דף הבית / Tag Archives: תורה (page 20)

Tag Archives: תורה

עיצוב דמותו של האדם

האדם נברא על ידי שני כוחות, נתינה וקבלה, שנמצאים בשילוב זה עם זה. האינטראקציה (פעולות הגומלין) ביניהם, השילוב ההדדי והקומבינטוריקה, נותנים לנו את התמונות של הטבע הדומם, הצומח, החי והאדם, ואת תכונותיהן החיצוניות והפנימיות. ככל שהכוחות האגואיסטיים הם חזקים יותר, ...

להמשך קריאה

בית דין ללא משוא פנים

"לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ט"ו). התורה מזהירה: אל תקלקל את הרגשות שלך. אל תתייחס לבני אדם, כפי שהאגו הרחמן מכתיב לך. ...

להמשך קריאה

אל תרמה את עצמך

"לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"ג). אדם, בשום פנים ואופן, לא צריך לבצע תחבולות מחוכמות עם אנשים אחרים. הוא חייב להיות ככל הניתן אמיתי ...

להמשך קריאה

להפוך מכשול למדרגת עלייה

"לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה'." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"ד). אם נתרגם את השפה הגשמית לחוקים רוחניים פשוטים מאוד, אז שמיעה, זה "בינה", וראייה זה "חכמה". כלומר, אדם חרש, ...

להמשך קריאה

עשיו ויעקב: המאבק על הבכורה

שאלה: התורה מספרת איך יעקב, בעצת אימו, מתחזה לאחיו עשיו, ומקבל במרמה ברכה מיצחק. על מה בעצם מדובר? תשובתי: יצחק, זה "קו שמאל". יש שני קווים שיוצאים ממנו, עשיו ויעקב. הם לא יכולים זה ללא זה. הברכה צריכה להיות על ...

להמשך קריאה

מי מתקן את החלק העשירי של הרצון?

"ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט: וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ד'). שדה, זה הרצונות הגשמיים ...

להמשך קריאה

בכל אחד מאיתנו יושב איוב טיפש

שאלה: בסיפורו הידוע של איוב מתוארים ייסורים אנושיים, שבמידה גדולה או קטנה יותר נוגעים לכל אחד מאיתנו. איוב היה "תם וישר וירא אלוקים וסר מרע". ובכל זאת, הצרות נופלות עליו בזו אחר זו. בסוף מגיעה הבשורה המרה ביותר: סופה חזקה ...

להמשך קריאה

האמת מעל הכול

"לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"א). לא תגנבו, זה אומר, אל תיקח על עצמך את מה שלא תוכל לתקן, זה של מישהו אחר ולא שלך. מדובר על השגת קצה ...

להמשך קריאה

יצר לב האדם רע מנעוריו

שאלה: בסוף המסע שלו, בכך שעבר כל מה שרק אפשר לעבור בחיים, שלמה המלך בספר "קהלת" אומר: "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם". מה הוא הבין בסוף הדרך? תשובתי: האדם נברא לצורך ...

להמשך קריאה

כוונות טובות, ופעולה – אין

"ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק י"ב). "ולא תשבעו בשמי לשקר", זה אומר, תימנע משקר עצמי, כאשר אתה סבור שאתה נוהג בהתאם להשפעה מלאה, לתכונת האהבה, אבל בפנימיות ...

להמשך קריאה

שתי תכונות שמייצרות אור

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוקים ג'). בתיקון הרוחני חייבים להשתמש נכון בתכונות של אבא ואימא, קבלה והשפעה, שצריכות להיות מאוזנות ביניהן. מאימא באה הקבלה, ומאבא באה ההשפעה, ...

להמשך קריאה

דע את אלוקי אביך ועבדהו

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ד'). "אליל", נקרא, משהו שאנחנו מקבלים מראש ללא הוכחה וצריכים להאמין בזה מבלי לשאוף להשיג. זו לא דרגת האדם. אדם ...

להמשך קריאה

ישראל בעיניים של יעקב

התורה, זה לא סתם תיעוד היסטורי של דברי הימים. היא מדברת על החיים שלנו, על איך אנחנו צריכים להיכלל בתוכנית הטבע, כדי לחוות כל שבוע על עצמנו את פרשת השבוע. אחרת, "חוסר ההתרגשות" שלה קורא לנו. שאלה: בוא נדבר על ...

להמשך קריאה

למצב של מנוחה

"וידבר יהוה אל משה לאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם: איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי  תשמרו אני יהוה אלהיכם: אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ...

להמשך קריאה

מבקש כוחות עבור החבר, וגדל

העיקר, זה להגיע להרגשה שאתה נמצא באח"פ דעליון. צריך להשתדל בכל הכוח להרגיש את זה. והקבוצה עוזרת לנו בזה. כי אם אני רוצה להיכנס לתוכה, להרגיש את הרוח שלה, אז היא נותנת לי התפעלויות, מעבירה לי רצונות חדשים מהחברים. אני ...

להמשך קריאה

פרפר על הר סיני

שאלה: פירוק החברה שמתרחש עכשיו בישראל, ובכלל בכל העולם, מזכיר את תהליך לידתו של פרפר. בהתחלה, ישנו זחל, שבמשך זמן מסוים חי, אוכל את הירק ושמח. אך בשלב מסוים הזחל הזה מגיע לגבול ולא יכול יותר למלא את עצמו. אז ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest