Daily Archives: 7 בפברואר 2018

המחשבות שלי ב – Twitter

תהילים, מזמור א: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. רק לבורא יהיה מכוון לבו. והיה כעץ, שתול על פלגי מים. וכל אשר ייעשה יצליח. לא כן הרשעים, אשר תדפנו רוח, הם ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest