מן המקורות 29.11.09

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו.

חלק א – כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "בענין חשיבות החברים"

דקה: 19:10, נושא: בעבודה נכונה כלפי הקבוצה, האדם יכול לקבל כוחות נוספים והשתוקקות כלפי המטרה, שאין לו מעצמו

כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר צט "רשע או צדיק לא קאמר"
"אם הוא אין לו כל כח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכח תכונתו עצמו אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים."

כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "הצורך לאהבת חברים"
"יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד להשני ע"י הדבקות שבהם, לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני. וע"י זה יש לכל אחד כח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה."

דקה 21:30, נושא: על האדם לבדוק את עצמו בכל רגע, עד כמה יכול להוסיף בהתקדמות בדרך

כתבי רב"ש, כרך ב, אגרת טז
"לכן עלינו להתחזק בדרך ה' כפי שהורו לנו אאמו"ר זצ"ל, ונתחזק בבטחון עז ובכל יום יהיה לנו כחדשים. שצריכים לחדש בכל עת את היסודות, שעל ידי זה נזכה ליתד שלא תמוט לעולם, ונצעד קדימה."

כתבי בעל הסולם, אגרות, אגרת יג
"ואין לזה תרופה. זולת להתאמץ להבין הטעות והמעוות הזה, שהנושע מה', אינו נושע זולת בנצרך לישועה היום, ומי שיכול להמתין למחר ישיג שכלו לאחר שנותיו ח"ו."

דקה: 35:32, נושא: חבר זה חלק מהנשמה שלי שעברה שבירה, ובחיבור שלי אם אותו חלק, מתגלה צד נוסף, צד שלישי – הבורא.

כתבי בעל הסולם, אגרת ד, ע"מ 682
"ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו ה', וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה ה' שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של אור, יהיו כמעין שלא פסק."

חלק ג – כתבי בעל הסולם, מאמר "גוף ונפש"

דקה: 17:08, נושא: על פי חוכמת הקבלה "אסור" פירושו "אי אפשר"

כתבי רב"ש, כרך ג,מאמר-ענין דיין הגון ושאינו הגון
"… וכפי שאמר אאמו"ר ז"ל, כל מקום שאסור פירושו שאי אפשר, אפילו שרוצה."

דקה: 18:00, נושא: מהות האדם הוא ה"רצון לקבל" והשכל רק משרת לרצון.

כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות כא
"עצם מהותה של הנפש היא ג"כ רצון לקבל. וכל ההבחן הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם, אינו נבחן משום זה, רק ברצונו בלבד. כי הרצון שבכל מהות מוליד לו צרכים. והצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות, בשיעור כזה כדי להשיג את הצרכים ההם, אשר הרצון לקבל מחייב אותם."

דקה: 47:46, נושא: רק ע"י התדבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל אסמכתא כלשהי, היינו שרק התלמיד חכם (מקובל בעל השגה) יכול לעזור לו ולא שום דבר אחר.

כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר קה "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ"
"ע"י התדבקות בתלמידי חכמים יכולים לקבל איזה אסמכתא, היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו ולא שום דבר אחר, אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי ה'. לכן מוכרח האדם להכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם יושית עליו בלי שום וכוחים – אלא בבחינת למעלה מהדעת."

הגדרה ל"תלמיד חכם ע"פ חוכמת הקבלה"

כתבי רב"ש, חלק א, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם
"הנה אאמו"ר זצ"ל אמר "תלמיד חכם"… היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא "תלמיד". ו"חכם" נקרא הקב"ה, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו את מידת השפעה, הוא נקרא 'תלמיד חכם'".

כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר צט "רשע או צדיק לא קאמר"
"יש בחירה לאדם, בזה שילך למקום, שישנם צדיקים. ויקבל מרותם, אז הוא יקבל את הכוחות, מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו. ויקבל זה מהצדיקים. וזה התועלת, ש"פיזרן בכל דור ודור", בכדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות, ולהתדבק, ולקבל מהם את הכוחות, שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק. ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אח"כ לצדיקים."

לשיעור הקבלה היומי 29.11.09

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/s4k6L

One comment

  1. this is a very good fresh idea

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest