דף הבית / Tag Archives: אהבה (page 30)

Tag Archives: אהבה

על יופי פנימי

מיכאל לייטמן - יופי פנימי

"וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם א-להיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב" (ויקרא כ"א, ט"ז-י"ח).

להמשך קריאה

הסוד של ישראל

בזמן האחרון, פוליטיקאים התחילו לדבר על חקיקה שתקבע את אופייה היהודי של מדינת ישראל. הסיבה לכך היא, גל רחב של תקיפות אנטישמיות. כל העולם בא לעם היהודי עם טענה, מדוע הוא השתלט על קרקע שאינה שייכת לו? רבים אפילו לא ...

להמשך קריאה

שורשי האנטישמיות הנצחיים עד גמר התיקון, פרק ג'

שאלה: כיצד העובדה, שיש ליהודים שני כוחות, קבלה והשפעה, מקנה לנו גמישות ושכל מיוחדים שאינם אופייניים לאחרים? תשובתי: נניח, שיש לך רק עין אחת שבעזרתה אתה יכול לראות את הכול, אבל בצורה שטחית ולא היקפית. זאת התמונה שהייתה נוצרת כאשר ...

להמשך קריאה

להרגיש את האהבה, ולא את עצמך

שאלה: באחד הפרקים של "שיר השירים" ישנו משפט: "חולת אהבה אני". מי זאת האישה שמדברת על עצמה? תשובתי: אם אני מתייחס לטבע, לכל המציאות באהבה, אז אני מתחיל להרגיש ממנה בתגובה יחס חם ואוהב. היא מחבקת ומלטפת אותי, מגינה עליי, ...

להמשך קריאה

נרות חנוכה

כתוב, "דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות…". (האר"י הקדוש, ספר "עץ החיים"). האור ברא את הרצון לקבל, והוא כל המציאות שהאור ממלא. מטרתו היא להביא את הרצון לאותה הדרגה, לאותה המודעות כמוהו. הכלי והאור משתלשלים ...

להמשך קריאה

האהבה מנטרלת את האגו

כנס בלוס אנג'לס. שיעור מס' 4. הכנס הסתיים, ואנחנו חוזרים לקבוצות שלנו כדי להתחבר עם אנשים אחרים. אנחנו יוצאים מחוץ לקירות האלה לעולם הגדול, ונפרדים מהחברים שלנו לעשירייה. ודאי שצריך לשמור על קשר איתם. אבל צריך לראות, שכל מה שמתווסף ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. הגלות האחרונה

לאחר שהעָם היהודי נכנס לארץ ישראל, כלומר, השיג כזה מצב של חיבור שבו הוא החל לעבוד בינו לבין עצמו על יצירת אהבה, טוב, והיכללות מלאה זה בזה, אז הופיעו אצלו מנהיגים חדשים, דוד המלך והנביאים, שהיו קיימים בכל דור ודור. ...

להמשך קריאה

סיפורים קצרים. עלייה להר סיני

לאחר שעברו את כל שלבי החיים במצרים ויציאה ממנה, עָם ישראל מגיע למצב שנקרא "הר סיני". הוא מתחיל להבין שהוא ניצב מול הר עצום של רוע, כי "סיני", זו שנאה הדדית, דחייה עמוקה בין בני אדם, הרבה יותר גדולה מאשר ...

להמשך קריאה

סוד האיחוד

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 4. הרב"ש, אגרת מ': "ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תיכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה ...

להמשך קריאה

היראה שאותה אנחנו לא מרגישים

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 2. שאלה: האם חיבור של פחד ואהבה, זוהי היראה מפני הבורא? או שזאת הרגשה חדשה, שבינתיים לא התגלתה בעולם שלנו? תשובתי: אנחנו לא מדברים על מה שמתגלה בעולם שלנו, כלומר, ברצונות האגואיסטיים. כי אין בהם ...

להמשך קריאה

מגורים התואמים למבנה הנשמה

שאלה: מדוע ההסבר שלך על המשמעות של חג הסוכות כתיקון הרצון על ידי "האור המקיף", כל כך שונה ממה שלימדו אותנו בבית הספר? תמיד אמרו לנו, שחג סוכות מזכיר את הבריחה מעבדות מצרים ואת החיים באוהלים במדבר. תשובתי: האם זה ...

להמשך קריאה

אימא שדואגת לכל העולם

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 2. שאלה: איך להפוך מאימא שדואגת רק לילדים שלה, לאימא שדואגת לכל העולם? תשובתי: זה תלוי בכך, איך שהיא מרגישה את כל העולם. אם היא מרגישה את האנושות כולה כילדים שלה, אז עבורה זהו מצב ...

להמשך קריאה

על קשר הדדי ואהבה

כנס בסנט פטרבורג. שיעור מס' 2. שאלה: אתה דיברת על קשר הדדי בין ה"עשיריות" ובין כולנו. מה זה קשר? תשובתי: קשר, זה כאשר אני חושב עליך ואתה חושב עליי, אני מקיים את הרצונות שלך, ואתה מקיים את הרצונות שלי, מפני ...

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest