דף הבית / Tag Archives: תורה (page 30)

Tag Archives: תורה

תנועה אל האור

שאלה: בספר הזוהר נאמר, שמזמן הקמת המשכן (אוהל המועד) לעולם ניתנו במתנה אהבה, צדק, שלום, אחדות… תשובתי: משכן, זהו פטנט אלוקי לחיבור בין שני כוחות מנוגדים המשלימים זה את זה. בעולם שלנו קיימים רק שנאה, יריבות, מחלוקת, חילוקי דעות. כאשר ...

להמשך קריאה

אור קבוע

"אש תמיד תוקד על המזבח. זו היא התורה שנקראת אש, אשר נאמר בה, הלא כה דברי כאש נאום ה', שצריכה להאיר תמיד על המזבח שהוא המלכות." (ספר הזוהר, פירוש הסולם, פרשת "צו", סעיף נ'). ההארה של תשע הספירות הראשונות של ...

להמשך קריאה

קירוב וריחוק רוחני

"או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם: או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם." (תורה, ...

להמשך קריאה

קרבן מנחה

"ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "ויקרא", פרק ב', פסוק א'). לחם וקרבן מנחה, מסמלים את המזון של האדם. על זה מדובר באחד החלקים החשובים של ספר ...

להמשך קריאה

להקריב את האגו למען ההשפעה

שאלה: המושג "הקרבת קורבן" התגלה לאחר כניסות רצופות למצרים של אברהם, יצחק ויעקב. תשובתי: באופן חלקי הקרבת קורבנות היתה גם במצרים, אבל מסוג אחר לגמרי. למשל, לאברהם נאמר: "העלה את יצחק לעולה". ולאחר יציאת מצרים ניתנות הוראות ישירות לבוא אל ...

להמשך קריאה

על מה מספרת התורה

"וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "ויקרא", פרק א', פסוק ט'). "ריח ניחוח ליהוה", אלה הם אותם החלקים של הרצון הבהמי שלנו שבהם אנחנו לא יכולים להשתמש למען ...

להמשך קריאה

בשרות הבורא

"ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "ויקרא", פרק א', פסוקים א'-ב'). הרצון ...

להמשך קריאה

הוראות שבאות מבפנים

שאלה: בכל הדתות נהוג לחשוב שצריך לנהוג בהתאם להוראות הבורא. תשובתי: חכמת הקבלה אינה מביאה בחשבון שום הוראות, אלא לוקחת בחשבון רק את האפשרויות של האדם בהתאם לדרגת ההתפתחות שלו. כי כל רצון, כוונה, כל תוכנית הבריאה מכוונים רק לכך, ...

להמשך קריאה

בשליטת כוח החסד

"וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "ויקרא", פרק א', פסוק ד'). חסד, יד ימין, צריכה להיות מעל לכל המחשבות והרגשות שלנו, כי השפעה, אהבה וחסד הם מעל לכל. בעיקרון, בעולם שלנו, חסד מסמל ...

להמשך קריאה

רצונות לטובת הזולת

"ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "ויקרא", פרק א', פסוק ה'). דם, זה כוח החיים, החלק הפנימי ביותר של הרצון ...

להמשך קריאה

בלי הגבלות אין בריאה

"ולמה אמר להם משה בואו ונעסק במשכן ונחשב לפניכם, אלא ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו, שנאמר (שמות לג, ט) והביטו אחרי משה, ומה היו אומרים, רבי יוחנן אמר אשרי יולדתו של זה, ומה היא רואה בו, כל ימיו הקדוש ...

להמשך קריאה

פעולות רוחניות במשלי התורה

"כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה, משום שקורבן עולה הוא למעלה מהלב, כלומר על המחשבה שהיא למעלה מהלב. ונודע מי העומד על הלב, כלומר המחשבה. שהמחשבה, שהיא חכמה, נבחנת לזכר. והלב לנקבה, בינה, הלב מבין, שמקבלת מחכמה. ומשום ...

להמשך קריאה

גבר, זה הראש, ואישה זה הצוואר

"אדם כי יקריב, הוא להוציא מי שלא נשא אישה. כי קורבנו אינו קורבן, וברכות אינן נמצאות אצלו, לא למעלה ולא למטה. ממשמע שכתוב, אדם כי יקריב, והוא שונה, שאין הוא אדם, ולא בכלל אדם הוא, והשכינה אינה שורה עליו, משום ...

להמשך קריאה

להבין את משמעות התורה

"… מורה שאין דבר בתורה שיהיה חלש או שבור, וכשתסתכל ותדע אותו, תמצא אותו חזק, כמ"ש, כפטיש יפוצץ סלע. ואם הוא חלש, ממך הוא. כמ"ש, כי לא דבר ריק הוא מכם." (ספר הזוהר עם פירוש "הסולם", פרשת "ויקרא", סעיף 88). ...

להמשך קריאה

סוד שם הבורא

"ונבחנה פתיחת האורות של ד' האותיות יקר"א, לקריאה ולהזמנה אל משה, שיבוא לאוהל מועד." (ספר הזוהר עם פירוש "הסולם", פרשת "ויקרא", סעיף 16). הבורא מתגלה בשם בן ד' אותיות. מאחר והרצון שלנו מורכב מד' בחינות, אז התיקון ההדרגתי שלו – ...

להמשך קריאה

התגלות מעורפלת של הבורא

"ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה." (תורה, ספר "שמות", פרשת "פקודי", פרק מ', פסוק ל"ג). הסתיימה בנייתו של הכלי הכללי שבו יכול להתגלות הבורא. הסתיימה ההכנה של האדם להשגת הבורא. עכשיו ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest