דף הבית / קבלה לעם / יהדות וקבלה / הדת בראי הקבלה / למה תפילין מפחידות את אומות העולם?

למה תפילין מפחידות את אומות העולם?

למה תפילין מפחידות את אומות העולם?
בהמשך לפוסט מצאו את ארון הברית!, בו הסברתי כי "הקדושה היא בנו ולא מחוץ לנו", הגיב מרדכי:

בנושא אם יש מצב של קדושת חומר, להלן רמב"ם, הלכות תפילין, פרק ד':
"קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה, ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק. לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא. אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין.

אע"פ שמצותן ללבשן כל היום, בשעת תפלה יותר מן הכל. אמרו חכמים כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה (מצוות) עשה, שהרי בארבע פרשיות צוה על תפילין של ראש ועל תפילין של יד. וכל הרגיל בתפילין מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו".

התייחסותי:
הרבה נכתב על תפילין, כמו גם על ציצית.
אם מפרשים את דברי המקובלים על מצוות כפשוטם, אז יוצא שאפשר לרמות את הגויים וכו' – מדובר על ביצוע רוחני לצורך השגת המצווה הכוללת של התורה – "ואהבת לרעך כמוך". ומתוכה האדם כבר לא יכול לרמות.

על התפילין נאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", היינו שאומות העולם מפחדות מהתפילין. במה דברים אמורים? הכוונה "למען עצמי" (אומות העולם) מפחדת מ"אור ישר", "אור חכמה", שיוצא מהתיקון הרוחני של ספירת כתר שמכונה "תפילין". מדוע? כי הכוונה "למען עצמי" הפוכה ממנו.

ועכשיו ננסה להבין את הרמב"ם (הלכות תפילין, פרק ד'):
קדושת תפילין קדושתן גדולה היא – כוח ההשפעה, כוונה במדרגה שנקראת "תפילין"
שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו – כי זרוע שמאל מקבלת, וימין משפיעה ולכן השמאל זקוקה לתיקון, הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק – התיקון הזה שומר עליו – אור שממלא את הכלי מעביר לו תכונותיו.

לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא כל עוד שיש אור, יום, הוא נמצא תחת השפעתו. אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין – כלומר על כל 4 הבחינות, דרגות הרצון, על כל הכלי של הוי"ה היה תיקון ברמת דרגת התפילין – כלי קבלה מתוקן, זרוע שמאל, ומהדרגה הגבוהה ביותר שלו, כתר על הראש, יורדת הארת חכמה.

אע"פ שמצותן ללבשן כל היום כי מופיע אור חכמה באור חסדים – בשעת תפלה יותר מן הכל – מכיוון שבמדרגה זאת התפילה היא מושלמת, מכל הכלי, לא למען עצמי.

אמרו חכמים המתוקנים שמצויים בהשגת הבורא: כל הקורא קריאת שמע עושה פעולת דבקות בבורא בלא תפילין, מבלי שתיקן את עצמו עד הדרגה הגבוהה ביותר של השפעה, כאלו מעיד עדות שקר בעצמו – מעיד על כוונתו השקרית, "למען עצמי".

וכל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה (מצוות) עשה שהרי בארבע פרשיות בחינות האגואיזם צוה על תפילין של ראש ועל תפילין של יד. וכל הרגיל בתפילין, משיג את התיקון, מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו – קבלת אור חכמה ואור חסדים היא היא החיים העליונים.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/KB4tp

4 comments

 1. על אותו משקל אפשר לפרש את דברי הרב לייטמן, בכל מקום שהוא מדבר בשפה גשמית. אפשר להגיד שהוא בכלל מתכוון לדברים אחרים לגמרי ממה שנראה לנו, דברים רוחניים, מופשטים מחומר, רק שהוא מלביש את דבריו במילים מהעולם הזה.

  למשל, בפוסט הזה נכתב שרצון לתקן את הנשמה "ניתן לקבל רק מקבוצה של חברים לדרך":

  אפשר לפרש:

  רצון כזה ניתן לקבל רק מקבוצה כח ההשפעה, כוונה במדרגה שנקראת "קבוצה" של חברים לדרך סוגי רצונות שנקראים "חברים", רצונות להתחבר עם הבורא.

  כנ"ל לגבי נשים וגברים. כאן נכתב:

  "כל הנשים צריכות להבין את הדוגמה של קבלת התורה במעמד הר סיני: הנשים עומדות סביב הגברים ויוצרות ברצון שלהן מתח-דרישה כזו, שמאלצת את הגברים להשיג את כוח הערבות ביניהם (בין הגברים), כאשר בתגובה לכך גם על הגברים וגם על הנשים יורד גילוי האור העליון, אור הבורא".

  אפשר לפרש:

  "כל הנשים כל הרצונות לקבל צריכות להבין את הדוגמה של קבלת התורה במעמד הר סיני: הנשים הרצונות החלשות, שעוד לא מסוגלות להתגבר על האגו עומדות סביב הגברים הרצונות שמסוגלים להתגבר על האגו ויוצרות ברצון שלהן מתח-דרישה כזו, שמאלצת את הגברים להשיג את כוח הערבות ביניהם (בין הגברים בין הרצונות שמסוגלים להתגבר), כאשר בתגובה לכך גם על הגברים הרצונות החזקים וגם על הנשים הרצונות החלשים יורד גילוי האור העליון, אור הבורא".

  וכן הלאה…

  אז בדיוק כשם שאין שום תועלת בלקשור איזה קוביה שחורה על היד וקוביה שחורה על הראש, כך אין שום תועלת בקפיצה לגובה או בריצת מרתון במהלך ריקוד קבוצתי סוער…

 2. shalm uri

  tuchal leaamik banose shel "alo nachuz" po.

  http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/41529

   גילוי טפח וכיסוי טפחיים

  א. האינו נחוץ.

  פירוש, שלא תצמח שום תועלת על ידי התגלותם. וכמובן אשר אין בזה משום הפסד כ"כ כי רק ענין של נקיות הדעת יש כאן, דהיינו כדי להזהר מן אותם מיני מעשים המוגדרים בשם "מה בכך" דהיינו מה בכך שעשיתי זה כיון שאין הפסד בדבר. ודע ש"המה בכך" נחשב בעיני החכמים למשחית היותר נורא בין המשחיתים, שהרי כל מבלי עולם שנבראו ושעתידים להבראות אינם אלא מסוג האנשים של "מה בכך" דהיינו שעוסקים ומעסיקים את זולתם בדברים שאין בהם צורך. ולפיכך לא היו החכמים מקבלים שום תלמיד בטרם ישיגו ממנו בטחון שיהיה זהיר בעסקיו שלא לגלות מה שאינו נחוץ.

   ve mamshich amekubal ve masbir lanu.

  אולם יש לשאול כאן, אם אמת הוא אשר תוקפה של הסתרת החכמה הגיעה לידי מדה כזאת, א"כ מהיכן נלקחו כל אלו אלפי החיבורים שנתחברו בחכמה זאת?

  והתשובה היא, כי יש הפרש בין ב' החלקים הראשונים ובין החלק האחרון, כי עיקר כובד המשא מוטל רק על חלק הג' הנ"ל מטעם המבואר לעיל, אולם ב' החלקים הראשונים אינם תחת איסור קבוע, כי מחלק "האינו נחוץ" מתהפך לפעמים ענין אחד ויוצא מגדר "האינו נחוץ" משום איזו סיבה ובא לבחי' נחוץ. וכן מהחלק "האי אפשר" נעשה לפעמים בחי' אפשר, שהוא מב' סיבות: או מבחינת התפתחות הדור או על ידי נתינת רשות מהשמים כמו שקרה לרשב"י ולהאר"י ז"ל, ובשיעורים קטנים גם לקודמים אליהם. ומבחינות הללו יוצאים ומתגלים כל הספרים האמיתיים שנתחברו בחכמה.

  ולדבר זה נתכוונו במליצתם " גליתי טפח ואכסה טפחיים" שכונתם כי קרה להם ענין לגלות דבר חדש שלא שערוהו הקודמים לו, וע"כ מרמז כי רק טפח אחד כלומר החלק הא' מג' חלקי ההסתרה הנ"ל הוא מגלה שם, וב' חלקים הוא משאיר בהסתר, והוא להורות, כי קרה לו איזה ענין שהוא סיבה לדבר הגילוי ההוא, או שהאינו נחוץ קיבל צורת נחוץ או שניתנה לו רשות מהשמים ע"ד שביארתי לעיל. וזהו שמתבטא במליצה של גליתי "טפח".

 3. "… אז בדיוק כשם שאין שום תועלת בלקשור איזה קוביה שחורה על היד וקוביה שחורה על הראש, כך אין שום תועלת בקפיצה לגובה או בריצת מרתון במהלך ריקוד קבוצתי סוער…"

  לפי עניות דעתי, כן יש תועלת בקיום המנהגים רק בתנאי שלב האדם מופנה לתיקון עצמי, וזה נכון גם לגבי שאר הפעולות. תאר לעצמך אלה תיקונים תוכל לבצע אם רק תשב כל הזמן ותעשה חשבונות בראש באלו רצונות עליך להשתמש ובאלה לא, ללא שום עשייה בפועל. אז יוצא שהמסקנה היא שכל הפעולות בגשמיות כולל גם המצוות דעולם הזה כן מועילות אך בתנאי שמכוונות למטרה אחת ולתכלית אחת, דהיינו לתיקון האגו.

  לעיון נוסף הנה קישורים בנושא: http://www.laitman.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%93%d7%aa-%e2%80%93-%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9d/

  http://www.laitman.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/

  http://www.laitman.co.il/%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94/

  http://www.laitman.co.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%a9-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/

  http://www.laitman.co.il/%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9c/

  בהצלחה!

 4. שלום

  אחד החברים באנגליה העלה באוזני את התלבטותו לגבי הנחת תפילין.

  נדמה לי כי פוסט זה יתאים מאד כדי לכוון אותו לתשובה.

   האם הפוסט תורגם לאנגלית ונמצא בבלוג הרב באנגלית ואם כן: היכן?

  בברכה

  ד.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest