Daily Archives: 11 בפברואר 2024

המחשבות שלי ב – Twitter

לדעת לשתות בלי להשתכר החכמים אמרו ש"תחילת היין היא שמחה, וסופו הוא עצבות". משתלם ללמוד לשתות בלי להשתכר, הרי חבל על העצב ועל הזמן האבוד. ברובד הרוחני, מי שמשתכר מאבד הרבה יותר, הוא מאבד את האפשרות להתפלל לכוח העליון ועולמו ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 11.02.24

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מבוא לספר הזהר" של בעל הסולם ומאמר "ענין ...

להמשך קריאה

הרגשה וידיעת הבורא

שאלה: מה אתה מרגיש כשאתה מסביר על החוקיות של חכמת הקבלה, למשל בתהליך של ד' בחינות דאור ישר? תשובתי: אני מרגיש שהחכמה הזו מסבירה לנו איך מהכוח העליון שנקרא "בורא" מגיע אלינו כוח עליון שנקרא "אור" ובורא בנו רצון. על ...

להמשך קריאה

חברת מופת ישראלית

שאלה: מהי בעיניך היא חברת מופת ישראלית? תשובתי: חברה שבה רוצים לממש את החוק "ואהבת לרעך כמוך", גם על עצמנו וגם על כל אומות העולם. שאלה: איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום במדינה? תשובתי: כל אחד מרגיש שהוא ...

להמשך קריאה

התפתחות רוחנית

שאלה: הספרים בחכמת הקבלה מתחלקים בגדול לשניים: ספרים שמדברים על התהוות הבריאה והמציאות ממעלה למטה, וספרים שמדברים על התפתחות האדם ממטה למעלה. מה כל זה אומר? תשובתי: הספרים מדברים על ירידת החכמה, הכוחות מלמעלה למטה, מאותה נקודה שממנה מתחילה המציאות, ...

להמשך קריאה

שיעורי הקבלה, סדנאות ושיחות, 9.02.2024

שיעורי הקבלה סדנאות ושיחות, לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעורים והסדנאות מבוססים על מאמר "מהו "שכור אל יתפלל", בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם, מאמר "מהותה של חכמת הקבלה" של בעל הסולם ומאמר ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest