דף הבית / ראיונות ופגישות / שיחה על גילוי הבורא לנברא, חלק ב'

שיחה על גילוי הבורא לנברא, חלק ב'

תוכנית טלוויזיה "עולמות נפגשים" בנושא "גילוי הבורא לנברא" חלק ב'.

להורדה: video.gif וידאו | audio.gifאודיו | MP4

להלן קטעי המקור שעליהם התבססה התוכנית:

נושא: גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה והקשר בין חכמת הקבלה לחינוך האינטגרלי
(תוכנית מס' 2)

1. "צריך לשקוד הרבה, להבין את העולם הזה, אף-על-פי שרואה הכל בעיניו, יש פתאים ויש חכמים. ההבנה הזאת נקראת חכמת האמת, שאדם הראשון, היה הראשון, למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד לקצה, מכל מה שראה והשיג בעיניו. וסדר ידיעות אלו, אינם נמסרים, אלא מפה אל פה".

כתבי בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה"

2. "סופם של הגשמיים כולם להתפתח לאט לאט, ולבוא עד תכליתם שחשב עליהם הבורא ית', דהיינו, עולם הראשון, שבערך עולם הזה, שאנו נמצאים בו, הוא עולם האחרון, דהיינו סוף דבר, וממילא נדמה הדבר שעולם התכלית, הוא עולם האחרון, ואנו בני עולם הזה, באמצע ביניהם".

כתבי בעל הסולם, מאמר "תורת הקבלה ומהותה"

3. "השאלות הרוחניות הגדולות, שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפתר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם. ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום עוזם עד עומק הדיוטא הרגילה ההמונית, צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, ועסקנות קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה ותברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולרי, להשיב נפשות צמאות".

הראי"ה קוק, עקבי הצאן, נ"ד

החיוב לגלות הבורא

4. "לכך נקרא המצוות מצווה, על שם הדבקות, שמדבק האדם חלק האלוקי השוכן בקרבו אל הכלל אין סוף ב"ה, מלשון צוותא".

ר' מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל, מאור עיניים, וירא

5. "עיקר שכר מן המצווה הוא המצווה, שהוא הדבקות האלוהי והתענוג הרוחני שבעשיית המצווה, שהיא בחינת קבלת פני השכינה. כי לולא זאת נקרא מצווה בריקנות, שהוא בלי חיות ונשמה, ואינו רק גוף המצווה, כנודע. ואינו נקרא מצווה, רק על ידי התשוקה והדבקות חלק האלוקי השוכן בתוכו אל השורש ברוך הוא, עם כל חלקי ישראל, כנודע, שבכל עבודת אלוהי, הן בדבור הן במעשה, הם בחינת גוף ונשמה, המחייה הדיבור או המעשה ההוא, שבלעדי זאת הוא בלי חיות, ולכך נקראים הרשעים בחייהם מתים, על שם שמעשיהם בלי חיות".

ר' מנחם נחום טברסקי מצ'רנוביל, מאור עיניים, וירא

6. "האדם צריך להשתוקק לזכות לשכר מצווה, שפירושו, שעל ידי קיום המצוות יזכה להיות דבוק בהמצוֵה".

כתבי בעל הסולם, מאמרי "שמעתי", מאמר רכ"ז "שכר מצווה – מצווה"

7. "אין תרופה, בשום פנים שבעולם, זולת אם יקבלו על עצמיהם, מצות ההשגחה, שהוא "השפעה לזולתו", כדי לעשות נחת רוח להשי"ת, בשיעור ב' הכתובים:
האחד הוא – "ואהבת לרעך כמוך", שהיא תכונת העבודה גופה. דהיינו, ששיעור היגיעה, להשפעת זולתו, לאשרם של החברה, צריכה להיות, לא פחות מזה השיעור, המוטבע באדם, לדאוג לצרכי עצמו. ולא עוד, אלא שצריכים להקדים, צרכי זולתו על צרכי עצמו.
וכתוב השני הוא – "ואהבת את ה' אלקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאדך", שזוהי המטרה, המחויבת להמצא לעיני כל, בשעת היגיעה לצרכי חבירו, שהוראתו, שעושה ומתייגע, רק כדי למצוא חן בעיני הבורא ית', שאמר, ועושים רצונו ית'."

כתבי בעל הסולם, מאמר "השלום"

השפעה לזולתו

8. "נצטוינו מצד השגחה, לקיים בכל מאודינו, את המצוה של "השפעה לזולתו", בתכלית הדיוק. באופן, ששום חבר מאתנו, לא ימעיט, מלעבוד בכל השיעור, המובטח להצלחת החברה ולאושרם. וכל עוד, שאנו מתעצלים לקיים את זה, בכל השיעור, לא תפסיק הטבע מלהענישנו, וליטול נקמתה ממנו".

כתבי בעל הסולם, מאמר "השלום"

"ואהבת לרעך כמוך" – הצורה הדתית של כל האומות

9. "הצורה הדתית של כל האומות צריכה לחייב בראשונה את חבריה את ההשפעה לזולתו בצורה של "ואהבת לרעך כמוך" וזהו דת כולל לכל האומות".

בעל הסולם, כתבי הדור האחרון

10. "דת ההשפעה מביאה תועלת הן לגוף והן לרוח וע"כ מוכרח ומוסכם מכל השיטות שבעולם".

בעל הסולם, כתבי הדור האחרון

חשיבות הפצת החינוך האינטגראלי

11. "אין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השלשלת כולו, באופן שכל חלק וחלק מהשלשלת, אינו מקבל את אור החיים לתוך עצמו, אלא רק משפיע אור החיים, לכללות השלשלת".

'כתבי בעל הסולם, מאמר "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות כ"ב

12. "מוטל על האומה הישראלית … להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דביקותו ית'."

'כתבי בעל הסולם, מאמר "הערבות", אות כ'

13. "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר".

הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה א', עמוד רי"ח

14. "צריכים לסדר חינוך מיוחד, בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד רגשי אהבה, הן בנוגע מפרט לפרט, והן מהפרטים אל הכלל. ועבודה זו קודמת לכל אחרת".

כתבי בעל הסולם, כתבי הדור האחרון

בעת שהאנושות תגיע למטרתה

15. "בעת שהאנושות תגיע למטרתה … על ידי ביאתם לדרגה השלמה באהבת זולתו, שאז יתלכדו כל בני העולם לגוף אחד, ולב אחד, אשר רק אז יתגלה כל האושר המקווה לאנושות על שיא גובהו".

כתבי בעל הסולם, מאמר "החירות"

תוכנית קודמת:
שיחה על גילוי הבורא לנברא

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/cqgIn

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest