דף הבית / קבלה לעם / יהדות וקבלה / מה הביא את העם היהודי לשואה?(למתקדמים)

מה הביא את העם היהודי לשואה?(למתקדמים)

מה הביא את העם היהודי לשואה?

בסוף ה"הקדמה לספר הזוהר" (אותיות ע'-ע"א) כותב בעל הסולם:

ע') וזה שאמרו בתיקוני הזהר (תיקון ל'): "קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה, שהרי יש לכן לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אע"פ שהיא בתוככם. וסוד הדבר כמ"ש (ישעיה מ'), שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות של כל ישראל. אבל השכינה אומרת, אין בי כח להרים את עצמי מעפר, בשביל שכל בשר חציר. כולם, המה כבהמות אוכלי עשב וחציר. כלומר, שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות. וכל חסדו כציץ השדה, כל החסדים שעושים, לעצמם הם עושים.

כלומר שאין כוונתם במצות שעושים, שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצות. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה אלא לתועלת גופם עצמם, בלי כונה הרצויה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם.

בעת ההיא, נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב להעולם, דהיינו רוח המשיח, הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלמה, לקיים הכתוב, ומלאה הארץ דעה את ה'. הרוח הזה נסתלק לו והלך ואינו מאיר בעולם.

אוי להם לאותם אנשים, הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם, ולא יוכל לשוב לעולם, שהמה הם העושים את התורה ליבשה, כלומר בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה, ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצוה. אוי להם, שהם גורמים במעשיהם הללו, שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות בעולם".

ע"א) … כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל, שהם גדולי התורה. וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. וכן חיצוניות כל העולם, שהם אוה"ע, מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם.

ובדור כזה כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל (יבמות ס"ג) "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל". דהיינו כמ"ש בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו.

ואחר שבעונותנו הרבים נעשינו עדי ראיה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלא שמדת הדין פגעה דוקא בהטובים שבנו, כמ"ש ז"ל (ב"ק ס') "ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה", ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא וכו' לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה, הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאתנו שרידי הפליטה, יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי, כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה.

ואז יזכה כל אחד ואחד מאתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צרכי הנפש על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא בחינת אוה"ע שבו, שהיא צרכי הגוף. ויגיע כח הזה גם על כלל ישראל כולו. עד שעמי הארצות שבנו יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם ויצייתו להם. וכן פנימיות אוה"ע, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן. וכן פנימיות העולם, שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם, שהם האומות. ואז כל אוה"ע יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם.

ויקיימו הכתוב (ישעיה י"ד): "ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת ה'". וכן (ישעיה מ"ט): "והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה". וז"ש בזהר (נשא דף קכ"ד ע"ב), שע"י החיבור הזה, שהוא ספר הזהר, יצאו מן הגלות ברחמים. אמן כן יהי רצון.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/QH48H

14 comments

 1. אפשר לראות גם כיום בהווה – מה יביא חס ושלום את העם היהודי לשואה.
  אני לא מנסה להפחיד חלילה.
  אבל תפתחו עיתונים תראו חדשות בטלויזיה.
  הכל מידרדר בכל התחומים.
  אלימות, עוני, אבטלה, ילדים רעבים, טרור אטומי כימי ביולוגי…
  הכל ! חינוך כלכלה בטחון…..
  חייבת לבוא מהפיכה בזה אין ספק !
  למי שאכפת יצטרף אלינו.
  למי שלא אכפת לא יזיז אצבע.
  עד אז ימשיך להיות יותר ויותר רע עד שיתעוררו פה האדישים ויצטרפו אלינו.
  סליחה ותודה.

 2. אני רק לא מבין דבר אחד:
  מי שלא מתעוררת אצלו הנקודה שבלב והמשיכה לרוחניות הרי לא יעזור כלום, אין לו את הנקודה הזאת שמושכת אותו לשם, הוא בהמה וזה מה שיש.
  מי שהתעוררה אצלו הנקודה הרי גם ככה, אם לא נעשה כלום הוא ילך ויחפש לעצמו את הדרך והמערכת תביא אותו לקבוצה (שם אותו על החלקה הטובה ואומר לו בחר).
  אז על מה בעל הסולם מלין שם בקטע ההוא כאילו שהשואה היתה באשמתנו? זה לא היה בלתי נמנע כמו הגלויות?

 3. מאמר יפהפה – הלוואי שיגיע לכל העלונים בבתי הכנסת..
  שהשיעור המרכזי שבהם הוא הלכות.
  בן אדם הגיע במקרה לבית כנסת , נקלע לשיעור
  ושמע שעה וחצי – נו נו נו ואסור אסור אסור – מערבין התבשילין כך שאסור למם ואסור לבשל כך שאוכלים אוכל מפני 4 ימים שאסור לערבב המים החמים לפני הסוכר כי זה בישול…
  והוא מסכן התעוררה לו נקודה בלב…

  ועכשיו הוא צורח

  אולי נטוס להודו

  תעשו משהו – עם כל הכסף שלכם
  אתם לא צריכים לחלק קבלה לעם בצמתים אלא במקומות האלה

  תתעוררו

  בני ברוך רק כשתגיעו לשם – תזכו להצלחה

  כי הם ישנים וליבם ער

  הם כמו נבגים

  אלו אנשים שיהפגו את הסופרמארקט אם ימכור מיץ שלא כשר בפסח
  אבל דקה אחרי זה יעשו "חאוה"

  את הכל אני כותב מהנסיון העצוב של להיות במקומות בעלי שירה ופאר אבל כוונות אין

  הלוואי שמישהו פה יקח את הכפפה וישיקע בפרסום בעלונים האלה או פשוט לשלוח כתבה מוכנה של מה שכתבת
  במקום לראותאת הפרסומות הזולות והרעות שלהם באמצע השבת

 4. כבוד הרב, אני מציעה שתצרף קישור להרצאתך
  מתוך "הקדמה לספר הזוהר" – כמדומני
  הרצאה 17 א' שמדברת על נושא זה.

  אשמח לפרסם זאת במיי ספייס.

 5. שלום זיו !

  לדעתי הקטנה וחסרת הניסיון:
  בסופו של דבר נראה שהכל בידי שמים ואין עוד מלבדו.
  אבל הכל נועד למטרה הזו.
  וכל אחד צריך לחשוב שהכל בידיו שאם אין אני לי מי לי.
  הגאולה תבוא בסוף בלי שנעשה כלום אבל אפשר לזרז את זה אפשר למהר בשביל להקטין את הסבל והיסורים.
  השאלה אם אתה רוצה להשתתף ולזרז או לשבת בצד ולהסתכל ?!

 6. לזיו,
  עלינו להביא את החסרון לרוחניות,

  עיין מאמר מחצית השקל בעבודה
  http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31575
  ואין תפלה אלא על חסרון,

  ותפלה עושה מחצה,
  ועיין במאמר
  http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31577

  וכל השאר נתון לאור, והבן.

 7. 'רוצה לראות', ריגשת אותי מאוד:)

 8. 'רוצה לראות' מורגש בדברך כאבך הרב והרצון העז לשינוי. נראה לי שאתה רוצה בשביל החברה שלך את ה'דבר האמיתי'.
  השאלה מה חבריך מרגישים ורוצים? אם נראה לך שיש התעוררות של 'הנקודה שבלב' גם אצל חברים אחרים, אז אולי תוכל להתייעץ עם החברים בקבו' בני-ברוך מה עושים? ואיך מקדמים את מימוש יעודנו? בתקווה שיעלה בידך לעזור ולתרום בהפצה במקום הנכון, אמן!

 9. כן, אבל כל המאמרים האלה נאמרו על מי שכבר יש לו נקודה שבלב.
  זה שהוא צריך לעשות דברים זה ברור.
  אבל זה לא מה ששאלתי

 10. לזיו ,

  האם אתה יכול למקד את שאלתך במשפט אחד ?

 11. במשפט אחד זה קצת קשה אבל ננסה שוב:

  היחידי שמחליט מתי לעורר אצל מישהו את הנקודה שבלב הוא הבורא. את לדוגמא, לא החלטת ללמוד קבלה ולחפש עד שלא התעוררה אצלך הנקודה, וגם לא אני.

  לכן אי אפשר לומר שאדם שלא התעוררה אצלו הנקודה שבלב אחראי על זה שאין לו אותה. פשוט אין לו אותה וזהו. מה הוא אשם?

  לכן הקריאה של בעל הסולם לאנשים בתקופתו וזה שהוא מאשים אותם בשואה נראית לי קצת תמוהה. אם הבורא לא עורר אצלם את הנקודה מה הם אשמים?

 12. לזיו,

  נסיון להבין את דבריך על ידי סיפור של אדם. אי שם באירופה ישבה קהילה מפוארת. בחשרת הסופה פנו ראשי משפחות לרב הקהילה ונועצו בו. הרב השיב כי אין ממה לחשוש, והרגיע אותם בטענה שהסערה תחלוף. הנאצים התקרבו לעיר. הרב מילט את משפחתו לארה"ב, ומכל הקהילה המפוארת נותרו שלושה אחים, שאחד מהם עלה ארצה והוא אביו של אותו אדם, שנתן לי את המחברת הראשונה שנכתבה בשיעורי הקבלה שהשתתף בהם בעין הוד בשנת 1997.

 13. רוצה לראות אתה צודק לגמרי- התרחקתי מהם מסיבה זו- נשארתי בואקום נוראי ואיכשהו הגעתי לכאן שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. אבל הם כל כך רחוקים, ולא מסוגלים לשמוע את הצעקות שלנו- כך זה נראה לפחות

 14. "רוצה לראות" רגשת אותי גם כן מאוד ! 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest