דף הבית / קבלה לעם / התפתחות רוחנית / מדוע הבורא אכזרי כל כך?

מדוע הבורא אכזרי כל כך?

מדוע הבורא אכזרי כל כך?שאלה: תגיד, למה העולם כל כך רע? למה החיים כאלה דפוקים? ואתה עוד מדבר על בורא טוב ומיטיב…!!!

תשובה: אני מסכים איתך לגמרי שמצב העולם פשוט גועלי, נוראי ומאיים. אולם בורא הוא חוק מוחלט של אהבה ונתינה. חוק הוא דבר חסר חיים, נעדר רגשות כמו כל חוקי הטבע. תוכניתו היא להביא אותנו לאותה תכונה כמוהו.

איך? על ידי מה? במידת התפתחות האגו בתוכנו אנו מרגישים יותר ויותר ייסורים, ובהדרגה מתחילים להבין את סיבתם – הימצאותנו בתכונה ההפוכה מאהבה ונתינה. נוכל לשנות את עצמנו, לרכוש את התכונה העליונה הזו, על ידי זה שנפנה לבקש את השינוי הזה.

"למעלה", בטבע, יש כוח שמגיב אך ורק לפניה כזו מצידנו. אם הבקשה היא אמיתית, כלומר רצון להפוך לנותן, ולא סתם להפסיק את הייסורים, אז משנים אותנו.

בעל הסולם כותב: "וכבר דברתי מזה, שיש שני דרכים לגילוי השלמות: או דרך תורה [דרך האור, דרך הקבלה], או דרך ייסורים. ולפיכך סיבב הקב"ה ונתן את הטכניקה לבני אדם, עד שמצאו את פצצת האטום והמימן. שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי, שהם עתידים להביא לעולם, יחכו עד למלחמות עולם שלישית או רביעית. ואז יעשו הפצצות את שלהם".

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/d2GRE

18 comments

 1. איך יכול להיות שהבורא הוא חק "חסר חיים" ובאותו זמן מי שמתקרב אליו מתקרב ל"עץ החיים"?

 2. הרב"ש/שלבי הסולם/מאמרי שלבי הסולם – עפ"י סדר כרונולוגי/שנת 1984לעולם ימכור אדם

  מאמר י"ד, תשמ"ה

   "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם" (פסחים מ"ט), שפירושו, שכל הרכוש, שרכש ע"י היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל יתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן, שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצות, שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלימות. ורק אם ישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלימותו. ולכן אמרו חז"ל, שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה ענין של בת תלמיד חכם.

   הנה אאמו"ר זצ"ל אמר "תלמיד חכם" היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא "תלמיד". ו"חכם" נקרא הקב"ה, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא "תלמיד חכם", משום שלומד ממנו את מדת השפעה.

   ובזה נבין מה שאמרו חז"ל "לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם". היינו, שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה, יתן, ויקבל תמורת זה שכר של קנין השפעה.

   זאת אומרת, שיקבע בלבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו יהיו רק בעל מנת להשפיע לה', כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאם כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא, כי יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק. לכן רק כח השפעה חסר לנו.

   ובזה יש לפרש מה שכתוב בזהר )פנחס דף ע"ח אות רי"ח( "אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקרבנות. ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש". ידוע, שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. "אם זכו", שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה היתה בא בחינת אריה, היינו מידת החסד היתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים.

   "ואם לא זכו", היינו שלא היו עוסקים בהשפעה אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה היתה נמשכת בחינת כלב. שענין "כלב" מרמז, כמו שכתוב בזהר על הפסוק "ולעלוקה שתי בנות דצווחין ככלבא, הב לן עותרא עלמא דין, והב לן עותרא דעלמא דאיתו". זאת אומרת, שתי בנות, שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה, ותן לנו עושר של עוה"ב, שכל ענינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו, שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא "מידה כנגד מידה".

   היוצא מזה, שעיקר עבודתינו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא "כלים דהשפעה". וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצות, שעל ידי זה הוא יגיע לדביקות ה', שזוהי תכליתו של האדם, שיזכה להגיע לדביקות ה'.

  להרחבה ראו,

  http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/39179

 3. למרדכי האהוב,

  אתה מוזמן לקרוא את הקישורית הבאה

  http://www.yad2.net/Artical.asp?FType=76455&ID=1482&T1=104&T2=14&T3=3

 4. באהבה למרדכי,

   הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / שמעתי / פד. מהו, ויגרש את האדם מגן עדן, מטעם שלא יקח מעץ החיים

  הרב יהודה אשלג
  פד. מהו, ויגרש את האדם מגן עדן, מטעם שלא יקח מעץ החיים

  שמעתי כ"ד אדר תש"ד

  כתוב, "ויאמר לו איכה וכו', ויאמר את קלך שמעתי וכו' ואירא כי ערום אנכי, ואחבא, וכו', ויאמר וכו', פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים וכו', ויגרש את האדם".

  ויש להבין ענין היראה שהיה לאדם, עד כדי כך שהיה צריך להתחבא, מטעם שראה עצמו שהוא ערום. והענין הוא, כי מטרם שאכל מעץ הדעת היה מזונותיו מן בינה, שהוא סוד עלמא דחירות, ואח"כ כשאכל מעץ הדעת, אז ראה שהוא ערום. היינו, שהיה מפחד שמא יקח את האור תורה, וישמש עמו לצורך בחינת רועי מקנה עבדי לוט. שענין רועי מקנה עבדי לוט פירושו, היות שיש בחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא רועי מקנה אברהם. כלומר, זה שזכה להשיג את האור תורה, אינו לוקח אותה מטעם שזה יהיה לו בסיס לעבודה, היינו לומר, שעכשיו כבר אינו צריך להתחזק באמונת ה', כי כבר יש לו בסיס של האור תורה, זה נקרא רועי מקנה עבדי לוט, שהוא בחינת עלמא דאתלטיא, שהיא בחינת קללה, שזהו היפך מהאמונה, שהיא בחינת ברכה. אלא אמר, הוא אומר, שעתה הוא רואה, שאם הוא הולך בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אז נותנים לו מלמעלה בחינת אור תורה, להראות לו שהוא הולך על דרך האמת. ולא שהוא לוקח זה בתור תמיכה, שיהיה עבודתו בתוך הדעת, שמזה באים לבחינת כלי קבלה, שעליה היה צמצום, לכן נקרא זה, מקום הקללה, שלוט פירושו עלמא דאתלטיא.

  ולזה אמר לו ה', מדוע אתה מפחד לקחת את האורות האלו, מחשש שלא תפגום בהם, מי הגיד לך כי ערום אתה, בטח זה אינו אלא מטעם שאכלת מעץ הדעת, שזה גרם לך הפחד. מה שאם כן מקודם כשאכלת מכל עץ הגן, היינו שהיית משמש עם האורות, בסוד רועי מקנה אברם, לא היה לך שום פחד. לכן ויגרש אותו, מטעם פן ישלח ידו ויאכל מעץ החיים. והפחד היה, שמא יעשה תשובה, ויכנס לתוך עץ החיים, ומהו הפחד, אלא היות שחטא בעץ הדעת, הוא כבר צריך לתקן את העץ הדעת.

  וזה ענין ויגרש אותו מגן עדן, כדי לתקן את החטא של עץ הדעת, ואח"כ יהיה לו היכולת לכנס לתוך הגן עדן. שענין גן-עדן הוא סוד עלית מלכות לבינה, ומקבלת שם חכמה, שעדן הוא סוד חכמה, ואז מלכות הנקראת גן, מקבלת חכמה בסוד עדן, וזהו גן-עדן.

 5. ערב טוב מרדכי

  החוק כשלעצמו זה דבר חסר חיים. אך הבורא הוא חוק של אהבה, נתינה, השפעה. ומתפקידנו להגיע אליו עוד בגלגול הזה – כדי להדמות לו, כדי לצאת מהמצב הבלתי נסבל שאנו חשים.

   הבורא לא משנה את מצבו, הוא במנוחה מוחלטת. אנחנו צריכים להתקרב אליו עד לכדי השוואת הצורה.

  מי שמגיע ללימודי הקבלה מתוך ייאוש סופי מהעולם הזה ומתוך השאלה: מה הטעם בחיי? ,אז אליו מתייחס הכתוב:"טעמו וראו כי טוב ה'" .

  ממליצה לך בחום , לצפות ולסכם את שעורי ההקדמה לתע"ס. תוכל למצוא זאת בארכיון.

  רינת

  הקבוצה הוירטואלית

 6. מרדכי, אני חושב שהרב התכוון שהחוק עצמו הוא חסר חיים. זאת אומרת לא ניתן לכופף אותו או לעבוד עליו,הוא קבוע. או הדרך שלו או שום דרך.

 7. הבורא ה"ישן" באמת לא ידע לנהל את המערכת טוב

  ובאמת היה אכזרי

  אם אתה רוצה לחנך מישהו אז למה ביסורים?

  הבורא הישן טעה טעויות רבות

  אם הבורא היה שווה לטבע ופעל באכזריות גם ה"אדם"הישווה צורה עם האכזריות ההרסנית והאלימה והחזיר לבורא הישן מה שקיבל ממנו כתמונת המציאות.

  כלומר שהבורא הישן לא מילא את תפקידו
  לא הצליח במשימה לאחד את כולם באהבה

  ולכן פוטר מתפקידו.

 8. כמובן שזאת תפיסה של שחור ולבן

  או מקל או גזר

  האמת לא כזאת היא מלאה גוונים וצבעים

  האמת הרבה מעל לדואליות של שניים.

  זה לא שחור לבן

  תתעלו מעל השניים

  ותראו את כל הצבעים.

 9. אולי כדאי לכל העוסקים בקבלה להחליף קצת את הבגדים השחורים והחולצות הלבנות…חחח

  אפשר קצת כחול תכלת אדום וורוד טורכיז כתום סגול צהוב

  עם ערבוב של כולם יחד בצורות רבות שלל דוגמאות

  למה תגבילו את עצמכם רק לתפיסה של שחור ולבן???

  שיש ככ הרבה צבעים…

 10. לאתי האהובה,

  שער הפסוקים – פרשת בראשית – דרוש ד'

  דע, כי לה"ט החרב, הוא האחוריים של שם אהיה שבאימא, שהם מ"ד, שהם בגי' לה"ט. ועל ידו, נשמר דרך עץ החיים, שהוא ז"א. וכנזכר בס"ה בפרשת וארא, כי להט החרב, הוא בבינה.

  עץ החיים זה פשוט ז"א (השפעה – שהיא היא החיים). כשאדם מתקן את רצונותיו הוא מכניס כח השפעה וזה לכל תרי"ג (באמת תר"כ) רצונות – ההבדל היחיד זה שרמ"ח רצונות מעלים לעץ החיים דרך שימוש בהם ושס"ה רצונות מעלים רק דרך מחשבת דביקות בבורא ("אני רוצה אותו ולא את השס"ה מתנות"). ההבדל כמובן מתגלה בהשתלשלות לעולם שלנו ש הרמ"ח מצוות עשה אנחנו חייבים לעשות כאן בעולם שלנו עם כוונה לדביקות, והשס"ה מצוות לא תעשה אנחנו חייבים לא לעשות עם אותו כוונה לדביקות בבורא. (וכמובן יש מצוות "בן סורר ומורה" שחז"ל אומרים לנו שלא היה וגם לא יהיה אלא דרוש וקבל שכר – זאת אומרת יש רק מצוה אחת שאין בו קיום במישור עולם שלנו אלא דרך כוונה בלבד אפשר לתקן את הרצון).

  עץ הדעת טוב ורע זה פשוט "מודעות שבורה" – פעם אני משייך הפרעה להשם ופעם למקריות. אבל זה על פני כל הרצונות

  אני ראיתי את האתר שציינת. יש לך מקור לזה ב"ספרים האוטנתיים"?

  בערבות

  מרדכי

 11. תודה רינת

  השאלה שלי האם "חוק של אהבה, נתינה, השפעה" היא חוק חי או חוק מת.

  לדעתי אנחנו מבלבלים שני מושגים. מושג אחד זה שהבורא לא משתנה ומושג שני זה עניין החיים.

  בודאי הבורא חי. הוא מקור החיים. ובאותו זמן הוא לא משתנה. אבל זה לא הופך אותו ל"חוק בלי חיים"

 12. הטעות בזה היא ככה:

  אנחנו כבני אדם מרגישים את עצמינו חיים וגם תמיד משתנים.

  אז אנחנו מזהים "חיים" עם השינויים. הרי מהניסיון שלנו השקט זה רק בבתי עלמין. פשוט קשה לנו לדמיין חיים שלא משתנים. אבל מתברר שהבורא הוא גם חוק הבריאה ובאותו זמן הוא לא משתנה ובאותו זמן הוא לא רק חי אלא הוא מקור החיים.

 13. לאתי האהובה,

  המאמר למעלה מבדיל בין שימוש של אור התורה לעזור עם העבודה למעלה מהדעת או (אחרי גילוי האור) לעבוד בתוך הדעת. הוא לא מבדיל בין רמ"ח … לשס"ה ….

 14. למרדכי האהוב,

  הנה מה שבקשת

  הקדמה לספר הזוהר – שיעור 6

 15. מרדכי הכריש !
  כתבת ש:
  אנחנו מזהים "חיים" עם השינויים. הרי מהניסיון שלנו השקט זה רק בבתי עלמין. פשוט קשה לנו לדמיין חיים שלא משתנים. אבל מתברר שהבורא הוא גם חוק הבריאה ובאותו זמן הוא לא משתנה…
  אולי אפשר להגיד ש
  חיים שלא משתנים = חיים נצחיים מעל לזמן ולמקום.
  אנחנו עדיין בגשמיות מזהים חיים עם שינויים = חיים זמניים.
  רוחניות נמצאת למעלה ממהירות האור. היא כל הזמן בתנועה
  ולא רק בתנועה אלה בתאוצה.
  ברוחניות מהירות קבועה נחשבת לעצירה.
  אם ממלאים כלי בקביעות בתענוג – הכלי לא מרגיש שקיבל משהו
  חייב להיות כלי חדש תוספת רצון = תוספת תענוג.
  חייב להיות הבדל בין קודם לבין מה שיש לאחר מכן
  אם "קודם" נמשך 10 שעות כל השעות הללו הן כרגע אחד – מה שלא השתנה הוא כמו רגע אחד.
  ואז מיליון שנה או שנייה אחת הם בעצם אותו דבר !!
  לכן
  ברוחניות מצב של מנוחה מוחלטת הוא שינוי מהירות והמהירות הזאת לא קובעת דבר בשבילי.
  אני מצפה לה בכל התיקונים שלי וכל הזמן מוכן להשתנות. = זה גמר תיקון = מנוחה לחיי עולמים. שזה ממש לא מוות !
  מנוחה = בלתי מוגבל = נצחי = אז האדם לא נמצא בטרחה.
  דבר לא מפריע לו לעשות כרצונו. הרמוניה מושלמת.
  כשכל הכלים של האדם מתוקנים על מנת להשפיע = כשהוא יכול לבצע בהם כל דבר = מנוחה.

  מקווה שזה עזר
  מתוך הספר שיחות על שלבי הסולם.

 16. גם היום ועכשיו אתם תופסים את הזמן כאילו הוא קבוע ואותו דבר…מחולק ל12 חלקים במעגל הניצחי

  אבל גם היום ועכשיו בזמן הווה הזמן הוא ממש לא קבוע
  יש ימים שבהם דקה נמשכת כמו אלף שנה

  ושיום שלם נמשך כאורך הגלות

  יש מי שמרגיש ויש מי שלא

  אבל זה עדיין ככה

  כנראה שזה תלוי באיזה מצב אתה נימצא …

  למשל ימים שחוזרים בהם אחורה בזמן לתקן ""דברים"

  יותר ארוכים ולפעמים מרגישים כמו נצח…

  תשימו לב לזה

  תחשבו על עצמכם כעל יוצרי תדמית הבורא

  דמותו תמיד משתנה ומתפתחת והרי בכלל אין לו דמות והרי בכלל הוא לא הוא…חחח

  חשיבה נועזת יכולה לפרוץ את הדפוסים הישנים

  היא גם לא עולה כסף

  ממש בחינם

  חחח

  ישראלים אוהבים שהכל בחינם

  והנה הם מקבלים.

  כמו כן שוב לגבי התפיסה הדואלית של שחור ולבן

  איזה מין "בורא"היה זה

  שיום אחד יתן לך נשיקה ויום אחכ סטירה???

  לא הגיוני נכון?

  שינוי דמות הבורא היא חשובה
  כי היא השינוי שלכם

  בצלמו ודמותו
  בצלמה ודמותה

  בצלמם ודמותם.

  כל יום הוא יום חדש שטומן בחובו אינסוף אפשרויות

  כל מה שנותר לכם זה רק לבחור .

  להתעלות…

 17. אשמח לשמוע ממי שסימן עלי
  -1
  מה הסיבה ?
  sombol1@gmail.com
  תודה

 18. אסתר המלכה:)

  הסיבה היא הבורא:)

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest