Daily Archives: 12 בפברואר 2024

שיעור הקבלה היומי 12.02.24

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו ריח בגדיו, בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מבוא לספר הזהר" של בעל הסולם ומאמר "שחברו יתחיל" משמעתי.

להמשך קריאה

שפת הענפים

שאלה: ספרי הקבלה כתובים בשפה מיוחדת שנקראת "שפת הענפים"? תשובתי: כן. בעל הסולם מסביר בחלק הראשון של "תלמוד עשר הספירות" שכל הספרים האמיתיים בחכמת הקבלה כתובים בשפת הענפים. יש מערכת שנמצאת למעלה מהשגת האדם, והיא לאט לאט יורדת, מתגשמת ומתקרבת ...

להמשך קריאה

ארבעה שלבים לקבלת האור

שאלה: מתי תהליך הבריאה קורה? האם הוא קורה עכשיו, הוא קרה פעם או שהוא יקרה בעתיד? תשובתי: הוא קורה תמיד. אם אני מרגיש עכשיו משהו בחיים שלי, זה מגיע מהשורש שלי או מהמקור של האור העליון. הוא משתלשל ונוגע בי, ...

להמשך קריאה

תהליך הבריאה

שאלה: מהו המושג "ד' בחינות דאור ישר" בחכמת הקבלה? תשובתי: ד' בחינות דאור ישר אלו הן ארבע מדרגות. האור העליון הוא כוח מיוחד שמגיע מהבורא אלינו דרך ארבע מדרגות. שאלה: מדובר בחלק מתהליך הבריאה? תשובתי: כן, זה חלק מתהליך הבריאה, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest