דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

חיפוש פנימי

"ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה: ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר: ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת: ויעשו ...

להמשך קריאה

בניית דמות רוחנית

"כשרצה הקב"ה לברוא העולם, הסתכל בתורה וברא אותו. והסתכל בשם הקדוש, הוי"ה, כלל התורה, וקיים העולם. בג' צדדים נברא העולם: חכמה, ותבונה ודעת. בחכמה כמ"ש, ה' בחכמה יסד ארץ. בתבונה כמ"ש, כונן שמיים בתבונה. בדעת, כמ"ש, בדעתו תהומות נבקעו. הרי ...

להמשך קריאה

המקור של התנועה הרוחנית

"כתוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. כמה יש לבני אדם להסתכל ולדעת בדרכיו של הקב"ה, כי בכל יום ויום יוצא קול, ומכריז ואומר, הישמרו בני העולם, סגרו דלתות העוונות, הסתלקו מהרשת הצדה אנשים, ...

להמשך קריאה

המעבר לעולם חדש

שאלה: האם בעולם שלנו יופיע בצלאל, שאותו הבורא מילא ברוח אלוקים ובחכמה? תשובתי: אין אדם אחד! יש איחוד של אנשים שמגלים את התכונות הרוחניות שלהם! אין, לא בני אדם, לא חיות, לא זהב, לא משכן, שום דבר. כי מדובר על ...

להמשך קריאה

לגלות בתוכי את הבורא

"ויעש את השולחן עצי שיטים…: ויעש את המנרה זהב טהור…: ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים…: ויעש את הכיור נחשת…: ויעש את החצר…". (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ל"ז, פסוקים י', י"ז, כ"ה, פרק ל"ח, פסוקים ח', ט'). הכול ...

להמשך קריאה

הרכבת הרצונות המתוקנים

"וְאַרְבָּעִים, אַדְנֵי-כֶסֶף–עָשָׂה, תַּחַת עֶשְׂרִים הַקְּרָשִׁים. וַיַּעַשׂ לָהּ, אַרְבָּעָה עַמּוּדֵי שִׁטִּים. וַיַּעַשׂ, אֶת-הַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן, לִבְרֹחַ בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים, מִן-הַקָּצֶה אֶל-הַקָּצֶה." (תורה, שמות, פרק ל"ו, פסוקים י"ג, כ"ד, ל"ג). אדן, הוא תכונת ה"בינה" שצריכה להיות היסוד לבניית תכונת ההשפעה. העמודים, הבריחים, המפתחות, השערים, ...

להמשך קריאה

ויעשו כל חכם לב את המשכן

"ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם: ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד: ויעש את הקרשים למשכן עצי ...

להמשך קריאה

בצילו של הבורא

"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה: וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה: ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת: ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת: ...

להמשך קריאה

ליצור מעצמי אדם

"ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים: ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה: ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד ...

להמשך קריאה

החייאת "לב האבן"

"ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ד, פסוק כ"ח). הרצונות של האדם שעלה למדרגה ארבעים, דרגת ה"בינה", ...

להמשך קריאה

יום שבתון יהיה לכם

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אתם: ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת: לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת." ...

להמשך קריאה

קורבן לבורא

"ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה: ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ל"ה, פסוקים כ' – כ"א). ...

להמשך קריאה

לתת את היקר ביותר

"ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ל"ה, פסוק כ"ב). תרומה, מסמלת, שאנחנו תולשים מעצמנו את מה שיקר לאגו ...

להמשך קריאה

בדרך לאלף השביעי

בהתאם לחכמת הקבלה, כל ספירה מתחלקת לעשר וכל אחת מהן מתחלקת לעוד עשר, וכן הלאה. אנחנו פועלים בתוך הספירות "חסד", "גבורה", "תפארת", "נצח", "הוד", "יסוד", שמסמלות את ששת ימי השבוע. "מלכות" היא הספירה האחרונה, שבת. אבל, כשמגיע האור העליון הוא ...

להמשך קריאה

כדי לא להישאר גוש של אגו

כל העולם, זה מצב אגואיסטי של החומר. כל מה שקיים בחומר הדומם, הצומח והחי, קיים רק כדי לשמור על עצמו בצורה הטובה ביותר. בחומר האנושי זה מוכפל עוד פי שלושה: אני רוצה לקיים את עצמי בצורה הטובה ביותר בהשוואה לכל ...

להמשך קריאה

נדיב לב

"ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר: קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת: ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest