דף הבית / Tag Archives: תורה (page 20)

Tag Archives: תורה

שתי תכונות שמייצרות אור

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוקים ג'). בתיקון הרוחני חייבים להשתמש נכון בתכונות של אבא ואימא, קבלה והשפעה, שצריכות להיות מאוזנות ביניהן. מאימא באה הקבלה, ומאבא באה ההשפעה, ...

להמשך קריאה

דע את אלוקי אביך ועבדהו

"אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "קדשים", פרק י"ט פסוק ד'). "אליל", נקרא, משהו שאנחנו מקבלים מראש ללא הוכחה וצריכים להאמין בזה מבלי לשאוף להשיג. זו לא דרגת האדם. אדם ...

להמשך קריאה

ישראל בעיניים של יעקב

התורה, זה לא סתם תיעוד היסטורי של דברי הימים. היא מדברת על החיים שלנו, על איך אנחנו צריכים להיכלל בתוכנית הטבע, כדי לחוות כל שבוע על עצמנו את פרשת השבוע. אחרת, "חוסר ההתרגשות" שלה קורא לנו. שאלה: בוא נדבר על ...

להמשך קריאה

למצב של מנוחה

"וידבר יהוה אל משה לאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם: איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי  תשמרו אני יהוה אלהיכם: אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני ...

להמשך קריאה

מבקש כוחות עבור החבר, וגדל

העיקר, זה להגיע להרגשה שאתה נמצא באח"פ דעליון. צריך להשתדל בכל הכוח להרגיש את זה. והקבוצה עוזרת לנו בזה. כי אם אני רוצה להיכנס לתוכה, להרגיש את הרוח שלה, אז היא נותנת לי התפעלויות, מעבירה לי רצונות חדשים מהחברים. אני ...

להמשך קריאה

פרפר על הר סיני

שאלה: פירוק החברה שמתרחש עכשיו בישראל, ובכלל בכל העולם, מזכיר את תהליך לידתו של פרפר. בהתחלה, ישנו זחל, שבמשך זמן מסוים חי, אוכל את הירק ושמח. אך בשלב מסוים הזחל הזה מגיע לגבול ולא יכול יותר למלא את עצמו. אז ...

להמשך קריאה

לסיכומים של כנס פיטר

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 6. בכנס הזה אתם התחלתם בצורה רצינית לעבוד ביניכם, להבין, שרק ביניכם, ביחסים ההדדיים הנכונים יתגלה העולם העליון והמילוי שלו, שנקרא "אור" או "בורא". אתם הייתם כרוכים רק אחרי זה ואם תמשיכו הלאה במאמצים האלה, ...

להמשך קריאה

למה התורה מתחילה מאדם?

שאלה: למה התורה לא מתחילה מאברהם או ממעמד הר סיני אלא מאדם, מהבריאה? תשובתי: כדי לתת לנו להבין, שהעיקר זה שבירת הנשמה להרבה מאוד חלקים, ואחר כך כבר ניתנה התורה, היא ניתנה רק כדי לאסוף ולהרכיב את החלקים האלה יחד, ...

להמשך קריאה

תחת שליטת הכוח העליון

"כשברא הקב"ה את העולם, התקין כל דבר כל אחד בצד שלו, או בימין או בשמאל, ופקד עליהם כוחות עליונים. ואין לך אפילו עשב קטן בארץ, שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים. וכל מה שעושים בכל אחד, וכל מה שכל ...

להמשך קריאה

מבחן על תכונת הקדושה

"פרשת קדושים היא כלל כל התורה, והיא חותם טבעת האמת. בפרשה זו התחדשו סודות עליונים של התורה, בעשרת הדיברות, ובגזרות ובעונשים ובמצוות עליונות. וכשהגיעו החברים לפרשה זו היו שמחים." (זוהר לעם, ספר "ויקרא", פרשת "קדושים", סעיף 16). קדוש, זה קדושה, ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. התפתחות קבוצת אברהם: "יוסף"

המהות של השיטה הקבלית היא לעבוד נכון עם האגו הגדל בתוכנו בעזרת "קו ימין" אלטרואיסטי, ויחד עם זה לעלות במדרגות של העולמות הרוחניים. לכן, השלב הבא של ההתפתחות הרוחנית הוא התגלות של האגו הענק בתוכנו. נשאלת השאלה, מאיפה יופיע אותו ...

להמשך קריאה

גֵרים הייתם…

"ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה: ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "אחרי ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. האם היה מבול?

כל מה שהתורה כותבת עליו התרחש בדרגה הרוחנית, אבל הדמויות שלה היו קיימות במציאות, היו מקובלים. לכן התורה מדברת רק על כניסתו של האדם לעולם הרוחני ולא מתארת תופעות ואירועים של החיים הגשמיים, אלא את הדרך הפנימית של האדם לקראת ...

להמשך קריאה

הבחנות דקות של עלייה רוחנית

"וְאֶל אֵשֶׁת עֲמִיתְךָ לֹא תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְזָרַע לְטָמְאָה בָהּ". (תורה, ויקרא, פרשת אחרי מות, פרק י"ח, כ'). "אשת עמיתך", זהו כלי, רצון, שעימו אני לא יכול לבצע פעולת השפעה. זה למעלה מהיכולות שלי. ישנם מצבים שבהם האדם אינו מסוגל לחשוב ...

להמשך קריאה

מוטציה של יחסים הדדיים אנושיים ותיקונה

"ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "אחרי מות", פרק י"ח, פסוק כ"ג). "לא תיתן שכבתך… לפני בהמה", מסמל חיבור עם החלק הבהמי שבי. אבל בשילוב רצונות רוחניים ...

להמשך קריאה

עלויות של קומבינטוריקה

"ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "אחרי מות", פרק י"ח, פסוק כ"ב). בעולם שלנו יחסים כאלה בין בני אדם, זה התגלות הומוסקסואלית. בעולם הרוחני, זה חוסר האפשרות של שילוב נכון בין החלקים הזכרי והנקבי ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest