Daily Archives: 9 בפברואר 2024

שיעור הקבלה היומי 9.02.24

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהם אמת ושקר, בעבודה" של הרב"ש ומאמר "יש הפרש בין גשמיות לרוחניות" משמעתי.

להמשך קריאה

הכוחות שפועלים עלינו

שאלה: ספרי הקבלה מסבירים את החוקיות והתהליכים בעולמות העליונים. תוכל להסביר זאת בכמה מילים? תשובתי: מהכוח העליון, שהוא גבוה מעל הכול, יורדים כוחות שפועלים במציאות ובונים במציאות שלנו מערכות שמקרבות את אותם הכוחות אלינו. בהתקרבות של המערכת אלינו, יש לנו ...

להמשך קריאה

חשוב לכתוב ספרים

שאלה: המקובל הגדול של המאה ה-20, בעל הסולם, היה יושב שעות על גבי שעות כדי לכתוב את ספריו, עד שהיה נרדם עם העט ביד. לפעמים הוא היה טובל את רגליו במי קרח כדי להישאר ער ולהמשיך לכתוב. לא היה לו ...

להמשך קריאה

הכוח הרוחני של הלוחמים

הערה: ד"ר קליין מבית חולים "שיבא", שמקבל הרבה פצועים מהחזית, אומר שמקור האנרגיה שלנו אלה הפצועים והמשפחות שלהם. השאלות הנפוצות ביותר של הפצועים שמגיעים אלינו הן מה עם החברים שלי? אחר כך חשוב להם לדעת מתי יוכלו לחזור לחזית.תגובתי: כשהם ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest