדין פגעה דוקא בהטובים שבנו. כמ"ש ז"ל (ב"ק ס') ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה. ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא, וכו', לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה, לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאתנו שרידי הפליטה, יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו, להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה, ואז יזכה כל אחד ואחד מאתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צרכי הנפש על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא בחינת אוה"ע שבו, שהיא צרכי הגוף. ויגיע כח הזה גם על כלל ישראל כולו עד שעמי הארצות שבנו, יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם. וכן פנימיות אוה"ע, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם. שהם בעלי החורבן. וכן פנימיות העולם, שהם ישראל יתגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם, שהם האומות. ואז כל אוה"ע יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם. ויקיימו הכתוב (ישעיה י"ד) ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה' וגו'. וכן (ישעיה מ"ט) והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה. וז"ש בזוהר נשא דף קכד ע"ב וז"ל בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר וכו' יפקון ביה מן גלותא ברחמי דהיינו כמבואר. אכי"ר.


 5. זוהר פרשת וילך, מאמר שיר שירה, פירוש הסולם

  כז) אלא כאן יש להסתכל. שם אמר שיר. וכאן שירה, ששיר הוא זכר, ז"א (זעיר אנפין) ושירה היא הנוקבא, דהיינו מלכות. והרי למדנו, כל הנביאים כולם כלפי משה הם כקוף בעיני בני אדם. והם אמרו שיר, דהיינו שיר השירים. מזמור שיר ליום השבת. ומשה אמר שירה. משה היה לו לומר שיר, והם שירה. ומשיב אלא זה הוא סוד הדבר, משה לא אמר זה לעצמו אלא בשביל ישראל.

  כח) אמר לו רבי שמעון אינו כן. אלא משה נודע מכאן ודאי שהיה במדרגה עליונה יתרה מכולם. משה עלה ממטה למעלה והם ירדו ממעלה למטה. הוא, משה, עלה ממטה למעלה כמו שלמדנו, מעלים בקודש ואין מורידים. משה עלה ממטה למעלה, שאמר שירה שהיא תשבחה של המלכה, שהיא משבחת אל המלך. והתחיל במלכות. ומשה עצמו נתאחד בהמלך ונמצא ששירה, שלו עלתה ממטה למעלה. והם ירדו ממעלה למטה, שאמרו שיר, שהוא בחינת דכר. שהוא השבח שהמלך משבח את המלכה, והם נתאחדו במלכה. ונמצא השיר שלהם ממעלה למטה מז"א (זעיר אנפין) אל המלכות. ועל כן נודע בזה שבחו של משה שהוא יותר מכולם והיינו שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'. דהיינו, שירת המלכה. למי. לה'. ומשום זה, כתוב, ויכתוב משה את דברי השירה הזאת. וכן וענתה השירה הזאת.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest