בעל הסולם, "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", סעיף מ"א: "והנה, איתא בזוהר, על הכתוב "ומשחרי ימצאונני", שאלו ע"ז: היכן מוצאים את השי"ת? – ואמרו, שאין מוצאים אותו יתברך, אלא בתורה.

ויש להבין דבריהם ז"ל כראוי. כי לכאורה, הקב"ה מוסתר, רק בדברים ודרכים הגשמיים, ובכל הבלי העולם הזה, שהם מחוץ לתורה. ואיך תאמר את ההיפך, אשר רק בתורה הוא מסתיר את עצמו?".

זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא נוכל לגלות את המערכת הנכונה, את הכוחות האמיתיים שבטבע שמנהלים אותנו, את ההנהגה וההשגחה העליונה, את הכוח העליון שפועל בנפעל, אם אנחנו לא מתעסקים בתורה הפנימית, היינו בחכמת הקבלה, בצורה הנכונה. אף מדע מהעולם הגשמי לא יכול לקרב אותנו לזה.

האדם, בכך שעוסק בהתפתחות מדעית, מכניס את עצמו לדרך ייסורים. מכיוון שהוא מקווה ורוצה להגיע בזכות ההישגים המדעיים לחיים טובים, נוצר מצב הפוך, הוא רק מזיק לעצמו. וזה ברור, כי באופן כזה הוא לא מפתח את הכלים שלו לגילוי של הכוח העליון שהוא טוב ומטיב.

יוצא, שהמדע מביא אותנו לכישלון ומטֵה אותנו מהדרך הנכונה. כמה שאנחנו מעריכים ומכבדים את המדע המודרני, אבל בסופו של דבר, צריך להבין ולהודות שהוא מוביל אותנו לדרך ייסורים. ודאי שהכול היה מתוכנן מראש, כי ללא גילוי הרע אי אפשר להגיע לטוב. מפני שהשׂכל של האדם צריך לגלות את חוסר האונים הריקני שלו.

אבל אם מימי אדם הראשון, מהגילוי הראשון של חכמת הקבלה, האנושות הייתה מקבלת אותה כאמצעי היחיד לגילוי של הכוח הטוב והמטיב, אז היא הייתה הולכת ישירות בדרך אידיאלית למטרת הבריאה.

לא היה אז שום צורך בקדמה מדעית ואבולוציה של החברה האנושית. האדם היה עוסק בהתפתחות הרוחנית שלו, ואילו בעבודות הגשמיות ההכרחיות היה עוסק רק לצורך הקיום הבהמי, כדי להאכיל את ה"בהמה" שלו. וכל יתר ההתפתחות הייתה רק לצורך התפתחות ה"אדם" שבנו.

מתוך שיעור על "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", 27.08.2014

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית, חושבים מדע, שיעור הקבלה היומי
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

שאלה: הכוחות הפיזיים: האלקטרומגנטיים, המשיכה, התוך אטומיים, משפיעים על החומר הדומם. האם אפשר לומר שהכוח העליון של הבורא פועל באופן דומה ומניע את בני האדם?

תשובתי: ודאי שכל הטבע הדומם, הצומח והחי גם כן נע תחת הנהגתו של הבורא, שמחזיק את כל חלקי הבריאה במערכת אחת. אבל העיקר זה היחס שלו כלפינו, כלפי הדרגה האנושית העליונה של הטבע.

חשוב שדרגת המדבר שלנו, השׂכל והרגש (לב), המחשבות והרצונות האנושיים יהיו תואמים למחשבות ולרצונות של הבורא. כי דרגות הדומם, הצומח והחי פועלות באופן אינסטינקטיבי בתיאום עם הכוח העליון. אין לנו שליטה עליהן ואנחנו לא יכולים לנהל את המערכות שמתפקדות בגוף שלנו. אבל אנחנו רוצים שהמחשבות והרצונות שלנו יהיו דומים לבורא. אז הכול יהיה בסדר.

אנחנו תמיד עובדים רק עם כוחות, הם סובבים אותנו בחיים שלנו מכל הצדדים. והבורא, זה פשוט הכוח הכללי שמנהל ומפעיל הכול. במקום איזה שהם בני אדם, ממשלות, מדינות, צריך לראות את הכוח שמניע את הכול. אין שום דבר חוץ מהכוח העליון.

אנחנו רואים שאנחנו לא קובעים שום דבר בעצמנו. הכול מתפתח בהתאם לאיזו שהיא תוכנית עליונה, ואנחנו צריכים להכיר אותה ולהתכלל בתוך המימוש שלה.

שאלה: האם המוח שלנו מסוגל לקלוט את הידע העליון הזה?

תשובתי: אנחנו צריכים להשיג באופן מוחלט את הכוח העליון, ובנו טמונות היכולות כאלה. המוח והלב שלנו יצטרפו למערכת הכללית ויוכלו להשתמש בה במידה אין סופית.

זה לא חשוב שיש לי מחשב קטן. אבל הוא מחובר על ידי כבל למחשב של הבורא ואני מקבל את כל המשאבים שלו, ואילו במחשב שלי אני משתמש רק כבלוח מקשים.

חכמת הקבלה יכולה לבצע שינוי כזה באדם. היא מסבירה לו, מלמדת, מחנכת דרך המורים, המקובלים.

שאלה: מה יעזור לאדם לשנות את הדעה שלו על הכוח העליון, להשתחרר מסטריאוטיפים ולפתוח את עצמו לשיתוף פעולה עימו?

תשובתי: יש כאן שני גורמים מסייעים: מצד אחד, לחץ של צרות וייסורים, ומצד שני, הפצת חכמת הקבלה. נקווה, שהפצת חכמת הקבלה תתרחב עד כדי כך, שלא יהיה צורך לדחוף אותנו מאחור על ידי צרות וייסורים.

מתוך התוכנית "מקובלים כותבים. להכין את עם ישראל לאור", חלק 3, 20.08.2014

שייך לקטגוריה: הפצה, התפתחות רוחנית, לימוד חכמת הקבלה
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

שאלה: בתורה נאמר, שהבורא הורה לאברהם לאיזו ארץ הוא צריך ללכת מבבל. האם יוצא מכך, שהוא ידע מלכתחילה לאן הוא הולך?

תשובתי: לא. הרי לא מדובר על כיוונים במפה גיאוגרפית. בכך שאנחנו מתפשטים מההיסטוריה בת אלף השנים, אנחנו גם מתפשטים מהקילומטרים שעל פני שטחו של כדור הארץ. הזמן והמרחק אינם שולטים ואינם תקפים כאן.

כאשר התחושה הפנימית של האדם, שנקראת "הבורא שלו", לוחשת ומכתיבה לו לאן לפנות, לאן ללכת, זה אומר שהוא צריך להתקדם לא למקום אחר של מגורים חדשים, אלא למצב הרוחני הבא, שיקרֵא "ארץ ישראל".

שאלה: כלומר, ל"ארץ" שהוא מצא בתוכו?

תשובתי: ודאי. מפני שהמילה "ארץ" נובעת מהמילה "רצון". ו"ארץ ישראל" מסמלת, רצון שמכוון "ישר אל". כאשר אתה תגיע למצב כזה שכל הרצונות שלך יהיו מכוונים לבורא, אז אפשר יהיה לומר שאתה נכנסת, פסעת ל"ארץ ישראל". נכנסת, בהימצאך בקנדה, באפריקה, באמריקה, בכל מקום. כי הגוף שלנו אינו נלקח בחשבון. כל העניין הוא ברצונות של האדם.

נחזור לאברהם: הוא עבד עם התלמידים שלו על חיבור ואיחוד. על כך כותבים מקובלים רבים, במיוחד רבות כתב על כך הרמב"ם, מקובל ענק במאות השביעית והשמינית. אברהם התחיל לעבוד איתם לפי המערכת של "ואהבת לרעך כמוך" ובאופן כזה החל ללכד, להרכיב, "להדביק" מהם חברה חדשה לגמרי שבה כולם מחוברים פנימית ביניהם.

מדינות, ארצות, עמים גם כן מחוברים, אבל חיצונית: יש להם מערכות בריאות, רווחה, משפט, חינוך, השכלה וכולי. אבל כאן לא מדובר על מערכות קשר חיצוניות, אלא על מערכות קשר פנימיות בין בני האדם. בזה גישתו של אברהם שונה מתפיסתו של נמרוד, שהציע להתפזר לכל עבר כדי לא להפריע זה לזה, ובו זמנית לשמור על קשר מרחוק.

היה נדמה, באמת, שדיפלומטים ינהלו משא ומתן, סוחרים יובילו שיירות עם סחורה בדרך המשי, או כמו שאומרים, "מהוויקינגים ליוונים", שיורדי הים יגלו את אמריקה וכולי...

אבל כאן מדובר על מסע אחר, על התקרבות פנימית זה עם זה. אנחנו בכלל לא מדברים על הגופים, אלא על הכוונה, על הכיוון, על התגברות על המכשולים הפנימיים. האדם לא הולך על ההרים, לא דרך מדבר סיני, אלא דרך המדבר של הנשמה, מפני שהוא מרגיש את היחס שלו לזולת כריקני, שמייבש אותו, שאין בו במה למלא את עצמו.

זאת הסיבה שדרך המדבר נמצאת הדרך להתקרבות לאחרים. וכאשר האדם באמת מתקרב אליהם, אז באופן פנימי דרך "מדבר סיני" הוא מגיע ל"ארץ ישראל". וכאן הוא מגלה את הרצון הזה שלו כ"זבת, חלב ודבש", שופע, "נשפך" מכל טוּב.

בעיקרון, זהו "גן עדן". בעבר זה היה מדבר או אפילו "גיהינום", ואילו עכשיו זה "גן עדן". חוסר הרצון לבוא במגע עם האחרים, השנאה לזולת, כל זה נהפך להרגשה של כל טוּב.

ההמשך יבוא...

מתוך התוכנית "בבל אתמול והיום", 27.08.2014

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

העָם היהודי קיים כבר 4000 שנה, הוא יצא עוד מבבל העתיקה הודות לאברהם אבינו, שאסף סביבו קבוצה שנבחרה מכל הבבלים. לאחר מכן הקבוצה הזאת עברה גלות מצרים, נדודים במדבר, אירועים ליד הר סיני, חזרה לארץ ישראל ובנתה את בתי המקדש הראשון והשני.

אלפיים השנים הראשונות, מהיציאה מבבל ועד חורבן בית המקדש השני, אנחנו חיינו כעָם רוחני לפי החוקים של "ואהבת לרעך כמוך", בערבות הדדית ובאיחוד, כמו משפחה אחת גדולה. וזוהי הצורה שבה עָם ישראל חייב לחיות. רק בצורה כזאת הוא יכול להתקיים בבטחה ואף אחד לא יוכל לשעבד אותו.

"אהבת ישראל", זה לא מושג מופשט, אלא מסמל, שכל אחד אוהב את העָם שלו ומקושר איתו. אבל אובדן כוח האיחוד הזה בינינו מסמל חורבן של בית המקדש. אנחנו נפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם זה כלפי זה, ולכן נזרקנו מהארץ הזאת לגלות למשך אלפיים שנה.

אלפיים השנים האחרונות אנחנו לא היינו עָם. כי עָם ישראל, אלה הם אותם הבבלים שהתחברו על בסיס הלימוד של אברהם, כלומר חוק של אהבת אחים, איחוד וחיבור. לכן היום אנחנו לא עָם. אני מאוד מקווה שהמלחמה האחרונה תיאלץ אותנו סוף סוף להבין, שרק חזרה ל"אהבת ישראל", כלומר ל"ואהבת לרעך כמוך", תחזיר אותנו למצב המתוקן.

וללא זה אנחנו לא נוכל להתקיים. המדינה שלנו קיימת בינתיים בכזאת צורה שלא מתאימה לה, שאותה אנחנו מחשיבים לנכונה. אבל זוהי רק דחייה זמנית שניתנה לנו מלמעלה לפרק זמן מסוים, כדי שנבנה את עצמנו כעָם ונחזור לאהבת אחים.

במצע האחרון "צוק איתן" באוגוסט 2014 אנחנו ראינו, שהעָם מתחיל להבין שהוא חייב באיחוד, נמשך אליו ומפחד לאבד את האיחוד שהושג בסוף הפעולות הצבאיות.

הפעם בעָם התרחש שינוי, נשאר בו רושם פנימי מיוחד, שדווקא האיחוד הזה חיוני לנו. ולכן היום יש לי תקווה שאנחנו לא ניתן לניצוץ הזה שהתלקח בנו לדעוך. המדינה חוזרת לחיי היומיום, כל אחד לבעיות האישיות שלו. אבל אם אף על פי כן, אנחנו לא נעזוב את ההשתוקקות הזאת לאיחוד שנולדה בנו בזמן המלחמה, אז נוכל להתקרב למושג "עָם ישראל".

אם אנחנו נתחיל להתקרב בינינו, אז באמת ניצור מעלינו כיפה בטוחה ונשיג קיום בטוח של עָם ישראל בארץ ישראל. הכול תלוי רק בחיבור שלנו בינינו. כי אנחנו עָם שנוצר מקבוצה שנאספה מנציגים של כל הבבלים על בסיס של איחוד ואהבה.

דווקא הודות למסר הזה הם הלכו אחרי אברהם. לכן, אם אנחנו נוכל היום להיות, לפחות במשהו, דומים לאותה קבוצה רוחנית שהייתה קיימת לפני 4000 שנה, אז נזכה לחיים לגמרי טובים, בטוחים ויציבים על הארץ הזאת.

אנחנו מרגישים, שבזמן האחרון כל העולם החל להתייחס בצורה עוינת מאוד לישראל: כל המדינות ללא יוצא מהכלל. זאת פשוט איזו מגפה שמתפשטת בכל מקום. היא תיפסק רק אם עָם ישראל יתאחד ויראה לעולם כולו צורת חיים חדשה, עָם חדש, מדינה חדשה, שקיימת על בסיס של איחוד של כל אזרחיה, במקום להתקיים למען האגו שלו, בתחרות ועוינות תמידית.

העולם מצפה מאיתנו לדוגמה טובה, ולא מקבל אותה. ולכן הוא מאשים את העָם היהודי בכל הבעיות שלו. האשמה לכיוון ישראל, זו הודאה בכך של התלות שלהם בו. אומות העולם מבינות שהחיים שלהן תלויים בישראל שלא מבצע את התפקיד, את המשימה שלו. העולם מחכה, שעם ישראל יהפוך להיות דוגמה ליחסים חדשים בין בני האדם וחיים טובים.

מתוך התוכנית "חיים חדשים", שיחה מס' 427, 27.08.2014

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית, ישראל היום, פוסטים נבחרים, תפקיד ישראל
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

להעלות את הרגישות

פורסם: 2.09.14, 14:13

כנס בסוצ'י. שיעור מס' 2.

שאלה: אתה אמרת, שהעבודה הבאה שלנו היא לעשות תרגילים בהעלאת הרגישות.

תשובתי: כל העבודה שלנו מסתכמת בזה. כי מה שמשתנה בנו זו הרגישות, ולכן אנחנו תופסים את העולם הסובב כמשתנה, אבל בעצם הוא נשאר אותו הדבר. כלומר, זה אור עליון ישר הממלא הכול לחלוטין.

ה"רשימות" שלי (הגֵנים הרוחניים) כל הזמן משתנים, מסתובבים, בכך שמעמידים כל פעם "רשימו" חדש תחת האור העליון הקבוע שממלא הכול, ולכן מופיעות בי תמונות שונות, כמו תצלומים בודדים על סרט קולנוע.

שאלה: מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל להרגיש כאב, ייסורים, של החברים שלנו?

תשובתי: אנחנו נתחיל להרגיש את החברים שלנו רק כתוצאה מהמאמצים שלנו. לזה תביא אותנו השפעת האור.

האור פועל בשני אופנים. מצד אחד, הוא יכול להשפיע על כלי לא מוכן, בכך שה"רשימו" שלנו כל הזמן גדֵל. ולכן אנחנו רואים את העולם מתפתח ומתפתח רע, מפני שה"רשימו" מתגלה כל פעם כיותר ויותר שבור. כי ה"רשימות" באות בזרם המתקדם וגובר, בכך שמופיעות על רקע של האור הלבן הקבוע.

אבל אם אנחנו נרצה בעצמנו מראש לגלות את ה"רשימות" הללו, מפני שהמימוש הנכון שלהם מקנה לנו תנועה לבורא, להידמות והשתוות לאותו האור, אז אנחנו נרגיש את הטוב בהתפתחות שלנו.

יש שתי אפשרויות לתפיסת האור: שלילית, כחושך, וחיובית, כאור. לכן אני נותן דוגמה, שיש אור ויש אורתא (לילה בארמית). זה אותו הדבר, לשתי המילים יש שורש אחד.

מתוך שיעור מס' 2 בכנס בסוצ'י, 25.08.2014

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

התרחקו מטומאה

פורסם: 2.09.14, 14:08

"והזרתם את בני ישראל מטמאטם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם : זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה : והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק ט"ו, פסוקים ל"א – ל"ג).

צריך לקיים את החוקים האלה, מפני שאחרת אתה תידבק ברצונות טמאים. זה לא שהם קיימים בך או שלא גילית אותם, אלא כל עוד אתה משתמש בהם, אתה מפיץ את הזיהום הזה בתוכך ואז הרבה יותר קשה לחקור את הרצונות הבאים שלך ולהבדיל בין הרצונות הטהורים לטמאים, כלומר אלה שמכוונים לטובת אחרים או לטובת עצמך ולנזק לאחרים. לכן צריך למיין באופן מדויק את הרצונות, להפריד, לתקן ועל ידם לעלות.

אם האדם לא עושה זאת בצורה נכונה, אז הוא לא יכול להתעלות רוחנית.

כל הפעולות שמתוארות בתורה הן הכרחיות בהתאם לזה, באילו מדרגות אתה מבצע אותן. הן כלליות, מפני שבכל מדרגה מתבצעות מחדש רק בפורמט קצת שונה: יותר צר, יותר פנימי, יותר מעודן.

מתוך התוכנית "סודות הספר הנצחי", 05.03.2014

ידיעות קודמות בנושא:
מוכנות לאור העליון
עבודה סודית
להתבסס בעולם הרוחני

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

לבדוק את עצמנו כלפי הבורא לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
הכרת הרע הופך לדבר טוב
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
לא לחטט בהפרעות
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
הארה שמחזיקה אותנו לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
בדרך לתיקון
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
חינוך ברוחניות
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
מקור של דת
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
להגיע להכרת הרע
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
שייך לקטגוריה: שיעור הקבלה היומי
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

שיעור הקבלה היומי 02.09.14

פורסם: 2.09.14, 8:33
חלק א': "כתבי הרב"ש", כרך ב' (עם' 905), מאמרי "שלבי הסולם", שנת 1989 (תשמ"ט), מאמר כ"ז "מהו ענין יסורים בעבודה"
לצפייה/האזנה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו להורדה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו
חלק ב': סדנת החיבור
לצפייה/האזנה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו להורדה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו
חלק ג': "זוהר לעם", כרך א' "הקדמות" (עמ' 247), מאמר "החיזיון של רבי חייא", פסקה 58
לצפייה/האזנה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו להורדה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו
חלק ד': "תלמוד עשר הספירות", כרך ג', חלק תשיעי, "הסתכלות פנימית" (דף תתט"ז), אות ו'
לצפייה/האזנה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו להורדה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו
חלק ה': "כתבי בעל הסולם" (עמ' 400), מאמר "מהות הדת ומטרתה"
לצפייה/האזנה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו להורדה: WMV וידאו | MP3 אודיו | MP4 וידאו
שייך לקטגוריה: זוהר, לימוד חכמת הקבלה, שיעור הקבלה היומי, שיעורים והרצאות
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

דעתו של י. רייטבלט (Y. Reitblat), פסיכולוג: דרך המבט של מהנדס ניתן לדמיין את האנושות כמנגנון חי. כמו כל מנגנון, האנושות מאופיינת במודל שלה.

במודל המודרני של האנושות יש מספר מרכיבים. המודל הגיאופוליטי של האנושות – זה האגואיזם המדיני המוחלט, התחרותיות הטוטאלית, הקדמה המדעית טכנולוגית, ההמצאות הטכניות, התרבות עם הדומיננטיות של זמרים, מוזיקאים, שחקנים. משפט פלילי, מאבק נגד רוע, טרור, שחיתות, סמים, סכסוכים אתניים.

המרכיבים הללו מאוחדים למנגנון אחד עם מערכת ניהול ופיקוח משותפים. המרכיבים המחוברים האלה גורמים לקיום קרימינלי וחסר תועלת של האנושות.

הרגולציה החברתית מבוססת על העיקרון של אותות פלט – תוצאות הפעילות של בני האדם. הרופאים מרפאים, הפקחים מפקחים, המשטרה עוצרת פושעים, השופטים מענישים אותם. התפקיד של הרגולציה שייך למשפט הפלילי.

אם להסתכל על המשפט הפלילי דרך נקודת המבט של מהנדס, ניתן לראות שמשפט פלילי הוא רגולציה שמבוססת על העיקרון של אות פלט חברתי, שזו רגולציה מפגרת – כבר מאוחר, העניין כבר נגמר, הטעות נעשתה, העבירה בוצעה.

מהותו של הפרויקט החדשני, "עתידה של האנושות", היא בשינוי המודל של המנגנון החי. את המרכיבים של המודל הישן, שאינו מתאים לקיומה של האנושות, צריך להחליף במרכיבים חדשים.

המודל החדש של האנושות העתידית יכלול את הרכיבים הבאים:

- מודל גיאופוליטי של האנושות – אלטרואיזם פלנטארי.

- תעשייה של דרכי ידידות.

- קדמה מדעית-חברתית.

- חברה מיומנת.

- תרבות עם דומיננטיות של מדענים, ממציאים, מהנדסים.

- מוסר שייבנה מחדש.

- השפעה על מצפונם של המושחתים.

- לעג על דמותו של הנרקומן.

- המצאות חברתיות.

הרגולציה תיעשה באמצעות מוסר שייבנה מחדש. המוסר החדש הוא רגולציה שמבוססת על העיקרון של קלט חברתי. הסנקציות הפסיכולוגיות תהיינה חזקות והרבה יותר יעילות מאשר הפחד מבית סוהר או קנסות.

הרמה הגבוהה של החדשנות תבוא כתוצאה מהתפתחותם של המדעים החדשים: הפסיכולוגיה של ההמצאות, הסוציולוגיה של ההמצאות והדיפלומטיה של ההמצאות. במשך 100 שנים האנושות צברה מגוון רחב של ידע בתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. לצורך פריצה מהפכנית נדרש לא רק ידע, אלא המצאות חברתיות.

היתרונות התחרותיים של המודל החדש של האנושות:

1. תיווצר אנושות מיומנת.

2. יופיעו זנים חדשים של בני אדם: הומו סוציאליס הביליס (homo socialis habilis) – אדם מיומן חברתית, והומו פסיכולוגיס הביליס (homo psychologis habilis ) – אדם מיומן פסיכולוגית.

3. לאנושות יהיו אידיאלים חדשים.

4. תיפסקנה המלחמות על פני כדור הארץ.

5. בתי הכלא ייסגרו.

6. הקדמה המדעית והחברתית תצבור תאוצה.

התייחסותי: הכול טוב ויפה, חוץ מבעיה אחת: כיצד להגיע למצב הזה? ישנה רק דרך אחת – חכמת החיבור!

ידיעות קודמות בנושא:
עם רצון אחד ושׂכל אחד
עתיד האנושות
שלב חדש של התפתחות האנושות

שייך לקטגוריה: המשבר ופתרונו, חינוך, ילדים, משבר עולמי, פוסטים נבחרים
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

מתוך הספר "הסוד העיקרי של היהודים", מ. ברושטיין

עקרונות היסוד של תיאוריית האינטגרליות

רצונות אגואיסטיים מאפשרים לראות את המצב ההפוך להם.

אנחנו לא יודעים מה מנהל את האגואיזם.

היקום כולו בנוי מרצון לקבל.

עכשיו אנחנו עומדים לפני כניסה למימד נצחי ואין סופי.

כוח האיחוד יכול לפרוץ את הגבולות של היקום שלנו.

המשך יבוא...

ידיעות קודמות בנושא:
הסוד העיקרי של היהודים, חלק 24
הסוד העיקרי של היהודים, חלק 22
הסוד העיקרי של היהודים, חלק 20

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

שאלה: במה המדע כל כך רע, אם חיפוש סוד החיים זו נטייה טבעית שמתפתחת באדם מהטבע?

תשובתי: אנחנו נמצאים בנטייה לגלות את סוד החיים, מפני שמאיר לנו השורש העליון שלנו. השאלה היא רק, איפה, איך ועל ידי מה אני מחפש אותו? במדע רגיל אני מחפש אותו על ידי רגש ושׂכל בהמי שלי.

על ידי אמצעים גשמיים אני רוצה למצוא את השורש העליון? האם אני לא מבין שהוא כולו גבוה, משפיע, מנותק מהרצון לקבל, מהנבזות והשפלות שלו, מהמוגבלות שלו?

הרצון לקבל, האגו, שכל הזמן רוצה לקבל לעצמו, לא יכול להיות שלם, מפני שהוא כל הזמן מרגיש חיסרון. לכן הוא לא יכול להיות מותאם לשורש העליון. ככל שהוא רוצה יותר לעצמו ומגלה את המוגבלות שלו, כך הוא יותר יורד.

מהסיבה הזאת האנשים הקדמונים החשיבו את השמש לאלוקות, כי היא הייתה עבורם מקור החיים.

שאלה: איך אברהם חיפש את סוד החיים?

תשובתי: אברהם יצא לראות כוכבים, ירח, שמש, בכך שחיפש את אותו הכוח שאפשר היה להגיד עליו שהוא אוניברסלי ועליון. אבל זה היה חיפוש פנימי.

שאלה: האם הוא לא חיפש את זה בשׂכל וברגשות הגשמיים שלו, כמו בכל מדע?

תשובתי: אברהם לא הסתמך על השׂכל שלו, הוא חיפש משהו עליון יותר, המנותק ממנו, אוניברסלי. הוא השיג הכול מתוך הזכות של הנשמה שלו, כמו אדם הראשון. לכן הם הצליחו להשיג הכול בעצם בלי מורה.

אצלנו דבר כזה לא יכול להיות, אף אחד מבני דורנו לא מסוגל לגלות בעצמו את הבורא. ישנם הרבה אנשים שבטוחים בזה שהם מרגישים את הכוח העליון, אולם למעשה, אף אחד מהם אפילו לא מתקרב לזה. כזה הוא הדור שלנו, זו תוצאה מתוספת העביות שגורמת לירידת הדורות.

האבות היו נמצאים במצב מיוחד, שנקרא "זכות אבות", מפני שהשבירה שלהם הייתה מלמעלה בשורשם ונבעה מהמערכת עצמה. אבל לאחר הנפילה שלנו אנחנו מתקנים כבר את השבירה העצמית שלנו ואין לנו שום "זכות". "זכות אבות" הייתה קיימת רק עד לגילוי של היצר הרע, שנקרא "פרעה".

לאחר שיעקב נפטר במצרים, לא נשארה יותר זכות אבות. אמנם, אנחנו יכולים להשתמש בהם, אבל רק בדבקות לאותה המדרגה, אבל לא בעצמנו בפועל.

שאלה: האם אברהם היה מדען כמו כל מקובל? אז מדוע המדע מביא נזק?

תשובתי: מדע, זה כמו רעל של נחש, שיכול לשמש כרעל או כתרופה, תלוי בשימוש שלו. צריך להשתמש בו כדי לגלות את הכוח העליון, כאשר אנחנו מבינים שהאגו שלנו הוא התחתון, שאי אפשר להשיג בו שום דבר מן האמת. אנחנו מוגבלים בחושים הגשמיים שלנו וברצון האגואיסטי שעומד מאחורי הכלים הללו.

אנחנו לא יכולים לצאת מתוך הרצון הזה שמחייב אותנו לחשוב, לראות, להבין ולהרגיש רק מה שלטובתו או מה שיכול להזיק לו. כלומר, כל התפיסה מכוונת רק לכיוון הרצון לקבל, ויותר אנחנו לא רואים כלום. מסביב יכולים להיות עולמות שלמים, כוחות, אבל אין לנו חושים לתפוס אותם.

אם כך אנחנו מסודרים, אז אין לנו מה לחפש אמצעי, לא בתוכנו ולא במדע שפיתחנו. בדרך כזאת אנחנו אף פעם לא נגיע לאמת, לאלוקות, לאוניברסליות.

לכן במדע יש רק מה שהאדם גילה בכלים האגואיסטיים שלו, ולכן גם המדע הוא אגואיסטי. כך אנחנו גילינו אותו וכך משתמשים בו. אנחנו לא יכולים להשתמש בו בכיוון אחר, בנטייה אחרת, מפני שכל ההתפתחות שלו נבעה מתוך התועלת האגואיסטית שלנו.

מתוך שיעור על "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", 27.08.2014

ידיעות קודמות בנושא:
דרך עקיפה לסוד החיים
שקיעת המדע, גאוות האנושות לשעבר
יסוד כללי לכל המדעים

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית, חושבים מדע, שיעור הקבלה היומי
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

חיים חדשים - 269

פורסם: 1.09.14, 17:27

תוכנית הטלוויזיה "חיים חדשים" בנושא "אני והחברה: אהבה עצמית", חלק א'.

להורדת התוכנית: video.gifWMV וידאו | audio.gifMP3 אודיו | MP4 וידאו

תוכניות קודמות:
חיים חדשים - 268
חיים חדשים - 267
חיים חדשים - 266

שייך לקטגוריה: אהבה, ישראל היום, ראיונות, פגישות
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

בבל העתיקה שקעה במעמקי ההיסטוריה, אבל היא בכל זאת משתקפת בזמנינו. כל המהלך שלה, זהו תהליך יחידי, הכרוך מהתחלה עד הסוף ומהסוף עד להתחלה.

ולכן עכשיו, כאשר אנחנו רואים כיצד ההיסטוריה חוזרת, רק ברמה אחרת, אנחנו צריכים להסיק מסקנות נכונות מתוך כל מה שהתרחש ומתרחש.

ובכן, בבבל, שבה מלך המלך נמרוד, התהוותה קבוצה של אברהם, שהעמידה כנגד תוכנית ההתפתחות ה"רשמית", תוכנית משל עצמה. נמרוד אמר, שעל השנאה והפירוד שהתלקחו בין בני האדם צריך להתגבר בדרך אגואיסטית טבעית, להתפזר ולהתיישב בכל מיני פינות שונות, כדי לבוא פחות במגע זה עם זה. אם נתבטא בשפה בת זמנינו, אז זה אומר לצאת מהדירה המשותפת להתפזר לדירות נפרדות.

דעתו של אברהם הייתה שונה: אנחנו לא נצליח לעשות את זה. כך או אחרת, אנחנו נהיה חייבים להתחבר. ולכן כבר עכשיו צריך לתפוס כיוון לחיבור ולאיחוד ולא לפירוד.

בסופו של דבר, בעקבותיו של נמרוד הלכו שלושה מיליון בני אדם ואחרי אברהם רק חמשת אלפים איש. והקבוצה הזאת של אנשים שלא הסתפקו בתפיסה הכללית המקובלת על כולם, בכך שקראו לעצמם "ישראל", יצאה והסתלקה מבבל לעומקה של ההיסטוריה של האנושות. בכך ששזרה על עצמם שנים, מאות, ואלפי שנים, ייסורים, היא התקדמה בדרך שלה עד לימינו אלה ממש.

שאלה: האם הקבוצה הזאת "נדחפה החוצה" מבבל ונאלצה להתחיל בתנועה שלה?

תשובתי: לא הייתי אומר ש"דחפו אותה החוצה". הלחץ התחיל מאוחר יותר, ואילו בהתחלה הוא לא היה.

באותם הזמנים אברהם היה הכוהן והחכם הבבלי הגדול. והאנשים שהתקבצו סביבו, הבינו ששיטת התיקון שלו, או שיטת החיים החדשים, עושה עליהם רושם ומעוררת בהם כבוד לפי המשמעות הפנימית שלה, שאלֵה הם לא סתם "גירושין" אגואיסטיים, פירוד ופיזור לפינות שונות, אלא שזו תנועה פנימה. כבר התעורר בהם המסר המתאים, מִשְאלה של הנשמה, והם היו מוכנים לזה.

כי האנושות לא מתפתחת סתם באופן טכני, היא מחליפה מבנים ומערכות: עבדות, פיאודאלי, קפיטליסטי, סוציאליסטי וכדומה. במילים אחרות, זה משתנה לפי הצורה, משתנה לפי התוכן. הגידול הכמותי של האגו עובר גם כן לאיכות חדשה.

לכן, חסידיו של אברהם הרגישו, שהם לא יכולים להתפתח סתם בצורה אגואיסטית, שהם צריכים לצאת לדרגה אחרת לגמרי, "לקפוץ" למדרגה הבאה. ולכן הם הלכו בעקבותיו של אברהם, שהרשים אותם בבקשה הפנימית שלו.

ההמשך יבוא...

מתוך התוכנית "בבל אתמול והיום", 27.08.2014

ידיעות קודמות בנושא:
דרושים בדחיפות עוזרים של אברהם
אלה שהלכו אחרי אברהם
"חייזרים" מבבל העתיקה

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

מוכנות לאור העליון

פורסם: 1.09.14, 16:29

"ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה (באישה עם דימום וסת) יטמא עד הערב: וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא: וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב.

ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק ט"ו, פסוקים י"ט – כ"א, כ"ד).

כאן מדובר על חלוקה של רצונות טהורים טמאים.

לגעת ברצון טמא, זה אור להידבק ממנו. מגע רוחני מתרחש כאשר אני באופן כלשהו מזהה את עצמי עם האגו. לכן אני כל הזמן צריך "להיכנס" לתיבה ו"להסתגר" מפני רצונות אגואיסטיים, כל הזמן להימצא בתוך קליפה רוחנית.

"ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק ט"ו, פסוק כ"ה).

בעבר, נשים בזמן המחזור החודשי התרחקו מעבודות הבית, המתינו עד שהכול יגמר. בימינו אצל שבטים אחדים עוד נשמר המנהג הזה.

לאחר שהמחזור הסתיים, האישה הייתה מיטהרת וחוזרת למטלות הבית. הכול התבצע לפי החוק של "ענף ושורש". אבל בעולם שלנו אנשים ניסו ללכת בעקבות הצורה והאות של התורה, במקום לקיים את זה לא רק מבחוץ, בחומר, אלא גם בתוכם.

"וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד." (תורה, ספר "ויקרא", פרשת "מצורע", פרק ט"ו, פסוק כ"ט).

אישה מטוהרת לוקחת את הרצונות הבהמיים שלה ומעלה אותם לדרגת "כוהן", לדרגת "בינה". במקרה כזה "מלכות" עולה ל"בינה" ומוכנה לקבל את האור העליון. היא מוכנה למדרגה הבאה.

מתוך התוכנית "סודות הספר הנצחי", 05.03.2014

ידיעות קודמות בנושא:
היווצרות הנשמה
שילוב של אור ורצון
הרבה הוראות, כיוון אחד

שייך לקטגוריה: התפתחות רוחנית, נשים
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר

לוחצים עלי מתוך אהבה
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
הפצה ליהודים וללא יהודים
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
קשר בין שנאה לחיבור
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
להגיע להשפעה
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
להתגבר מעל מחשבות
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
הכרת הרע
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
אפשרות להיות עצמאי
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
דרוש תיקון רוחני
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
יהודים אמריקאיים לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
מפותח כלפי מידת רע
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
מה מצפים מיהודים בחו"ל?
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
רגע כדי לנוח
לצפייה/האזנה: MP3 | MP4 להורדה: MP3 | MP4
שייך לקטגוריה: שיעור הקבלה היומי
Bookmark השאירו תגובה | שלח לחבר | הדפס הדפס | קישור מקוצר
עמוד 1 מתוך 1,8241234567עמוד אחרון »