דף הבית / Tag Archives: נשמה (page 30)

Tag Archives: נשמה

מגבר של מתח ההשפעה

שאלה: האם יוצא, שלא קיים כלום חוץ מהמציאות הרוחנית? תשובתי: בוודאי. זו אותה המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אבל אנחנו מתחילים לראות כיצד פועל בה הכוח העליון. ישנם רק שני כוחות: כוח הרצון והכוח העליון שמתלבש עליו. הכוחות הללו מתחילים ...

להמשך קריאה

השורשים הרוחניים של סעודת השבת

שאלה: בשבת אנחנו עורכים שלוש סעודות. במה נבדלים השורשים הרוחניים שלהן? תשובתי: לאדם לפי טבעו מגיע לאכול פעם אחת ביממה. בעבר כך זה גם היה: סעודה אחת ביום, ובשבת שתי סעודות. החכמים הנהיגו סעודה שלישית בהתאם לשורשים הרוחניים, מפני שלאחר ...

להמשך קריאה

להצדיק את חושך הלילה

מתוך מאמרו של הרב"ש, "על משכבי בלילות": "על משכבי בלילות, בקשתי את שאהבה נפשי, שיוציאנו ממנה", שנפש דקדושה היא שייכת לכנסת ישראל, והיא נמצאת בארץ אחרת הטמאה, ומבקשת מאת האהבה נפשי, שיוציאני ממנה, מארץ הטמאה. פירוש, היות שהנפש דקדושה בשיפלות, ...

להמשך קריאה

נקודה שתופחת על שמרי האור

"מלכות" שנכללת ב"בינה", כלומר הרצון לקבל שנכלל בתוך הרצון להשפיע, מעצב את הרצון להשפיע כלפי עצמו. כתוצאה מההתכללות הזאת נוצרת מערכת העולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה (אבי"ע), מערכת ההנהגה העליונה שמעבירה לנו את האור אין סוף מלמעלה. כתוצאה מההתכללות בין ...

להמשך קריאה

נוסחת הערבות

שאלה: האם עבודת האדם היא לחפש רצונות של הזולת? תשובתי: ודאי, צריך לחפש רצונות כדי להשפיע דרכם לזולת. נניח, שאתה תחליט להשפיע לי ותביא לי כדור או עוגה. אבל אסור לי לאכול עוגה, מפני שיש לי סכרת. בכדור אני לא ...

להמשך קריאה

לבד בין מלאכים משוטטים

שאלה: אני תמיד מגדיל ומרומם את החבר. הוא בשבילי אמצעי ועזרה לרכישת החיים ברוחניות. אז במה אני יכול לקנא בו? תשובתי: אנחנו תמיד רואים את האחרים דרך הפריזמה של האגו שלנו. ולכן נדמה לי, שכולם יותר גרועים ממני. ואם מישהו ...

להמשך קריאה

זאב בעור של כבש

שאלה: מדוע נאמר, שהנשמה נפרדת לגמרי מהמאציל ובאותו הזמן, דומה לו בתכונות? בהתאם לחוקים הרוחניים, אם יש להם תכונות זהות, אז הם צריכים להיות אחד שלם? תשובתי: נשמה, זה רצון לקבל, ולא רצון להשפיע. אז למה היא נקראת רוחנית, משפיעה? ...

להמשך קריאה

דחפים נפלאים של הנשמה

לאורך שנים רבות אנשים מנסים למצוא משהו קדוש בחפצים גשמיים. הם פותחים פירמידות, ארונות קבורה עתיקים, אך הם אינם מוצאים דבר, חוץ מעובש ופטריות שהורגות אותם. זה שהעָם כל הזמן נישען על רוח גשמית, אין בזה שום דבר טוב, מפני ...

להמשך קריאה

סולם לפסגה מלאה כל טוב

כנס הזוהר העולמי 2014, שיעור מס' 1 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נ"ח: "קראתי הביאור בשם "הסולם" להורות, שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא "סולם" לעלות בו, ואז כל ...

להמשך קריאה

שישים רבוא נשמות כנשמה אחת

בעל הסולם, מאמר "ששים רבוא נשמות": "כתוב: וזה שאמרו, ואפילו גברא חדא אי יזכי למיתב בתיובתא שלימתא מיד ייתי מלכא משיחא, פירוש, יהיה מי שיהיה, אפילו אם אדם אחד שבדור יזכה להמשיך בעצמו אותו הנשמה, יוכל לזכות כל בני דורו." ...

להמשך קריאה

החיים בהשפעה והמוות בקבלה

כדי שהנברא יתקיים ויגדל, הוא חייב להימצא בין שתי המערכות: "קליפה" ו"קדושה". לכן יש לנו עולמות אבי"ע דקדושה ואבי"ע דטומאה. על זה נאמר: "זה לעומת זה ברא אלוקים". והנשמות נמצאות באמצע ועוברות שלבי התפתחות ומושפעות לסירוגין ממערכת ה"קדושה" וממערכת ה"טומאה". ...

להמשך קריאה

ממה מפחדים?

בעל הסולם, מאמר "גילוי טפח וכיסוי טפחיים": "סודות התורה מתבארים רק ליראי שמו ית', השומרים על כבודו ית', בכל נפשם ומאדם." שאלה: האם יש קשר בין פחדים אישיים לבין יראת ה'? תשובתי: פחדים אישיים ויראת ה' מקושרים ביניהם כסיבה ומסובב. הבורא ...

להמשך קריאה

הסכמה להצעתו של הבורא

כל מה שיש לנו בעולם הזה נחוץ לתיקון שלנו, לעבודה שלנו. אין שום דבר מיותר, לא ניתן להוסיף או להחסיר שום דבר. הכול מכויל בדיוק, מפני שמגיע מהכלי השלם כולו מלא באור, מהמחשבה שבה כבר תחילה מונחת המטרה הסופית, המצב ...

להמשך קריאה

הדור החשוב ביותר

שאלה: האם אין ספור גלגולים של האנושות במשך אלפי שנים לא הביאו שום תוצאה רוחנית? תשובה: הכול נרשם, לכל דבר יש חשבון, אבל הדור שלנו בהחלט חשוב יותר מהדורות הקודמים. הם כולם היו הכנה לזמן המודרני. שום דבר לא קרה ...

להמשך קריאה

יראה שקובעת את עוצמת הנשמה

שאלה: מה זאת אומרת "יראת ה'"? כיצד אפשר להיכנס להרגשה כזאת? תשובתי: נאמר בספר הזוהר, שיראת ה' מתחלקת לשלושה חלקים. אם אנחנו מתקדמים בצורה רצינית, אז מתחילים להרגיש את האגו שלנו, כיצד הוא מקדם ודוחף אותנו להיבנות ולהגיע להישגים מסוימים. ...

להמשך קריאה

משפחה בתנאים של הדור האחרון

שאלה: תרחיב בבקשה את המושג "משפחה בדור האחרון". איך אפשר, לפי הדוגמה של שיתוף פעולה הדדי בקבוצה, להעביר את המצב הזה לאנושות? תשובתי: אם אנחנו רוצים להבין ולתפוס משהו בצורה נכונה, אז אנחנו צריכים לשים לב לנשמה ולא לגוף. נשמה, ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest