דף הבית / Tag Archives: תורה (page 20)

Tag Archives: תורה

בשרשרת לעולם אין סוף

"ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק כ', פסוק י"ט). כל הקשרים שמביאים למגע לא נכון בין המדרגה התחתונה למדרגה העליונה, אסורים על ידי התורה, מפני שבהם נפסק סולם העלייה. ה"רשימות" ...

להמשך קריאה

מעצב של הנשמה

"ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק כ', פסוק י"ג). תוך כדי מימוש לא נכון של הרצון, החלק הזכרי, כמשפיע, הופך למקבל, ובזה ממית את עצמו. זאת אומרת, רצון ...

להמשך קריאה

להימנע ממגעים לא נכונים

"ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק כ', פסוק י"ז). שאלה: מה זה "בת אמו ...

להמשך קריאה

מרגלים: מחשבות ורצונות

שאלה: בתורה שבעל פה נאמר, שפרעה שולח לעָם ישראל את המרגלים שלו. לְמה מתכוונים במושג "מרגלים"? תשובתי: מרגלים, זה כל המחשבות והרצונות שמתחילים להתעורר באדם תוך כדי התהליך של העבודה הרוחנית שלו, בזה שמזכירים לו על החיים הקודמים: שמחות יום ...

להמשך קריאה

ניאוף ברוחניות

"ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק כ', פסוק י'). כל הרצונות קיימים באדם אחד ומתחלקים לחלקים זכרי ונקבי. תשע הספירות הראשונות, זה החלק הזכרי. הספירה העשירית, ה"מלכות", ...

להמשך קריאה

מערכת החלשת האור

"ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק כ', פסוק י"ב). "ישכב את כלתו", מסמל חיבור לא נכון בין הדרגה התחתונה והדרגה העליונה של המערכת הרוחנית. הדרגה התחתונה יכולה לבוא במגע ישיר ...

להמשך קריאה

האקטואליות של התורה בעולם המודרני

פרשת "קדושים", היא הפרשה העיקרית של התורה, ומתורגמת כ"קדוּשה". קדוּשה, זו דרגת "בינה", דרגה של עלייה מלאה מוחלטת מעל לכל הרצונות האגואיסטיים. לכן, שימוש נכון בכל החוקים המתוארים בה, צריך להביא אותנו למצב של השפעה. הערה: אבל בפרשה הזאת נבחנת ...

להמשך קריאה

איסור לקלל

"כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו." ("ויקרא, פרשת "קדושים"", פרק כ', פסוק ט'). המדרגה העליונה נקראת "אבא ואמא". המדרגה התחתונה, זה הבנים והבנות שלה, או זו"ן. אם מדרגה תחתונה לא ...

להמשך קריאה

קעקועים, סימן של מציאות שהולכת ונעלמת

"… וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוק כ"ח). לאדם שעוסק בעבודה רוחנית, אסור להנציח את המציאות האגואיסטית. היא זמנית. אתה יוצא מתוכה והיא לא קיימת, היא פשוט צריכה להישרף! אם אתה עושה כתובת ...

להמשך קריאה

ב"שביל הזהב" להתעלות רוחנית

"לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוק ל"ה). התורה מובילה את האדם למטרה, לכן, כל מה שהוא עושה מיועד רק כדי להתקדם עוד קצת בדרך הזאת. איזון לא נכון של הקווים ימין ושמאל נקרא ...

להמשך קריאה

מפני שיבה תקום

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוק ל"ב). חכמת הקבלה מסתכלת על כל המתרחש כעל מערכת של כוחות שמנהלים את הרצונות האגואיסטיים: דומם, צומח, חי ומדבר, את כל העולם, את כל ...

להמשך קריאה

גֵרים, הם חלקי הנשמה

"וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו: כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוקים ל"ג – ל"ד). גֵר, נקרא כל רצון חדש, ...

להמשך קריאה

על נאמנות ובגידות בעולם הרוחני

"אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוק כ"ט). שאלה: מצד אחד, נאמר, "אל תחלל את בתך", ובהמשך, "ומלאה הארץ זמה". מה הקשר בין בת לארץ? תשובתי: אדם מוליד מתוכו יצר ...

להמשך קריאה

אל תפנו אל הידענים

שאלה: בתורה נאמר: "אל תפנו אל האבת ואל הידענים". מדוע חל על זה איסור? תשובתי: בעיקרון, אדם צריך לפנות לעזרה רק לאור העליון. לא לחכות לעזרה מלמטה, אלא להסתכל למעלה. בזה טמונה הבעיה. אנחנו בדרך כלל רצים לרופאים, מחפשים משהו, ...

להמשך קריאה

לשרוף אחריי את הגשרים

"אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם." ("ויקרא", פרשת "קדושים", פרק י"ט, פסוק ל"א). אסור להסב פנים לאחור ולמשוך אליכם את העבר. כל מה שעבר, צריך ממש לשרוף אחריך כך, שלא תישאר לך האפשרות ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest