דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

יום שבתון יהיה לכם

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אתם: ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת: לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת." ...

להמשך קריאה

קורבן לבורא

"ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה: ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ל"ה, פסוקים כ' – כ"א). ...

להמשך קריאה

לתת את היקר ביותר

"ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ל"ה, פסוק כ"ב). תרומה, מסמלת, שאנחנו תולשים מעצמנו את מה שיקר לאגו ...

להמשך קריאה

בדרך לאלף השביעי

בהתאם לחכמת הקבלה, כל ספירה מתחלקת לעשר וכל אחת מהן מתחלקת לעוד עשר, וכן הלאה. אנחנו פועלים בתוך הספירות "חסד", "גבורה", "תפארת", "נצח", "הוד", "יסוד", שמסמלות את ששת ימי השבוע. "מלכות" היא הספירה האחרונה, שבת. אבל, כשמגיע האור העליון הוא ...

להמשך קריאה

כדי לא להישאר גוש של אגו

כל העולם, זה מצב אגואיסטי של החומר. כל מה שקיים בחומר הדומם, הצומח והחי, קיים רק כדי לשמור על עצמו בצורה הטובה ביותר. בחומר האנושי זה מוכפל עוד פי שלושה: אני רוצה לקיים את עצמי בצורה הטובה ביותר בהשוואה לכל ...

להמשך קריאה

נדיב לב

"ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר: קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת: ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים." (תורה, ספר "שמות", פרשת "ויקהל", פרק ...

להמשך קריאה

חזרה לחיים

שאלה: האם ישנם אנשים שכבר הרגישו את האלף השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי? תשובתי: יש לא מעט נשמות שכבר השיגו את המצבים האלה. למשל, מתוך מה שכותב בעל הסולם, הוא גם כן שייך לאותן הנשמות. ואנחנו חייבים להשיג את זה בהמון, ...

להמשך קריאה

שבת רוחנית

שאלה: ההבנה הפנימית של שבת שונה מההבנה הדתית ביהדות, המבוססת על הפיכת המצוות לגשמיות. תשובתי: אותן הפעולות הגשמיות שהיהודים הדתיים מבצעים בחיי היומיום, זו השתקפות בעולם שלנו של פעולות רוחניות שאותן קוראת חכמת הקבלה לעשות. אבל היא קוראת לא סתם ...

להמשך קריאה

תורה של גלות ושל גאולה

שאלה: מדוע התורה נכתבה בשפה שאינה מושכת אותנו להתחבר? אלא להיפך, היא מספרת על עבירות כלשהן, על "ביטול גזרה לעצמו", מה שמנוגד לכלל לא לחשוב על עצמנו? תשובתי: מסתבר, שהשפה הזאת מרחיקה אותך מהפעולות הנכונות. התורה מספרת על הכול בצורה ...

להמשך קריאה

לתת הכול למען האמת

"ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם: ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני: ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה: ובבא משה לפני יהוה לדבר ...

להמשך קריאה

תכונת ההשפעה הצנועה

"ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר…". (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ד, פסוק כ"ט). מדובר על ירידתו של משה חזרה ל"מלכות". לאחר שקיבל את האור ואת כוח העבודה עם הרצון האגואיסטי, ...

להמשך קריאה

ההיסטוריה בציורים

"ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו: וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו." (תורה, ספר "שמות", פרשת ...

להמשך קריאה

עלייה בארבעים מדרגות

"ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל: ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת ...

להמשך קריאה

חג נצחי של אור

"שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל: כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ...

להמשך קריאה

א-ל קנא

"כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון: כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ד, פסוקים י"ג – י"ד). אדם יכול להשתחוות לאלילים, למי שבא ...

להמשך קריאה

לא תעשה לך אלוקי מסכה!

"אלהי מסכה לא תעשה לך: את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתיך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים." (תורה, ספר "שמות", פרשת "כי תשא", פרק ל"ד, פסוקים י"ז – י"ח). במצב שנקרא "ארץ ישראל", האדם ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest