דף הבית / קבלה לעם / יהדות וקבלה / הדת בראי הקבלה / חטא מנקודת מבט של חכמת הקבלה

חטא מנקודת מבט של חכמת הקבלה

thumbs_ruki_pered_licom_100_wp.jpg

שאלה: הדתות מגדירות את עצמן כמי שיכולות לשמש כתרופה לחטא. ולראיה, רוסיה הקומוניסטית, ששללה את הדת ואת קיום האל, לא הצליחה לגבור על טבע החטא האנושי.רציתי לדעת איך חוכמת הקבלה מלמדת את האדם להתייחס למושג ה"חטא" ולהתמודד איתו?

תשובה: באופן כללי איננו רואים השפעה חיובית של הדתות על האדם. ביסודן, כל הדתות מפרידות בין בני האדם, קוראות לאיבה ולשנאת זרים. זה מושרש בכל אידיאולוגיה, במיוחד באידיאולוגיה הדתית, וההיסטוריה רק מוכיחה זאת. אנו עדיין נמצאים בתחילת הגל החדש של מלחמות הדת העולמיות!

אני מדבר על מה שנמצא בשורש של הדתות, ולא על ה"קישוטים", כמו הפחד מעונש מלמעלה, שמגן על האדם בהרבה מקרים ממעשים רעים.

אולם כשמדובר על תיקון אמיתי, עלינו להבין כי אותו לא משיגים בעזרת הדת. הדתות מסיטות את האדם מהתיקון. הן כמו אמצעי הרגעה שגורם למחלה להתפשט עוד יותר. הדתות הומצאו על ידי בני אדם ואינן מסוגלות להעלות אותנו מעל העולם הזה.

ה"חטא" אינו קשור לדת. חטא אדם הראשון נקרא הטבע האגואיסטי של האדם, נפילתו לחטא היא הנפילה מדרגה רוחנית של אהבה ונתינה לדרגה גשמית של שנאת כולם וקבלה למען עצמו. תיקון החטא הקדמון (שהאדם נולד איתו) אפשרי אך ורק על ידי גילוי הבורא, על ידי האור שלו. את יתר האמצעים כבר ניסינו בלי תוצאה.

גילוי הבורא מתרחש לפי שיטה טבעית – חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה מסבירה בצורה פשוטה על מערכת ההנהגה העליונה, על מטרתה, והאדם מתחיל להרגיש אותה על עצמו. הדבר מעלה אותו מדרגת החטא לדרגת הבורא.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/z7Cxy

5 comments

 1. האר"י/פרי עץ חיים/ שער הלולב/פרק ח

  . ורוח אלהים מרחפת כו' הוא האור שלא היו הכלים יכולין לקבלו וזהו ורוח אלהים מרחפ"ת על פני המים שלא ירד מן האור אל הכלים רק רפ"ח ניצוצין וזהו מרחפת מ"ת רפ"ח שהם גי' ע"ב רי"ו ואחר השבירה נזדווגו הס"ג עם הע"ב העליון [דא"ק] ויצא המ"ה החדש דרך מצח העליון והוא היה המתקן וז"ש ויאמר אלהים יהי אור שהוא המ"ה המתקן והיהי אור ואז נעשה התיקון והוא ז' ימי בראשית, וע"כ נאמר בסוף כי בו שבת מכל מלאכתו כי לא היתה המלאכה אלא באצילות כי כל שאר עולמות בי"ע אינן אלא חותם אצילות וע"כ כי בו שבת מכל מלאכתו, ועד עתה לא הוזכר אדם אלא שמים וארץ למעלה בס"ג, והמים הוא התיקון כנ"ל, ואחר שנשלם התיקון באצילות משם ולהלאה התחיל שם אדם בז"א דבריאה ודיצירה ודעשיה כאשר נאמר ביום ו' ויברא אלהים את האדם בצלמו על אדם דבריאה.

 2. האר"י/פרי עץ חיים/שער הלולב/פרק ח

  וכל שיח השדה טרם יצמח עדיין לא היה צמח בעולם העשיה מפני שלא המטיר הבריאה על הארץ מפני שאדם דיצירה אין להעלת מ"נ מלמטה למעל האל הבריאה כדי שימטיר מיין עילאין, כי לא זו בלבד אלא ואד יעלה מן הארץ שהוא א"ד מאדני חצי השם כי לא הי' עדיין עולם היצירה שהוא דכורא אלא עולם העשיה שהוא נוק' והיתה מעלה מ"נ מצד הנוק' לבד כי לעולם אנו צריכין מ"ן מלמטה מזכר ונוק' ועכשיו לא היה אלא החצי כי דכורא עדיין לא היה, וז"ש וא"ד יעלה מן האר"ץ דהיינו עשיה ושם בחינת אלקים ואלקים דאלפין עולה אר"ץ ומשם הי המעל המ"ן ומשקים את כל פני האדמה דהיינו הבריאה וזהו האדמ"ה אדם ה' כי הבריאה היא ה' והעלאת מ"ן היה אל האדם דבריאה, ועד עתה נברא אדם דבריאה ועעשיה כנ"ל אבל של יצירה לא, ועתה אמר וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמ הויפח באפיו נשמ"ת חיים מן בריאה שהיא בחינת נשמה וכל עולמות כולם דלעילא הן דאצילות הן קודם דאצילות הן הבחינה הנ"ל הי' זכר ונקבה שמים וארץ בבריאה, ארץ ושמים בעשיה חוץ מיצירה שעלה תחלה במחשבתה להיות העשיה נקבה ליצירה וגם שלא ירדו העולמות אלא עד מ"ל שביצירה והעון גרם לירד, וז"ש וייצר ה' אלקים את האדם ולא הוזכרה נוק' אע"פ שהיתה בכאן בכח, וז"ש וייצר בב' יודין ב' יצירת כמ"ד זנב היתה:

 3. האר"י/פרי עץ חיים/שער הלולב/פרק ח

  וישלחהו ה"א מג"ע לעבוד את האדמה אשר לוקח משם דהיינו הבריאה לתקן בתפלתו כמ"ש, ואפשר לומר עוד מה שסמך לא טוב היות האדם לבדו לצווי כשנאמר כי זה היה על אדם דעשיה משום דעד עכשיו היו כל העולמות אב"א ורצה הקב"ה לתקן אדם דעשיה בסוד הנסירה ובהתקנה זו יתוקנו כל העולמות, לכן אמר אעשה לו עזר כנגדו שיהיה כנגדו ולא באחור, ולפי שנאמר כי ביום אכלך ממנו מות תמות וכיןו שיצא מפיו בהכרח יעשה וימות כד"א נורא עלילה על בני אדם ועל כן אמר לא טוב היות האדם לבדו שא"א שיהיה קיים באיש לפחות יהיה קיים במינו ולכן הוצרך לו אשה וגם מפני שאם היה הכרח שיאכל וימות היה בעודו כן בלא אשה אכן אחר הנסירה פנים חדשות בלא לכאן ולא היה הדיבור ע"ז ואפשר שלא יחטא ולכך אמר עזר כנגדו זכה עזר לא זכה כגדו והוא לא זכה ששימשו מטתו שלא בזמנו קודם השבת. וז"ש ויהיו שניהם ערומים וכשארז"ל שראה הנחש עסוקים בתשמיש ונתאוהל הם וזהו ולא יתבוששו מפני שלא היה בוש"ת נטפל להם נחש, ושבת אותיות בשת מפני שאם היה ממתין ביום שבת אין בו שליטת נחש כלל ומפני שלא יתבוששו שלא המתין לשבת שהוא הבושת לכך סמך אליו מיד והנחש היה ערום וכיון שחטאו ראו עצמן ערומים שלא היו יכולין לקבל או היצירה ונשארו בלא לבוש וירדו למטה י"ד מעלות ד' דיצירה וי' דעשיה ואז נתגשמו יותר ויעשו להם חגורות, וז"ש ואירא כי עירום אנכי שלא הייתי יכול לקבל אור היצירה ואיני מכוסה ואז נתקללו ונתגרשו מג"ע לעבוד אדמה בתפלתו כנ"ל:

 4. האר"י/פרי עץ חיים/שער הלולב/פרק ח

  למה התחילה תורה בב' ולא בא' והניח הא' להתחיל בה י' דברוח אנכי להורות שיש בה ב' בחי' פשט וסוד כי התורה שהיה הקב"ה משתעשע בה וגם הלימוד שלומדין בה הצדיקים בג"ע הוא בחלק הסוד וזהו התורה ראשונה אשר שם בג"ע ולהורות כי זאת התורה היא תורה שניה שנתלבשה לכן התחילה תורה בב' שהיא תורה שניה שנתלבשה בפשט כב' שהיא שניה לא"ב. ולפי שלפני א' אין רשות לדבר שהיא נוגע במה שלמעלה ובמה שלמטה וא' נגד עולם אצילות שהיא עולם הראשון והיה מקום לאדם לחשוב קודם לזה מה היה לכן התחיל התורה בב' שהוא נגד עולם הבריאה שהוא עולם הב' להורות כי זאת התורה הוא מעולם הבריאה לכן אמר הלשון ברא כי בזה העולם יש רשות לדבר. ולכן התחיל התורה בב' ולפי שבעולם האצילות אין לנו רשות לדבר וכ"ש בשלמעלה הימנו לכן התורה שהיא נגד עולם הראשון עולם אצילות אין שייך בו רק מחשבה כי יש באדם ד' דברים מחשבה ואח"כ מהרהר להוציא משפתים זה המחשבה וזה קרוב לדיבור ואחריו הדיבור ואחריו עמשה והיינו נגד ד' עולמות וכנגדם אמר הכתוב אז ראה מחשבה, ויספרה הרהור, הכינה דיבור, וגם חקרה מעשה, אח"כ ויאמר לאדם:

  לרב, בהתייחס לשיעור בוקר 19.06.08 אגרת 7 , שנת 1922

  דקה  56:52 – 55:22

  http://files.kab.co.il/video/heb_o_rav_bs-igeret-07-1922-pg-017_2008-06-19_shiur_bb.wmv

  הכנה לשיעור בוקר 19.06.08

  http://files.kab.co.il/video/heb_o_rav_2008-06-19_achana_bb.wmv

 5. חיה רוזנברג

  אני מבינה שרק "אין עוד מלבדו טוב ומטיב"רק ע"יזה שתמיד אזכור זאת אוכל להתקדם הלאה

  זו תגובתי אבל חשוב לי שתדעו שעדין איני מבינה הרבה ומפחדדת שמא דברי לא במקומם

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest