Daily Archives: 5 באוקטובר 2021

כיצד משפיעה אלימות מילולית במשפחה על הילדים?

שאלה: היום בהרבה בתים התקשורת כוללת אלימות ברמות שונות. זה יכול להיות צעקות, זה יכול להיות קללות, התעלמות של כמה ימים, כתוצאה מכך ילדים גדלים באווירה של תקשורת אלימה. מה גורמת תקשורת אלימה לילד? איך זה משפיע על ילד שגדל ...

להמשך קריאה

החינוך הביתי

שאלה: מחקרים הראו שילדים שגדלו בחינוך ביתי מתקשרים טוב יותר עם בני גילם, מאשר ילדים שלמדו בחינוך קונבנציונאלי. איך אפשר להסביר זאת? הרי לילדים בחינוך הביתי יש פחות אינטראקציה עם בני גילם, מאשר אלה שלמדו בבתי ספר רגילים?

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest