Daily Archives: 1 במרץ 2020

המחשבות שלי ב – Twitter

במידת ההתרחקות בין המשתוקקים לבורא, ההתקרבות ביניהם תלך ותגדל. ובמידת השנאה ביניהם – תתגלה האהבה. וכך בזה אחר זה, בין דחיה להתקרבות, בקו שמאל וימין, הם ינועו אל הבורא בקו האמצעי.

להמשך קריאה

תרחיבו את התודעה

שאלה: ישנה הגבלה של מהות העולם שלנו, האם כל יחיד מוגבל באופן משלו או בהתאם למידת התודעה שלו? האם ההגבלה היא מידת התודעה שאותה אפשר להפסיק על ידי דרגת תודעה נתונה?

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest