דף הבית / קבלה לעם / יהדות וקבלה / חגים ומועדים / הרצאה בבית קבלה לעם – חיפה, 27.09.11

הרצאה בבית קבלה לעם – חיפה, 27.09.11

laitman_2011-03-22_1875-70.jpg

הרצאה פומבית לקהל הרחב נערכה בבית "קבלה לעם" – חיפה בנושא "ראש השנה".

ההרצאה נערכת מדי יום שלישי בשעה 19:30 ומשודרת בשידור ישיר בערוץ הטלוויזיה שלנו, ערוץ "קבלה לעם", ערוץ 66 ב-HOT וב-YES, וכמו כן באתר האינטרנט שלנו "קבלה לעם" ומתורגמת סימולטאנית לשפות אנגלית, רוסית, ספרדית, איטלקית, גרמנית.

צפה/האזן להרצאה:

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו

להלן קטעי המקור שעליהם התבססה ההרצאה:

ראש השנה

  • ראש השנה הוא התחלה חדשה.
  • שהישראל שבנו יהיה הראש.
  • הכל מתחיל ומסתיים בישראל.

קטעים נבחרים מן המקורות:

ראש השנה הוא התחלה חדשה.

התחלה חדשה.

1. "וענין ראש השנה הוא התחלה חדשה, היינו שהאדם מתחיל לבנות בנין מחדש, וזהו כמו שאמרו חז"ל: "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה"".

הרב"ש, אגרת ל"ד

ראש נקרא בחינת שורש.

2. "ראש נקרא בחינת שורש, שמשורש זה יוצא הענפים. ותמיד הענפין נמשכים לפי מהות השורש, כי משורש של תפוחי זהב לא ימשך ענפים של תפוחי-עץ.
והשורש והראש שהאדם מסדר לעצמו בתחילתו, כן הולך וממשיך את סדר החיים שלו, שהשורש הוא כל היסוד שעליו נבנה כל הבנין".

הרב"ש, אגרת כ"ט

כולם אגודה אחת.

3. "נקוה לקירוב הלבבות, שהמעשה הגשמי גורם לאיחוד, כמו שאומרים בתפילת ראש השנה: "ויעשו כולם אגודה אחת" – אזי יהיה יותר בנקל "לעשות רצונך בלבב שלם"…. אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשברם בבת אחת? ואילו נוטלן אחת אחת אפילו תינוק משברן. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת , וכשהן אגודים מקבלין פני שכינה".

הרב"ש, אגרת ל"ד

שהישראל שבנו יהיה הראש.

שהישראל שבנו יהיה הראש.

4. "ידוע שהאדם הוא עולם קטן. היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם, והם מכונים בשם כללי: "יצר הרע", זאת אומרת שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות שישנם בכל אומה ואומה, וכמו כן הוא נכלל מישראל, שהוא נקרא בשם "יצר טוב". בליל ראש השנה ואנו אומרים: "יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב". היינו שהישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה הזנב. ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה".

הרב"ש, אגרת ס"ז

להוציא לפועל את אהבת הזולת.

5. "העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל החלקים הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת ה'".

הרב"ש, מאמר "לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך"

איך כל ישראל יעלו בדרגה.

6. "כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות, הנקראת כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, שהשכינה בעפר, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו שה' יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא גם כן בתוך הכלל".

הרב"ש, דרגות הסולם, מאמר "חורבן דקדושה"

נחמות כלל ישראל.

7. "שאינו מצטער עם הציבור, אלא מרגיש רק חסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר…מה שאין כן, המצטער עם הציבור, ומרגיש צרות הכלל, כצרה פרטית של עצמו, הוא זוכה לראות בחינת גילוי שכינה בשלמות, דהיינו, נחמות כלל ישראל, כי חסרונו חסרון כללי. לכן גם השפע קדושה, היא כללית".

בעל הסולם, פרי חכם – שיחות, כל המצטער עם הציבור

הכל מתחיל ומסתיים בישראל.

תלוי בכל כלל ישראל.

8. "סוד התכלית האחרון תלוי בכל כלל ישראל, כי בהחסר חלק קטן מניצוץ קטן, לא יוכל להתגלות הקץ, וע"כ כל ישראל ראוים למלכות, כי הכל שוים בבחינה זו האמיתית".

בעל הסולם, מאמר "ששים רבוא נשמות"

מתקנים כל בני העולם.

9. "עיקר השימוש המעולה, שייך דוקא לשלימים ש…חושבים מחשבות פשוטות אמיתיות, ומתקנים כל בני העולם, אם כן עיקר התאמצות שלהם הוא להיות באותן המחשבות, אשר מגיע על ידם תענוג גדול לבורא, שמשלימים מעשיו".

בעל הסולם, פרי חכם – שיחות, תענוג קבוע ועבדות המעולה

תפקיד האומה הישראלית.

10. "הותקנה ונעשית אומה הישראלית, כמין מעבר, שעל ידיהם יזורמו ניצוצי ההזדככות, לכל מין האנושי שבהעולם כולו.באופן, שניצוצי הזדככות הללו, הולכים ומתרבים יום יום, כדמיון הנותן לאוצר, עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלוה, השרויים בהגרעין של אהבת זולתו".

בעל הסולם, מאמר הערבות, אות כ"ד

לסדר לעצמנו חנוך לאומי.

11. "והתקוה היחידה היא – לסדר לעצמנו חנוך לאומי באופן יסודי מחדש, לגלות ולהלהיב שוב את אהבה הלאומית הטבעית העמומה בנו, לחזור ולהחיות אותם השרירים הלאומיים, שאינם פעילים בנו זה אלפים שנה, בכל מיני אמצעים המתאימים להדבר. אז נדע שיש לנו יסוד טבעי, בטוח להבנות מחדש ולהמשיך קיומינו בתור אומה, מוכשרת לשאת את עצמה ככל אומות העולם".

בעל הסולם, האמה

נספח

לסדר לעצמנו חנוך לאומי.

12. "בזמן שבאה לאדם הארה מלמעלה, אפילו בזמן שהאדם עדיין לא בא לבחינת טהרה – ומכל מקום אם האדם לוקח את ההארה הזו בכדי להגביה את עצמו משפלותו, ולהתקרב … לבחינת השפעה, אזי נקרא שהשלא לשמה מביא לו לשמה. היינו שהולך על דרך התורה.וזה נקרא "מי ששמח במועדים": שענין מועד היינו יום טוב, ובטח שאין לך יום טוב יותר גדול, מבזמן שמאירה לאדם איזו הארה מלמעלה, שמקרבתו לה'".

בעל הסולם, שמעתי, מאמר רמ"ב "מהו הענין לשמח העניים ביום טוב, בעבודה"

גלגל קטן במכונה.

13. "ואל תתמה, מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד, עם שלום העולם כולו, כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד, ולחברה אחת, כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו – נעשה בזה משועבד, לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
כי הוכחנו לעיל את השיעבוד המוחלט של היחיד להציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית – היינו הך".

בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם"

הרצאות קודמות:
ההרצאה מהכנס "כולנו יחד – מתחילים את השנה בערבות"
הרצאה בבית קבלה לעם – באר שבע, 06.09.11
הרצאה בבית "קבלה לעם", ראשון לציון, 31.07.11

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/NTc2J

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest