דף הבית / חכמת הקבלה

חכמת הקבלה

המחשבות שלי ב – Twitter

הבקשה המרכזית לבורא היא לעזרה ללכת מעל הדעת, בשמחה, כאילו השגת את תכונת ההשפעה. ולמרות שהאגו לא מסכים, לבקש מהבורא שלא להרגיש את גדלותו, על מנת להשפיע בשמחה, אלא לשמוח מההשפעה, כאילו כבר זכה לידיעה.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

העם היהודי החזיק מעמד לא רק שלושה דורות, אלא 2000 שנים בגלות, למרות כל החוקים הגיאו-פוליטיים. המשכיות הקיום של העם היהודי והשנאה כלפיו, הופכים אותו לדבר מה אי רציונאלי. שאלה: מה מקורה של השנאה האי רציונאלית הזו?

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנו מרגישים את העולם הזה. הוא קיים בתכונת הקבלה. העולם העליון קיים בתכונת ההשפעה. נוכל להרגיש אותו, אם נרכוש את תכונותיו. כשאנו בונים בקבוצה יחסים של העולם העליון, אנו ממשיכים על עצמנו את השפעתו, משתנים ומתחילים להרגיש אותו.

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

אנחנו כל הזמן צריכים להוכיח לכל העולם את הלגיטימיות של קיומנו. חכמת הקבלה אומרת שישראל יכולה להתקיים רק כדי להראות לעולם את מטרת קיומו – לגלות את העולם העליון בחיבור בין כולם, במהלך קיומנו לגלות את השמים!

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

העלייה מתרחשת על ידי כך שאיננו שמים לב לרצון ליהנות, שבו מורגש חושך, ייאוש – כל מה ששייך לאגואיזם – אלא מתנהגים כאילו אנו נמצאים בהשפעה, בתכונת הבינה, בחיבור: "עיניים להם ולא יראו".

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

העולם שונא יותר ויותר את ישראל. בקרוב נרגיש שאנחנו מוקפים ושאין לנו לאן לברוח. חכמת הקבלה אומרת שהגורל שלנו בידנו בלבד. ההצלה שלנו טמונה בהשתוקקות לחיבור. כדי לשרוד, עלינו לממש את הכלל "ואהבת לרעך כמוך".

להמשך קריאה

שורש רוחני וענף גשמי

שאלה: כיצד נוצרה שפת הענפים? נניח, מקובל החל לחקור את האגו שלו וראה את ה"נחש" שבתוכו. הוא הבין, שהנחש זה ענף, ואילו השורש זה האגו הרוחני, ולכן קרא לאגו בשם נחש?

להמשך קריאה

המחשבות שלי ב – Twitter

על כל פשעים תכסה אהבה. אין אחד ללא השני! כולנו שונים. אם אנחנו מכסים על הקשר בינינו באהבה, אז קיים מקום לאהבה. אם אין התנגשויות – אין אהבה. ניתן לבנות רק זה מעל זה, כל הבניה היא מעל האגו.

להמשך קריאה

Pin It on Pinterest