מן המקורות 21.03.10

מיכאל לייטמן

מדי יום, בזמן שיעור הקבלה היומי, עמדת המקורות מוצאת אסמכתות לדברי מתוך כתבי המקובלים. לפניכם לקט הציטוטים שהם מצאו לשיעור של היום, בצירוף ציון החלק הרלוונטי של השיעור, תקציר דברי והזמן שבו הדברים נאמרו

חלק א – כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר יב

נושא: כל אדם ואדם הוא הרצון לקבל (01:40)

"מהותנו היא כמהות כל הפרטים שבהמציאות, שהיא לא פחות ולא יותר מהרצון לקבל"

(הקדמה לספר הזוהר, ע"מ 45)

"האגאיזם מונח בטבע כל אדם, כמו בכל בעלי חיים"

(כתבי הדור האחרון)

נושא: רק ע"י המאור המחזיר למוטב, הנמצא בתורה, האדם יכול לשנות את טבעו, מהרצון לקבל, לרצון להשפיע (03:44)

"היות שהאדם נברא עם רצון לקבל הנאה לעצמו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ואומרים להאדם, שהוא צריך לבטל את הרצון לקבל הזה, וצריך לרכוש כלי חדש, המכונה רצון להשפיע. אז לא כל אדם זוכה לזה, היינו שיוכל לרכוש את הכלים האלו, המתאימים שישרה בתוכם אור עליון.
ובכדי שהאדם יוכל להגיע לידי רצון להשפיע, אמרו חז"ל (קידושין ל') "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". שדוקא ע"י התורה הוא יכול להגיע לכלים דהשפעה"

(כתבי רב"ש, כרך א, מאמר "חשיבותה של האמונה, שנוהגת תמיד")

"אמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" (בבא בתרא ט"ז).
וענין התבלין הוא כמו שאמרו חז"ל, "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו המאור שבה מחזירן למוטב" (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז). נמצא לפי זה שיש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, הינו הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע"

(כתבי רב"ש, כרך ג, מאמר "באורייתא אתברי בר נש")

נושא: פעולת ההשפעה בעצמה היא השכר (03:17)

"אם האדם היה מרגיש את חשיבותו של המלך אז אנו רואים שיש בטבע שלנו כח לשמש את מי שהוא אדם חשוב, ואין לו שום יגיעה על זה, אלא אדרבא הוא משתוקק כל היום איך ובמה הוא יכול לעשות לו איזה שרות עבורו, ולא מצפה לשום תמורה עבור עבודתו כי העבודה בעצמו הוא השכר שלו"

(כתבי רב"ש – שלבי הסולם-מנוחה ושמחה אור ליהודים)

חלק ג – כתבי בעל הסולם, האומה

נושא: על האדם לספק לעצמו רק מה שזקוק לצורך קיומו בלבד, כלומר לפי מידת ההכרחיות לו ולמשפחתו, ובשאר הזמן צריך לעסוק באמצעים המקדמים אותו לרוחניות, להשפעה (02:90)

"אומר אני: שהמצווה הראשונה והיחידה, שתהיה בטוחה יותר לשאיפה לבא ל"לשמה", היא, לקבל על עצמו שלא לעבוד לצורכו, אלא במידת ההכרחיות לעבוד בהם, כלומר, בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד. ובשאר הזמן, יעבוד למען הציבור, להושיע נדכאים, ולכל בריה בעולם הצריכה ישועה והטבה"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "מצווה אחת")

"חוק האגואיזם מחויב להשמר בכל תוקף רק בשיעור זה שנוגע לקיום המינימלי, וכל העודף על שיעור ההוא, הרשות נתונה לוותר עליו לטובת זולתו.
וכמובן, שכל הנוהג כן, יש לחשבו לאלטרואיסטי יוצא מהכלל"

(כתבי בעל הסולם, האומה)

נושא: לאחר שמשיגים את השורשים הרוחניים בעולם העליון, אפשר להבין את הענפים המיוחסים אליהם בעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם של תוצאות, להבדיל מהעולם הרוחני – שהוא מקור הסיבות (29:28)

"מהעליון ילמד התחתון. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השרשים העליונים כמות שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה. ואחר שמשיג היטב את השרשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעוה"ז, ולידע איך כל ענף מתיחס אל שרשו בעולם העליון, בכל סדריו בכמות ואיכות"
(כתבי בעל הסולם, מאמר"מהותה של חוכמת הקבלה", ע"מ 19)

נושא: תיקון אומות העולם תלוי בתיקון ישראל (35:40)

"ותדע שענף הנמשך מהפנימיות המה עם ישראל, שנבחרו לפועלי התיקון והתכלית הכללי. ויש בהם אותה ההכנה, שיכולים להתפתח ולגדול, עד שיגיעו גם יניעו את האומות להגיע אל התכלית הכללי.
והענף הנמשך מחיצוניות הם שאר האומות, שלא הוכנו בהם אותם הסגולות, שיהיו ראויים לקבל את דרכי התפתחות התכלית בזה אחר זה, אלא שמוכשרים לקבל את התיקון בבת אחת בכל מלואו, ע"ד שורשם העליון"

(כתבי בעל הסולם, מאמר "שפחה כי תירש גבירתה")

"וכאשר יושלמו בני ישראל עם דעת השלם, יתגברו מעיינות התבונה והדעת מעל לגבול ישראל וישקו לכל אומות העולם"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר"פנים מאירות ומסבירות",אות ד)

נושא: אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה (42:00)

"גילוי חכמת הנסתר בהמון גדול, הוא תנאי מוקדם ומחויב לבא בטרם הגאולה השלימה"

(מתוך מאמר "שופר של המשיח")

"כתוב בזוהר: "דבחבורא דא יפקון בני ישראל מגלותא". וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל: "המאור שבה מחזירו למוטב". ודקדקו זה בכונה גדולה, להורותינו שרק המאור שבתוכיותה… בה צרור זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב. שהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכונה שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה"

(כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר"פנים מאירות ומסבירות")

"להתפשטות גדול של חכמת האמת בקרב העם אנו צריכים מקודם. באופן, שנהיה ראוים לקבל התועלת ממשיח צדקינו. ולפיכך תלוים המה התפשטות החכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה. וכיון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה"

(קבלה למתחיל, עמוד 241, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות)
לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/P846z

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest