דף הבית / חכמת הקבלה / מקורות ותקצירים / כתבי הדור האחרון – תקציר (חלק א)

כתבי הדור האחרון – תקציר (חלק א)

thumbs_bs_100_wp.jpgלהלן תקציר שערכתי לכתבי הדור האחרון מאת בעל הסולם. מפאת גודלו, חלקתי אותו לשני חלקים, זהו חלק א' ואת חלק ב' אפרסם בקרוב.

משל

חברה רעבים וצמאים התועים במדבר, והנה אחד מהם מצא מקום ישוב בכל טוב, התחיל נזכר באחיו האומללים, אמנם כבר נעתק מהם הרבה עד שלא ידע מקום המצאם. מה עשה התחיל לצעוק בקול גדול ולתקוע בשופר, אולי ישמעו חבריו הרעבים והאומללים את קולו ויתקרבו אליו ויבואו גם כן לישוב ההוא המלא מכל טוב.

עלינו

הנה תעינו במדבר הנורא יחד עם כל האנושות, ועתה מצאנו מפה ומצפן, דהיינו הספרי קבלה, המעלים אותנו לעולם של שלמות. אך זיכרון החברים שלנו שנשארו במדבר הנורא של העולם הזה, לא נותן לנו מנוח. אמנם המרחק רב בינינו ואין דברינו נשמע באוזניהם. ולפיכך ערכנו את השופר הזה (כתבי הקבלה) לתקוע בקולות אולי ישמעו אחינו ויתקרבו אלינו ויהיו מאושרים כמותנו.

כתבי הקבלה

דעו, כי חכמת הקבלה כל עקרה הוא הידיעות איך נשתלשל העולם ממרום גבהה השמימי עד ביאתה לשפלותנו. ולפיכך קל מאד למצוא כל הנחוץ לנו כדי לבוא אל העולמות השלמים שקדמו לנו.

אנו מתפתחים ומשתבחים מחמת דחיפות מאחורינו ע"י ייסורים ושפיכות דמים. ונדמה לנו שאין לנו שום עצה למנוע זה. אך בספרי הקבלה כתוב ומפורש כל חכמת המדינות וכל סדרי היחיד והצבור אשר יהיו בסוף הימים.

עתה רבותי, הרי לפניכם ערוך ומוטל בארון זה הספר שבו מסודרים העולמות המתוקנים שיצאו עם השלמות, כנ"ל שמהבורא יוצא השלמות בראשונה, אח"כ אנו מתקנים אותם ובאים לשלמות המונח וקיים בעולם העליון היוצא מאין סוף ב"ה, בדרך "סוף מעשה – במחשבה תחילה". ומטעם שמהשלם לא נמשך תיכף בלתי שלם אלא בדרך הדרגה ואין העדר ברוחני, ועל כן נשארים כולם קיימים ומצוירים בכל דימוים וצלמם בכללות ופרטות בחכמת הקבלה.

שם תמצאו כל סדרים הטובים שיתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב איך לסדר הדברים גם היום כדרכיכם בענייני העולם הזה, שאפשר ללמוד את היסטוריה העוברת וממנה אנו מתקנים את היסטוריה הבאה. לימוד בספרים אלה והפצתם, ירוממו את כל העולם לחיים מאושרים.

אגואיזם ואלטרואיזם

בני האדם מתחלקים על ב' סוגים: אגואיסטים ואלטרואיסטים. אגואיסטים פירושו, שכל מה שהם עושים הוא לתועלת עצמם, ואם עושים פעם לתועלת זולתם הם צריכים שיגיע להם תמורה משתלמת יפה על עבודתם. אלטרואיסטים פירושו, שמקריבים כל ימיהם לתועלת זולתם בלי שום תמורה, אלא שמזניחים תמיד צרכיהם עצמם כדי לעזור לזולתם.

והנה האגואיזם מונח בטבע כל אדם, כמו בכל בעלי חיים. אבל האלטרואיזם הוא כנגד הטבע של בני אדם, ומועטים הם יוצאים מן הכלל להיות אלטרואיסטים – אידיאליסטים, לכל היותר, יהיו עשרה אחוזים מן החברה. הדרך היחידה למנוע את הכחדה הדדית בין העמים – לקבל על עצמם את האלטרואיזם. ואין עצה לזה אלא להביא בלב העובד אמונת שכר ועונש רוחני מן השמים. ע"י חינוך ודעת הציבור, אותו שכר ועונש הרוחני יהיה חמר דלק מספיק כדי לבנות יחסים אלטרואיסטיים בעולם.

העקרונות (חוקי טבע)

1. אלטרואיזם – עיקרון מוסרי: "לעבוד כפי היכולת ולקבל כפי הצורך".

2. כל העולם משפחה אחת היא, ומסגרת האלטרואיזם צריך לבסוף להקיף באופן הדרגתי ורצוני את כל העולם ברמת חיים שווה לכולם.

3. הצורה הכלכלית היא אחת לכל האומות. חוץ מצורות הדתיות ומנהגים, יהיה לכל אחד צורה לפי בחירתו.

4. אין להנהיג את האלטרואיזם באופן מעשי מטרם שמבטיחים בסיס כלכלי.

5. יש לעשות תקנון וכל הנכנס למסגרת האלטרואיסטית צריך להסכים לקיימו.

6. תחילה יש לעשות מוסד קטן שרוב ציבורו יהיו אלטרואיסטים בשיעור הנ"ל. ויהיה בו כל הצורות של הנהגת מדינה, כך שאם מסגרת המוסד הזה תכיל בקרבה כל העולם כולו, לא יהיה צורך לשנות דבר בין בעבודה ובין בהנהגה. והמוסד הזה יהיה כעין נקודה מרכזית עולמית שעליה ילכו ויקיפו עמים ומדינות.

7. כל הבעיות יטופלו במוסד האלטרואיסטי עצמו ובהתאם לחוקיו.

8. כבר הגיעה העת להקים דוגמא של החברה האלטרואיסטית בארץ אחת.

9. אין לייסד חברה אלטרואיסטית, מטרם שרוב אנשי החברה הם ברצון להשפיע.

10. על עם ישראל מוטל החיוב להקים את הארגון האלטרואיסטי הבינלאומי ולהציעו לכל העמים.

11. חינוך, בניית הדור הצעיר, בניית חברה יציבה לדורות – אפשר להבטיח רק אם נייסד חינוך אלטרואיסטי, ואף על פי שתחילתו באונס, סופו ברצון.

12. דברים אלה לא מתאימים לחרוצים ולאליטה האינטלקטואלית, אלא רק לאלה שאין להם שום עצה ותחבולה שיצאו מפחד המלחמות והייסורים, אלא בהקמת חברה אלטרואיסטית – ולכן הם מסוגלים להשתתף בצערם של האחרים ולהתאחד עימם.

13. סוף הקבוצה האלטרואיסטית הוא להקיף את כל העולם ולכל העולם תהיה רמת חיים שווה: כל אומה, שרוב צבור שלה כבר נתחנך להשפעה לזולתו, יכנסו למסגרת האלטרואיסטית הבין לאומית.

14. כל אומה יכולה ללכת בדתה היא ובמסורת שלה, מלבד העיקרון "ואהבת לרעך כמוך", ואין לאחת להתערב בחברתה.

15. אין האנושות לומדת לקח מההיסטוריה, ובכדי ללמד אותם אין עצה אחרת זולת על ידי חכמת הקבלה, על ידי הנעלה והיופי של הרצון להשפיע ועל ידי המיאוס של כל רצון לקבל.

16. מגמת החיים הוא לזכות לדבקותו מטעם תועלת הבורא לבדו בקפדנות. או לזכות את הרבים שיגיעו לדביקותו ית'.

17. הנהגה אגואיסטית בהכרח תביא לחורבן העולם אם לא יקבלו את שיטת ההשפעה.

18. הנתינה לא תהיה כדי לקבל פרס, אלא מתוך הרגש אחריות כלפי החברה, והיא מושגת ע"י חינוך. חינוך צריך לדעת הצבור. ודעת הצבור נמשך מתועלת הצבור.

19. הידיעה מגיעה מעובדות החיים, מההיסטוריה, ומהמדע.

20. הרעיון השיתופי צריך בישול וביכור במוח האדם לא פחות מג' דורות שלמים, של שלוה והסכמה כללית. ולפיכך עוד הרבה גלגולים וניסיונות יעברו בעולם בטרם יבוא על קצו – ואין דרך קלה יותר לבשל הרעיונות, רק בדרך חכמת הקבלה.

21. כל השכר – דבקות ה' ית' באהבה. תחילה יוצאים מבית אסורים שהוא יציאה מעור גופו ע"י השפעה לזולתו, ואח"כ באים להיכל המלך שהוא הדבקות בו ע"י הכוונה להשפיע נ"ר ליוצרו.

22. הנפש מתגלית להאדם הנושא אותה רק ע"י פעולות של השגותיו ית' בלבד, משום שהיא חלק אלקי ממעל. אין עצם נפש מושג כלל רק פעולות בלבד שהם השגות שמותיו ית', דהיינו רק באופן סובייקטיבי.

לינק מקוצר למאמר: https://laitman.co.il/MrhgT

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*

Pin It on Pinterest