דף הבית / Tag Archives: חכמת הקבלה (page 412)

Tag Archives: חכמת הקבלה

פרעה יוצא מתוך הצל

בעולם שלנו אנחנו יודעים רק לקבל. ולכן ללא חכמת הקבלה, ללא הידיעה אודות הבורא והנברא שמבוססת על הקבלה, ללא האפשרות למשוך את האור העליון שמתקן אותנו, העולם יתדרדר עד להשמדה עצמית מלאה. אם היה לפנינו רק העולם הזה, רק כדור ...

להמשך קריאה

נקודת המעבר לרוחניות

שאלה: מדוע נאמר ש"כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל", ולא בשביל אומות העולם? הרי דווקא התיקון של אומות העולם הוא מטרת הבריאה. תשובתי: עלינו ללכת לפי ההגדרות המדעיות של חכמת הקבלה. "עולם" פירושו: "העלמה", הסתרה. ההסתרה נוצרה רק עבור ...

להמשך קריאה

היסוד שעליו עומדת חכמת הקבלה

חכמת הקבלה הפוכה מדעת העולם, מפני שהרוחניות הפוכה מגשמיות. הרוחניות מכוונת במלואה להשפעה, והגשמיות מכוונת במלואה לקבלה, בהתאם לכוונות שלה. על אף שזה לא תמיד ברור ומובן, אם שופטים לפי המעשים. והעיקר ברוחניות, זה בשום פנים ואופן לא לחלק את ...

להמשך קריאה

ספר או מסך מחשב?

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 4 שאלה: האם קיים הבדל בין אדם שקורא את המקורות הקבליים ממסך המחשב, או אדם שקורא ישירות מהספר עצמו? תשובתי: כשאני אומר משהו, אני מדמיין ב"שכל" את המקור של המילים שלי, הספר או המילים ...

להמשך קריאה

העיקר, לחשוב על חיבור

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 4 שאלה: כיצד ניתן ללמוד לשוות יותר חשיבות לכוונה, ולא להבנת הטקסט בזמן קריאת המקורות הקבליים יחד עם הקבוצה או כאשר אני קורא לבד? תשובתי: כשאני קורא לבד, אני חייב גם לחשוב על כך ...

להמשך קריאה

תרפיה רוחנית להמונים – השלב הראשון

אנחנו מתחילים היום להפיץ את חכמת הקבלה בהמון, כדי שהאנשים יבינו שצריך ללכת אחרי היחיד, כלומר אחרי הבורא. עד עכשיו עסקנו בהפצה ליחידים: רק למי שיש לו נקודה שבלב. פנינו לאנשים שכבר התעורר בהם הרצון הרוחני. הם הרגישו תגובה פנימית ...

להמשך קריאה

פשטות מבחוץ, איחוד בפנים

שאלה: כדי לפנות לאנשים ללא הנקודה שבלב, אנחנו כנראה נצטרך להתחבר בינינו הרבה יותר חזק ולהתמקד… תשובתי: ההפצה להמונים דורשת מאיתנו ריכוז מוגדל. הרי אנחנו רוצים שבמילים שכביכול אינן קשורות לחכמת הקבלה, יהיה טבוע כוח האיחוד, הכוח הרוחני. אתה יכול ...

להמשך קריאה

תן להם לרכוש ניסיון

למסות אתה לא יכול לפנות עם המסר הרוחני שלנו. הוא לחלוטין אינו מיועד להם. להיפך, הם אינם צריכים לקשור בינך לבינו. הרי אחרת אתה כבר תיראה בעיניהם כ"מקולקל". המטרה שלך מנוגדת למטרה שלהם. כתוב על זה: "דעת תורה הפוכה מדעת ...

להמשך קריאה

"התרופה נגד המוות"

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 2 אנחנו דנים בנושא תפיסת המציאות כדי לכוון את עצמנו לצד הנכון, כי הכול תלוי בכוונה. ישנם המון אנשים שלומדים את חכמת הקבלה וקיימים גם כאלה זרמים שאין להם שום דבר משותף עם החכמה. ...

להמשך קריאה

שיעור הקבלה היומי 08.04.11

חלק א': כתבי הרב"ש, כרך ג', עמוד 1938, דרגות הסולם, מאמר 645 "ממעשיך הכרנוך" לצפייה בשיעור להורדה: וידאו | אודיו חלק ב': "זוהר לעם", פרשת "יתרו" – חלק ג', אות תקל"ג לצפייה בשיעור להורדה: וידאו | אודיו חלק ג': כתבי ...

להמשך קריאה

השער לספר הזוהר

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 4 בספר הזוהר ישנם הרבה סיפורים שונים שכתובים בשפת המדרש, כביכול על בני אדם או על מלאכים (כוחות טבע), בעלי חיים וצמחים. הרי המחברים של הספר רוצים להסביר לנו את כל דרגות הבריאה: הדומם, ...

להמשך קריאה

מקור מים חיים

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 4 הזוהר הוא ספר מיוחד. הוא כתוב בשפת המדרש, בצורה פיוטית, ובעל הסולם הוסיף אליו את הפרוש הקבלי שלו. לכן אנחנו לומדים גם את הסיפור של הזוהר בשפת המדרש, ואת אותו הסיפור בהצגתו הקבלית, ...

להמשך קריאה

לרכוש את מה שאי אפשר לאבד

כנס WE! העולמי בניו-ג'רזי, שיעור מס' 2 שאלה: באחד משיעורי הבוקר אמרת שאנחנו צריכים להסתכל על החיים מנקודת מבט שונה. אלו קומבינציות או צורות תפיסה נחוצות לנו, כדי להרגיש ולתפוס את החיים האלה אחרת? תשובתי: המבט שלנו על העולם צריך ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest