דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

כְּשירות לשימוש רוחני

"וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ: כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י"א, ...

להמשך קריאה

עבודה עם רצונות פנימיים

"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו: וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שקץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם: ושקץ יהיו לכם מבשרם לא ...

להמשך קריאה

רצונות טמאים

"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם: ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם: ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע ...

להמשך קריאה

שהכוונות יקבעו את הפעולות

שאלה: הבורא ציווה את בניו של אהרן לא להתאבל על האחים שמתו, אבל לעָם ישראל הוא ציווה להתאבל עליהם. מה מסמל ההבדל הזה? תשובתי: בעבודה הרוחנית מבדילים בין קטגוריות של אב, אֵם, אח, בעל, אישה, ילדים, ורק אחר כך באה ...

להמשך קריאה

הלבוש של הכוהן הגדול

"הם (נדב ואביהו) לא התלבשו בלבוש של הכוהן הגדול." (מ. ויסמן, "מדרש מספר", פרשת "שמיני"). זה אומר, שהם לא השיגו את "האור החוזר" (לבושים על "אור החכמה"). לבוש, זה מה שמעלה את האדם מדרגה בהמית לדרגת "אדם". לא היה להם ...

להמשך קריאה

בירורים ברצון

"כאשר הבין אהרן, שעונשם של בניו היה סימן של כבוד מיוחד ובלתי רגיל שלא היה כמותו עד עתה, הוא הפסיק את הבכי ובליבו קיבל את הדין של הבורא. והבורא גמל לו על גדלות רוחו, בכך שהחל לדבר עימו, על אף ...

להמשך קריאה

הקשר בין צונאמי לאנטישמיות

שאלה: מדוע אומות העולם לא יכלו בעצמם לקבל את התורה, אלא הם צריכים לקבל אותה דרך עם ישראל? תשובתי: זה תפקידו של עם ישראל, להעביר את התורה לאומות העולם. תחילה אומות העולם מקבלים את הדתות דרך עם ישראל. כל הדתות ...

להמשך קריאה

מיתוסים ומציאות של התנ"ך

דעה: האירועים הגדולים שמתוארים בכתבי הקודש, בתנ"ך, מעולם לא קרו. למסקנה כזאת הגיעו ארכיאולוגים ישראלים על בסיס של חפירות רבות שנים. כך, לא היו קיימות חומות יריחו, שנהרסו על ידי כוהני קודש ישראליים על ידי צלילי החצוצרות, ישובי כנען לא ...

להמשך קריאה

ניסיון מר, שלא אבד לשווא

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "שמיני", פרק י', פסוק א'). קטורת, זה אור עליון שעולה ממטה למעלה, מהשכבה הכי ...

להמשך קריאה

אם הנעורים היו יודעים…

שאלה: בניו של אהרן הכהן הגדול, אביהו ונדב, מתו, מפני שדילגו מעל המדרגה שאותה היו צריכים לעבור. אלה הן אותן הטעויות שקורות כל הזמן. תשובתי: אדם רוצה להקריב את עצמו, משתוקק, מבלי לדעת ולהבין שהפעולה הרוחנית שננקטת על ידו היא ...

להמשך קריאה

השליחות של נדב ואביהו

"לאהרן היו ארבעה בנים, ששניים מהם, נדב ואביהוא, לא רק שהיו יפים, אלא היו בעלי יכולות יוצאות דופן." (מ. ויסמן, "מדרש מספר", פרשת "שמיני"). יופי, נקרא קבלת "אור חכמה" (אור החיים) בעל מנת להשפיע. יופי שייך לחלק הנקבי של הנשמה ...

להמשך קריאה

תלמיד ומורה, מערכת הדם הכללית

"מאחר ונדב ואביהוא היו מומחים גדולים של התורה, הם החליטו שקיימת מצוה להציב על המזבח עוד אש אחת, חוץ מזו שניתנה מלמעלה. הם ניסחו את החוק הזה בנוכחותו של משה. למרות שההחלטה ההלכתית שלהם הייתה נכונה, הם זכו משמיים לעונש ...

להמשך קריאה

עבודה עקרה

"ברגע שנדב ואביהוא החליטו, שהם אמורים להביא למזבח אש עצמית, אז כתוב: "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה". החכמים מלמדים, שהם היו אשמים בשורה של הפרות חוק. כמו שכבר נאמר, ...

להמשך קריאה

תוצאות של השורשים העליונים

כתוב בספר הזוהר: "כלל הכל הוא, כי כמו שיש עשר ספירות האמונה למעלה, כך יש עשר ספירות דכשפים הטמאים למטה, וכל מה שיש בארץ, מהם אחוזים בצד זה, ומהם אחוזים בצד האחר. והתיר לנו הכתוב אותם בעלי חיים, הנאחזים בצד ...

להמשך קריאה

ללכת יחד עם הבורא, אבל קצת לפניו

שאלה: כיצד אנחנו יכולים לעזור לעולם להגיע לערבות אם מיום ליום הוא הולך ושוקע בגניבות ושחיתות? תשובה: הכוח העליון מעורר בבני אדם את האגו, והם פועלים כפי שהאגו שלהם מכתיב להם. ישנם אנשים שאותם, בתור דוגמה, בכוונה מכניסים למצבים כאלה ...

להמשך קריאה

מקום להביא קורבן

שאלה: איפה בשלב של המעבר מחמשת החושים של העולם הזה לחמשת החושים של הרגשת העולם העליון יש מקום "להביא קורבן"? תשובה: בהתחלה אין לאדם שום דבר. מתחילים להקריב קורבנות ביציאת מצרים, כאשר הבורא כאילו מצווה להביא קורבנות, לבנות את המשכן ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest