Daily Archives: 8 בנובמבר 2018

המחשבות שלי ב – Twitter

אינטגראציה נכונה בין עמים ותרבויות תתרחש כאשר נגיע לשלב היסודי בהתפתחות התפיסה שלנו: כל אדם או אומה ישמרו על זהותם הייחודית, מבלי שידכאו אותה, אלא יממשוה לטובת הכלל.

להמשך קריאה

חוק ענף ושורש

"ותשכיל זאת, בידוע, אשר כל ענף יהיה טבעו שוה לשורשו, ולכן כל הענינים הנהוגים בשורש, יתרצה בו גם הענף ויאהב אותם ויחמדם, וכל הענינים שאינם נהוגים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם, וישנא אותם. והנה חוק זה, נוהג ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest