Daily Archives: 13 בנובמבר 2023

שיעור הקבלה היומי 13.11.23

שיעורי הקבלה לצפייה, להאזנה ולהורדה. בשיעורים לומדים מתוך מקורות הקבלה. השיעור מבוסס על מאמר "מהו שהתורה נתנה מתוך החושך בעבודה" של הרב"ש, ספר "תלמוד עשר הספירות" של בעל הסולם ומאמר "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א" משמעתי.

להמשך קריאה

להיאחז בגלגל הצלה

שאלה: מה עלינו ללמוד מהמלחמה בישראל? תשובתי: הדבר היחיד זה לבקש מהבורא שלא יעזוב את עמו ישראל וילחץ עלינו עד לתיקון השלם, שלא יסיר מאיתנו את היד החזקה שלו. הערה: אתה אופטימי. תגובתי: נכון. זה יביא אותנו לתיקון. שאלה: עלינו ...

להמשך קריאה

הבא להורגך השכם להורגו

שאלה: שנים רבות אתה מדבר על חוק האהבה, ההשפעה, הרחמים, שזה היסוד של העם שלנו, ובכלל היסוד של החוק לפיו אנחנו וכל העולם קיימים. מצד אחד אנחנו צריכים ללכת בעקבות החוק הזה, ומצד שני כתוב, "הבא להורגך השכם להורגו". איך ...

להמשך קריאה

יד קשה עם האויב

שאלה: העולם מתחיל להפעיל לחץ על ישראל להפסקת אש. כיצד עלינו להגיב? תשובתי: עלינו לנקות את האדמה שלנו מאויבים. הערה: אתה מדבר על השמדת החמאס. תגובתי: השמדת החמאס ופיזור כל האוכלוסייה של עזה, כיוון שכולה ספוגה בשנאה כלפינו. הערה: אבל ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest